Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Produkter » Hosting
Personal tools

Hostingydelser

Vore hostingløsninger er baseret på high-performance infrastruktur, hardware, support, overvågning og sikkerhed. Med fokus på Grøn IT. Vi har omfattende erfaring med driftsafvikling af store centrale systemer og flere hundrede medarbejderes IT.

| Hosting | Hotel | DBCs Datacentre | Sikkerhed | Overvågning og kontrol | Køleløsninger | Frikøling men også KUBE løsning sparer el | Strømforsyning og nødstrømsanlæg | Grøn IT |

 

Illustration.

DBC tilbyder hosting af applikationer og services med fokus på redundans og datasikkerhed. Vi har omfattende erfaring med driftsafvikling af store centrale systemer og support af PC-arbejdspladser i mellemstore organisationer.

DBC har en lang tradition som driftscenter for UNIX/Linux-baserede applikationer og betragter dette som en kernekompetence. Driften er idag primært baseret på anvendelse af Linux og andet open source software, der afvikles både i fysise og virtuelle servermiljøer.

DBC har egen udviklingsafdeling og drifter primært en stor portefølje af egenudviklet software. Vi er vant til et tæt samspil mellem en agil udviklingsproces og den daglige drift, hvilket giver os stærke kompetencer når det gælder drift og vedligeholdelse af applikationer. Ved siden af dette, har vi også erfaringer som leverandør af Windows-baserede applikationer og tjenester.

På open source siden ligger vores kompetencer især inden for Linux, PostgreSQL, MySQL, Apache, Drupal, Solr, Fedora Commons og Plone. Vi har stor erfaring med afvikling af Java- og PHP-baserede applikationer. Vi har også igennem mange år kørt med en Linux-baseret Oracle-installation. Derudover har vi stor erfaring af med drift af Windows, Exchange, SQL-Server, Citrix og Sybase.

Vores hardware-platform er state of the art med fokus på hurtig i/o bla ved brug af Fusion-IO og SSD-teknologi. Vi tilbyder enten fysiske servere eller virtuelle servere i vores VM-ware miljø, samt varierende grader af redundans.

Vores supportorganisation har kompetencer på højt niveau indenfor licensstyring, installation og drift, vedligehold, fejlsøgning og fejlretning, og trækker derudover på den samlede viden i DBC, om specielt bibliotekernes- og uddannelsesinstitutioners IT-infrastruktur, arbejdsprocesser og formidling samt om ABM sektoren generelt.

Top

Vore ydelser

Hosting

Det vi stiller til rådighed i en hosting løsning er:

 • Fysisk infrastruktur
 • Strøm
 • Netværk
 • Køl
 • Hardware
 • Styresystemer
 • Basis software
 • Database software
 • Backup
 • Teknisk support
 • HelpDesk
 • Overvågning
 • Sikkerhed

Vi tager ansvar for hardware, styresystemer, basis software, database software, backup og teknisk support. I står selv for applikationssupporten.

DBCs hosting løsning omfatter desuden:

 • Løbende opfølgning på belastningen af serveren
 • Tjek af diskplads
 • Udbygget back-up politik
 • Overvågning af trafikmængden
 • Overvågning af netforbindelser og firewall
 • Generelle opdateringer
 • Sikkerhedssystemet opdateres

Top

Hotel

Det vi stiller til rådighed i en hotel løsning er:

 • Fysisk infrastruktur
 • Strøm
 • Netværk
 • Køl
 • Hardware
 • Styresystemer
 • Basis software
 • Database software
 • Backup
 • Teknisk support
 • HelpDesk
 • Overvågning
 • Sikkerhed
 • Applikationssupport

Vi tager ansvar for hardware, styresystemer, basis software, database software, backup, teknisk support og applikationssupport.

DBCs hotel løsning omfatter desuden:

 • Løbende opfølgning på belastningen af serveren
 • Tjek af diskplads
 • Udbygget back-up politik
 • Overvågning af trafikmængden
 • Overvågning af netforbindelser og firewall
 • Generelle opdateringer
 • Sikkerhedssystemet opdateres

Top

DBCs Datacentre

Vore datacentre er opbygget i en bred vifte af high-end infrastruktur, og råder over en større serverpark og SAN, fordelt på flere lokationer.

Illustration.

Vore datacentre opretholder et sikkerhedsniveau, der sikrer komplet integritet og funktionalitet i systemerne.

Vi investerer løbende i forbedringer af datacentrenes styring, sikkerhed, strømforsyning, køling og lagringssystemer.

Top

Sikkerhed

Én væsentlig faktor i et datacenter er at afsikre systemerne mod udefrakommende trusler.

Vi forhindrer uønsket adgang til vore driftscentre via eletroniske adgangskort, bevægelsessensorer og lignende.

