Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Personal tools

DK5

DK5 er det fælles opstillings- og klassifikationssystem for de danske folke- og skolebiblioteker.

dk5_digital til formidling

Systemet består af en systematisk oversigt over emneområder samt af et alfabetisk og et systematisk register.

Relateret indhold:

 

Generelle principper for udviklingen af DK5

1. Systemets orden

DK5 er et aspekt-orienteret klassifikationssystem. De 100 hovedgrupper er underdelt efter decimalprincippet. Den primære underdeling i decimalklassedelingen sker efter discipliner og fag. Strukturen er i princippet hierarkisk i såvel notation som i grupperelationer.

Det er målet, at DK5’s systematik i videst muligt omfang afspejler det vidensunivers, der kommer til udtryk i den aktuelle danske publikationsmasse.

Målsætningen om aktualitet indebærer, at der løbende må kunne foretages revisioner i systemet og systemets terminologi. Der skal kunne ajourføres i overensstemmelse med den faglige/samfundsmæssige udvikling.

Der vil i et kontrolleret system dog altid være tale om en vis tilbageskuen i revisionsarbejdet.

2. Specificitet

Generelt niveau: DK5’s specificitet udvikles, så den modsvarer behovet for findeling ved nationalbibliografisk registrering af fysiske materialer, som opstilles efter systemet. Udviklingen af det generelle niveau for DK5 knytter sig med andre ord til dets funktion som opstillingssystem.

Øget specificitet på specielle områder

Hvis enkelte eller grupper af institutioner har behov for en findeling, der går videre end DK5’s generelle niveau, kan DK5-redaktionen være rådgivende ved udarbejdelse af vejledende underdelinger til systemet.

For de vejledende underdelinger gælder også, at de først og fremmest bør udarbejdes, hvis der af hensyn til materialernes opstilling er behov for yderligere findelinger af systemet.

3. Terminologi

Det tilstræbes, at terminologien i systemets grupper er præcis og i overensstemmelse med nutidig sprogbrug.

Henvendelse

Henvendelse vedrørende forslag til videreudvikling af DK5, modtages af

Indekseringsvejledning

DBC's tre indekseringsvejledninger er en dokumentation af DBC’s indeksering og et værdifuldt redskab for de biblioteker, der selv ønsker at tildele emneord.

Vejledningerne omfatter både de generelle principper for indeksering og princippernes anvendelse i praksis. Det sidste belyst ved hjælp af eksempler.

Indekseringsvejledningerne består af tre dele:

  • Indekseringsvejledningen for faglitteratur
  • Indekseringsvejledning for skønlitteratur
  • Indekseringsvejledning for musik

Det er gratis at benytte DBC's indekseringsvejledninger, som ligger på sitet metadata.dk

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.