Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Kurser
Personal tools

Aktuelle kurser

Information om kommende kurser samt generel information om vores kurser, priser, kursussteder mv.

Aktuelle kurser

 

Hugin_Eide

Underviser: Hugin Eide, DBC

Katalogisering i FBS

  • Indføring i datamodellen for bibliografiske poster i FBS
   • fællesskabsposter, påhængsposter og lokalposter
  • Håndtering af posterne i Cicero Katalogisering
   • oprettelse, vedligehold og sletning
  • ”Retteposter” i FBS
   • håndtering af opstillingsrettelser og posttypeskift i fællesskabsposter
  • Oprettelse af poster til lokalbibliografi

Halvdagskursus, der henvender sig til biblioteksansatte, der arbejder eller skal arbejde med katalogisering i Cicero.

Kurset har tidligere været afholdt i Gentofte, Odense, Vejle og Herning og på DBC.

Senest afholdt på DBC 8.02.2018.

Kurset kan også rekvireres til afholdelse lokalt eller regionalt eller på DBC.

Kontakt:
kurser@dbc.dk

 


 

Laura Mørkøv HolmMarianne Dybkjær
Undervisere: Laura Mørkøv Holm, DBC og Marianne Dybkjær, DBC

Søgning i FBS

Halvdagskursus, der henvender sig primært til ansatte på folkebiblioteker, som arbejder eller skal arbejde med søgning i FBS. Ansatte fra andre bibliotekstyper er velkomne.

I FBS anvendes søgesproget CQL (Contextual Query Language), som også anvendes i DDB CMS, i bibliotek.dk og vil blive taget i brug i den kommende version af Netpunkt.

Søgning i FBS anvendes i mange af bibliotekets funktioner; men fokus i kurset er på søgning og ikke på de efterfølgende administrative rutiner i fx reserveringer, accession, fjernlån o.l.

Af indholdet:

 • Bibliografisk søgning i FBS
  • Indhold i Cicero - opsætning i VIP
  • Principper for CQL kommandosøgning
  • Fritekstsøgning
  • Trunkering og maskering
  • Søge indekser og tilhørende søgekoder
  • Søgning på beholdningsdata
  • Materialevalg – opsætning af materialevalgslister på baggrund af søgning
  • Implementering af CQL i FBS, bibliotek.dk og bibliotekshjemmeside
  • Øvelser

Kurset er en blanding af oplæg og øvelser. Varighed: halvdagskursus (3 timer)

Kurset kan også rekvireres til afholdelse lokalt eller regionalt. Det vil endvidere være muligt at rekvirere det til afholdelse hos DBC.

 

Kontakt:
kurser@dbc.dk

 


 

Grundlæggende søgning i Danbib og bibliotek.dk Nanna Agergaard, DBC

Undervisere: Nanna Agergaard, DBC og en udøvende gymnasiebibliotekar.

bibliotek.dk og betjening af gymnasieelever

Kurset tager udgangspunkt i bibliotekernes udfordringer med betjening af gymnasieelever i forhold til de store opgaver i gymnasiet. Kursets primære fokus er på bibliotek.dk, men derudover vil der blive lagt vægt på opgavetyper og anvendelse af andre relevante kilder. Der vil blive kigget på opgaveløsning og drøftelse af forskellige løsninger dels i bibliotek.dk, dels ved hjælp af andre kilder.

Programpunkter for dagen:

 • Introduktion og indhold
 • Opgavetyper – hvad er det for opgavetyper, eleverne kommer ud for i gymnasierne, og hvad er kravene?
 • bibliotek.dk funktioner
 • Login – hvorfor login?
 • Søgning – de forskellige sidetyper
 • Filtrering – facetter – emneord – emneoversigt – bestil – søgehistorie – huskeliste mv.
 • Opgaver
 • Opsamling på opgaver
 • Hvor kan det være relevant at søge udover bibliotek.dk? Eksempler på andre nyttige kilder

Kurset kan rekvireres til afholdelse lokalt, regionalt eller på DBC.

Kontakt:
kurser@dbc.dk