Herudover overvåger vi temperatur, luftfugtighed, bevægelse, døråbning, bystrøm, nødstrøm, brandalarmer, Inergen brandslukningsanlæg, m.m.

Vore sikkerhedssystemer betyder:

 • Redundante linier og udstyr
 • Adgangskontrol på systemer ved logisk samt fysisk adgang
 • Fysisk sikring af lokaler – herunder særligt maskinstuer og driftsmiljøer
 • Omfattende antivirus beredskab

Tredelt netværkstopologi, som sammen med vores øvrige løsninger på det systemmæssige, procesorienterede og organisatoriske, er med til at sikre kundens løsning imod hacking, virusangreb og anden form for misbrug og kompromittering

Top

Overvågning og kontrol

Overvågning af det udstyr, der er installeret i vore datacentre, giver os fuldstændig kontrol over både lokalt og fjerntliggende software og hardware.

Ved hjælp af specielle tilrettet systemer opretholder vi et overvågningsniveau, hvor vi både overvåger hardware og software døgnet rundt.

 

Køleløsninger

Fordi serverenheder i dag dimensioneres stadig mindre - kombineret med at ydeevnen optimeres, er overophedning af hardware i dag blevet én af hovedårsagerne til nedsat ydelse.

For at imødekomme dette, råder vi over skalérbare køleløsninger, der effektivt håndterer uønskede varmebelastninger, lige fra et enkelt rack til et komplet datacenter.

Dette sikrer optimal ydelse på det installerede udstyr.

Top

Frikøling, men også KUBE løsning sparer el

Hvor køling generelt er én af de store energislugere i traditionelle kølesystemer (ca. 30 pct. af strømforbruget), har vi i vores datacentre, reduceret strømforbruget til under det halve ved at kombinere frikøling, med traditionel køling.

I datacenter M1, er vi gået endnu et skridt videre, idet vi her har kombineret ovennævnte løsning som er af typen, helt eller delvis frikøling, sammen med det sidste nye indenfor opbygning og drift af serverrum, idet vi her har fået opført modellen, ” rum i rummet ”.

Rum i rummet, går i al sin enkelhed ud på at vi har opbygget 2 helt lukkede kuber, hver bestående af specielle rackskabe der tilsammen udgør det lukkede rum, og som indeholder både vægge, døre samt loft i aluprofiler og plexiglas.

Denne kombination er yderligere med til at spare på behovet for køling, idet køleanlægget således kun skal afkøle luften inde i selve kuberne, og ikke skal bruge energi på at nedkøle det normale store udenomsareal.

Top

Strømforsyning og nødstrømsanlæg

Vore datacentre er opbygget med strømpaneler hvorfra udstyrets strømtilførsel direkte kan overvåges og kontrolleres.

Vore datacentre er sikret med modulopbyggede, fleksible og skalérbare UPS’er (Uninterruptible Power Supply).

UPS er i princippet et batteri, som indsættes mellem den offentlige strømforsyning og installationen, og fjerner støj fra byens elforsyning, inden den sendes videre ind i serverparken. Hvis strømmen er gået, så forvandles UPS’en til et elværk, og henter strøm fra batterierne og holder gang i serverparken.

Der er normalt strøm til at holde serverne i gang i 10-15 minutter, og hvis strømmen ude fra byen ikke er kommet igen inden da, vil vores eget store nødstrømsanlæg i form af en meget kraftig dieselgenerator, tage over.

Dieselgeneratoren er både med intern og ekstern tank og med kapacitet til at opretholde drift af vores serverpark i flere dage.

Top

Grøn IT

Grøn IT har i flere år hos DBC været et helt bevidst tilvalg.

Derfor var det også meget enkelt for os at opstille krav og fokuspunkter, da en af vores maskinstuer, M1, stod foran en renovering i 2009, idet det bestående udstyr samt den fysiske plads der var til rådighed, var ved at have nået sin udnyttelsesgrad og flere af enhederne ligeledes stod for en udskiftning.

Illustration.

Fokuspunkterne som DBC opstillede omkring et nyt high-end datacenter setup:

1. Let og overskueligt management

2. minimere strømforbrug

3. minimere ressourcer til køling

4. minimere fysisk pladsforbrug

5. få plads til næsten dobbelt så mange servere

Alle ovennævnte punkter er blevet indfriet efter endt renovering af M1.

I dag fylder vores driftsmiljø i M1 kun 2 kuber i driftscentret, og vi bruger markant mindre strøm og ressourcer til køling, og fik samtidig plads til næsten dobbelt så mange servere.

Samtlige DBC løsninger omkring opbygning af infrastruktur, især køl og nødstrøm, er udarbejdet efter retningslinier fra IT-og Telestyrelsen og Elsparefonden, og er ligeledes af DONG Energy, IT-Branchen, ATEK, Hitavent samt Inservio, alle godkendt som værende ”Grøn IT” løsninger.

Top

Kontakt

Kundeservice

 

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.