Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Nyheder » Danbib er migreret
Personal tools

Danbib er migreret

Med nyudviklingen og omlægningen af Danbib-komplekset kan den fælles biblioteksinfrastruktur understøtte det samarbejdende biblioteksvæsen på tværs af geografi og bibliotekstyper i mange år frem

DBC har del for del forandret bibliotekernes it-infrastruktur fra monolitiske enkeltsystemer til moderne, åben arkitektur og software. Med nyudviklingen og omlægningen af Danbib-komplekset kan den fælles infrastruktur understøtte det samarbejdende biblioteksvæsen på tværs af geografi og bibliotekstyper mange år frem.

Danbib-komplekset (forenklet fremstilling)

Danbib er både en database og en række funktioner, der på biblioteksfronten binder landet sammen. Grafikken er en forenklet fremstilling af Danbib-komplekset. Nedenfor kan du læse mere uddybende om, hvad DBC har udviklet.

1. Databrønden indeholder nu også Danbib-basen

Danbib-basen er blevet en del af databrønden, dvs. nationalbibliografien, bibliotekskatalogiserede materialer, beholdninger for folke- og skolebiblioteker, poster fra fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker samt udenlandske poster fra Library of Congres og ISSN Register. (De to sidstnævnte er dog ikke helt flyttet ind endnu men er på vej).

I forbindelse med Fælles Bibliotekssystem flyttede folkebibliotekernes poster ind i databrønden, der nu fungerer som fælleskatalog for kommunale biblioteker, hvor bibliotekerne og DBC deler de samme poster (fællesskabsposter). Fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes poster flyttede ind i 2017.

2. OpenSearch kan søge i Danbib-basen

Fælles Bibliotekssystem, bibliotek.dk, DDB CMS, Biblo m.fl brugte i forvejen søgeservicen OpenSearch til at søge i databrønden. Nu kan OpenSearch også søge i Danbib-basen, efter at den er kommet i databrønden. Søgningen i Danbib-basen behøver derfor ikke længere partout at foregå gennem Netpunkt eller Z39.50.

3. Databehandlingssystem erstatter Posthuset

Et helt nyt databehandlingssystem erstatter det hidtidige ’posthus’, der ved hjælp af scripts og konverterings- programmer modtog poster fra bibliotekerne og bearbejdede dem, så de kunne komme i databrønden og en række andre baser. Systemet hedder Data I/O, hvor I/O står for in/out.

En væsentlig del af Data I/O er udviklet i forbindelse med Fælles Bibliotekssystem, da det i den sammenhæng blev nødvendigt lynhurtigt at kunne opdatere databrønden og det ’råpostrepositorium’, som Fælles Bibliotekssystem trækker poster fra.

Som en del af migreringen af Danbib er Data I/O udbygget, så det kan håndtere de meget store datamængder, som det samlede Danbib består af, uden at skabe forsinkelser for posterne fra Fælles Bibliotekssystem.

Data I/O håndterer også poster fra fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne og fra DBC’s baser med litteraturtolkninger og materialevurderinger. Snart er flowet fra emneordsbasen på plads og også poster fra ISSN og Library of Congress-poster fra 2007 og frem.

4. Nyt Netpunkt

Netpunkt er de professionelle brugeres indgang til søgning, verifikation og bestilling i Danbib og andre baser.

Migreringen af Netpunkt udgør en meget stor del af den samlede Danbib-migrering. Der er udviklet en ny grænseflade med nyt design og ny funktionalitet. Der er taget et nyt søgesprog i brug, nemlig CQL i stedet for CCL. Der er udviklet specialsøgesider, filtreringsmuligheder og nye formater for visning. Og samtidig er der sikret samspil med OpenSearch, den nye BOB (Base over bestillinger) samt det nye bestillingssystem ORS2. Søgning i emneordsbasen samt de eksterne baser Bibsys, Libris, ArticleFirst og Worldcat bliver sat i drift i løbet af efteråret 2018.

5. Ny Base over bestillinger (BOB)

BOB (Base over bestillinger) har altid spillet en vigtig rolle for lån mellem bibliotekerne, når de håndterer bibliotek.dk-bestillinger, som ikke er automatiserede.

Ved migreringen er den gamle BOB- grænseflade genbrugt, og databrønden er så ’skubbet ind under’ i stedet for den gamle Danbib-base. Det samme er det nye bestillingssystem ORS2, som opsamler bestillinger afgivet i Netpunkt via Z39.50 og bibliotek.dk.

6. Nyt bestillingssystem

En helt ny version af bestillingssystemet Open Resource Sharing er udviklet, i daglig tale ORS2. Lige som den tidligere version af ORS håndterer ORS2 lånesamarbejdet mellem folkebiblioteker og fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

Ved migreringen er bestillingssystemets infrastruktur flyttet til en opensource-platform, blandt andet for at sikre en enklere arkitektur, bedre performance og nemmere vedligehold.

7. Ny søgning i eksterne baser

ESS (External Search Service) er en nyudviklet service, der sørger for, at man fra Netpunkt eller via en Z39.50-protokol kan søge i eksterne baser som den norske fælleskatalog Bibsys og de internationale baser WorldCat og ArticleFirst.

I forbindelse med udviklingen af muligheden for at søge i eksterne baser, er der udviklet en konverteringskomponent, der konverterer formatet MARC21, som de eksterne baser benytter, til den danske variant danMARC2. Med konverteringen er kvaliteten af poster fra de eksterne baser blevet større, da flere af originalposternes felter nu medtages i den konverterede version.

8. Z39.50 kan bruges i brøndsammenhæng

Z39.50 er en kommunikationsprotokol – et sæt vedtagne regler for, hvordan maskiner i biblioteksverdenen kan udveksle søgninger og søgeresultater fra bibliografiske databaser.

Z39.50-komponenten bringer folke- og forskningsbiblioteker sammen, så de kan ’tale sammen’ på søge- og bestillingsniveau. Komponenten erstatter det tidligere Z-punkt. Migreringen betyder, at man som noget nyt kan bruge Z39.50 til at søge i databrønden. Søgning i eksterne baser med Z39.50 bliver muligt i løbet af efteråret 2018.

Denne artikel er skrevet af kommunikationsmedarbejder Camilla Bødker Thomsen og oprindelig bragt i magasinet #dbc 2018 nr. 2, der udkom i september 2018.

Læs mere om migreringen af Danbib s. 8-14 i #dbc 2018 nr. 2 (pdf)

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.