Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Nationalbibliografi
Personal tools

Introduktion til nationalbibliografien

Beskrivelse af DBCs arbejde med nationalbibliografien.

Nationalbibliografien er en række fortegnelser over materialer (bøger, film, musik, lyd samt artikler og anmeldelser), der som hovedprincip er udgivet i Danmark.  

Nationalbibliografien tilstræber fuldstændig registrering af alle publikationer udgivet i Danmark – på nær i registreringen af artikler og anmeldelser.
Formålet hermed er dels at sikre, at bibliotekerne har aktuelle og relevante danske metadata til rådighed for deres indkøb, tekniske processer, formidling mv., dels at borgerne har mulighed for information om danske udgivelser - både aktuelt og i en historisk kontekst.

Fremstilling af nationalbibliografien

Kommunerne udarbejder i fællesskab - gennem DBC – den danske nationalbibliografi efter retningslinjerne i  Bekendtgørelse om udarbejdelse af nationalbibliografien (BEK nr 1871 af 09/12/2020).

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. definition af:

 • nationalbibliografiens formål
 • opgavens omfang
 • sammenhængen med pligtaflevering,
 • hvilke standarder og formater for katalogisering, klassifikation og emneindeksering, der anvendes i den løbende registrering
 • eftersyn og kontrol
 • hvordan der opnås adgang til nationalbibliografien
 • øvrige opgaver i tilknytning til nationalbibliografien, fx Dansk ISBN-kontor og indberetning til Danmarks Statistik.

De nationalbibliografiske fortegnelser

De fleste af de nationalbibliografiske fortegnelser fremstilles af DBC, mens tre fortegnelser fremstilles af Det Kgl. Bibliotek (KB):

 • Dansk anmeldelsesindeks (DBC)
 • Dansk artikelindeks (DBC)
 • Dansk billedfortegnelse (DBC)
 • Dansk bogfortegnelse (DBC)
 • Dansk kortfortegnelse (KB)
 • Dansk lydfortegnelse (DBC)
 • Dansk periodicafortegnelse (KB)
 • Dansk musikfortegnelse (KB)
 • Danske musikanmeldelser (DBC)
 • Danske musikoptagelser (DBC)

Læs mere under De nationalbibliografiske fortegnelser

Adgang til nationalbibliografien

Man får adgang til nationalbibliografien gennem bibliotek.dk, som er borgernes søgeindgang til den nationale fælleskatalog.

Modtagelse af materialer

Materialer til optagelse i den danske nationalbibliografi indgår på flere måder:

De fleste materialer sendes direkte til DBC af udgiverne. Som udgiver er det en fordel at indsende materialet direkte, da det så hurtigere vil komme til bibliotekernes kendskab. Læs mere her hvordan man indsender udgivelser til registrering: FAQ: Få din udgivelse registreret

For at sikre en fuldstændig nationalbibliografi samarbejdes med Det Kgl. Bibliotek, som indsender pligtafleveringseksemplarer til registrering i nationalbibliografien. Derudover modtages også de e-bøger og lydbøger, som distribueres gennem Publizon. 

Endelig rekvirerer DBC også selv materialer ud fra b.la. anmeldelser i tidsskrifter og aviser eller efter, at et bibliotek har påpeget en manglende registrering.

Optagelse af materialer

Når materialet er modtaget, selekteres det på baggrund af optagelseskriterier for de enkelte fortegnelser, der fremgår af Bekendtgørelse om udarbejdelse af nationalbibliografien (BEK nr 1871 af 09/12/2020).

Optagelseskriterierne redegør for hvilke materialer, der skal optages i nationalbibliografien, og hvilke der ikke skal.

Overordnet sker optagelse uden hensyn til fysisk form, til de emner der behandles eller til kvalitet, men af hensyn til balancering af opgavens omfang, forekommer der begrænsninger i optagelseskriterierne til de enkelte fortegnelser.

Registrering er altid betinget af, at materialet er tilgængeligt for nationalbibliografien ved registreringen. 

Registrering af materialer

Efter selektionen foretages for bøger, lydoptagelser, film og musik en foreløbig, kort registrering, der bl.a. omfatter ISBN eller andet identifikationsnummer og titel. Dette kaldes en accessionsregistrering, og den udarbejdes bl.a., for at bibliotekerne hurtigst muligt kan have en post som basis for elektronisk materialevalg og -bestilling. Materialet vil herefter også være synligt i bibliotek.dk.

Registreringen følger en række regler og standarder på det bibliografiske område. Dels for at sikre konsistens, dels for at optimere bibliotekernes formidling og brugernes egen søgning i materialerne. Læs mere om regler og standarder

Accessionsregistreringen danner som udgangspunkt grundlag for den nationalbibliografiske registrering. De materialer, der udvælges til at få supplerende biblioteksdata, tilføjes desuden noter og emneord med henblik på bibliotekernes slutbrugerformidling. 

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.