Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » Forelæsninger
Personal tools

Forelæsninger

Oversigt over DBC's tilbud om gratis forelæsninger for studerende

Gratis oplæg om DBC's kerneområder

For at dele de særlige kompetencer, som er koncentreret hos DBC, ikke mindst på det bibliografiske område, tilbyder vi undervisningsinstitutioner inden for informationsvidenskab og lignende gratis oplæg om DBC's kerneområder.

Metadata – introduktion

Introduktion til metadatas formål og funktion og til DBC’s arbejde med metadataproduktion. Oplægget henvender sig til nye studerende.

Hanne Hørl Hansen

Oplægsholder 'Metadata - introduktion': Bibliografisk konsulent Hanne Hørl Hansen.

Emneindeksering i praksis

Med udgangspunkt i DBC’s indekseringsvejledninger gives en introduktion til mere end 30 indeksørers daglige arbejde med tildeling af emnedata til bøger, artikler, film og musik – i såvel fysisk som elektronisk form. Hvorfor opretholder DBC en omkostningskrævende, manuel tildeling af emnedata, og ville automatisk/assisteret indeksering, machine learning eller andre metoder ikke være mere end gode nok? Ved små hold kan introduktionen evt. foregå på DBC med mulighed for, at de studerende i mindre omfang kan prøve selv at katalogisere.

Per Nonboe

Oplægsholder 'Emneindeksering i praksis': teamleder Per Nonboe.

Bibliografiske udviklingsperspektiver

Bibliografiske udviklingsperspektiver nationalt og internationalt. Hvad sker der i Danmark og i udlandet mht. regler og format? Hvad er det nye, og hvorfor er det vigtigt i en netsammenhæng? Forstå bl.a. baggrunden for, at Danmark har valgt at gå over til det nye regelsæt Resource Description & Access (RDA).

Hanne Hørl Hansen
Oplægsholder 'Bibliografiske udviklingsperspektiver': bibliografisk konsulent Hanne Hørl Hansen.

Digital adfærd og brugerdrevet innovation

Stadigt flere har digitale platforme som den vigtigste indgang til tekst og medier, og her er bibliotekernes rolle som formidler af kulturelle oplevelser udfordret af globale kommercielle giganter som Amazon, Facebook, Netflix, Google, Spotify m.fl. For især unge borgere er den digitale indgang den vigtigste, og truslen er derfor eksistentiel. Hvad er svaret på den udfordring?

I oplægget formidles centrale erkendelser om biblioteksbrugernes informationsadfærd, en metode til brugerdrevet innovation og eksempler på de digitale løsninger, som i fremtiden kan udgøre bibliotekernes vigtigste interaktion med brugerne.

Christian Ertmann-Christiansen
Oplægsholder 'Digital adfærd og brugerdrevet innovation': programleder Christian Ertmann-Christiansen.

Kontakt

Studiefaglig kontekst, niveau og form aftales nærmere mellem undervisningsinstitution og oplægsholder. Vi er desuden åbne for ønsker om andre emner end de ovenstående, ligesom vi gerne indgår i samarbejder, hvor vores produkter indgår som cases i undervisningsforløb.

Kontaktperson: Anni Jacobsen, aja@dbc.dk