Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Nationalbibliografi » Selektion og registrering » Artikler og anmeldelser. Selektion og registrering
Personal tools

Artikler og anmeldelser

Selektion og registrering af artikler og anmeldelser

DBC DIGITAL registrerer årligt ca. 29.000 artikler og 9.000 anmeldelser til hhv. Dansk artikelindeks og Dansk anmeldelsesindeks, der er en del af den danske nationalbibliografi.

Registreringerne kan søges på bibliotek.dk og i bibliotekernes fælleskatalog og lokalkataloger.

Her på siden kan du bl.a. læse mere om, hvordan vi beslutter, hvilke aviser og tidsskrifter, der bliver indekseret, og hvilke artikler og anmeldelser fra de enkelte aviser og tidsskrifter, der bliver registreret.

Ansvarsfordeling på artikelområdet

Det Kgl. Bibliotek registrerer alle aviser og tidsskrifter, der udkommer i Danmark til Dansk periodikafortegnelse, mens DBC DIGITAL indekserer et udvalg af disse – både trykte og elektroniske.

 • Registreringen af aviser og tidsskrifter publiceres i Dansk periodikafortegnelse (Det Kgl. Bibliotek).
 • Registreringen af avis- og tidsskiftartikler samt -anmeldelser publiceres i Dansk artikelindeks og Dansk anmeldelsesindeks (DBC DIGITAL).

Tidsskrifter og aviser

DBC DIGITAL indekserer 7 aviser og omkring 630 tidsskrifter. Ca. halvdelen af tidsskrifterne udkommer alene i trykt form. Resten er enten rene e-tidsskrifter eller udkommer både i trykt og elektronisk form.

Selektion af tidsskrifter og aviser

DBC DIGITAL udvælger, hvilke aviser og tidsskrifter fra Dansk Periodikafortegnelse, der skal registreres artikler og anmeldelser fra, på baggrund af:

 • retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen for hvilke aviser og tidsskrifter, der skal indekseres
 • konkret vurdering, hvor vi bl.a. rekvirerer relevante publikationer
 • forslag fra brugere, biblioteker og udgivere af tidsskrifter
 • bistand fra Rådgivende Udvalg for Artikler.

Selektion af artikler og anmeldelser

Artikler og anmeldelser i de tidsskrifter og aviser, som DBC DIGITAL indekserer, udvælges til registrering ud fra følgende kriterier:

 • Artikler skal være over 6.000 typografiske enheder.
 • Artikler skal have fagligt indhold (herunder interview og referater af videnskabelige og faglige møder) eller være skønlitterære bidrag, der ikke tidligere er udgivet.
 • Artikler om foreningers og institutioners interne forhold registreres ikke – med undtagelse af artikler om deres historie.
 • Ledere registreres ikke.
 • Reportager registreres ikke.
 • Referater af bøger registreres ikke.
 • Debatindlæg til allerede indekserede artikler medtages, hvis de er over 2.000 typografiske enheder.
 • Anmeldelser skal være over 750 typografiske enheder.
 • Anmeldelser kan fx dreje sig om bøger, tidsskrifter, film, video, tv-udsendelser, tv-serier, teater, udstillinger og hjemmesider.

Indhold i registreringen

Registreringen af artikler og anmeldelser foretages i danMARC2-formatet og består af katalogisering og emnebehandling:

 • Artiklens titel og forfatter registreres.
 • Tidsskriftets nummer registreres.
 • Artiklens sidetal registreres.
 • Artiklen tildeles klassemærke, emneord og noter, bl.a. indholdsnote.

Anmeldelse og anmeldt værk kan findes sammen

Ved registreringen af anmeldelser verificeres det anmeldte værk. Registreringen af anmeldelsen forbindes med registreringen af det anmeldte værk, så de kan genfindes sammen.

Link til e-versioner

Ved tidsskrifter, der både udkommer trykt og elektronisk, suppleres posten på den trykte artikel/anmeldelse med link til e-versionen, hvis der er gratis adgang til den. Ved tidsskrifter, der udelukkende udkommer elektronisk, indsættes link i posten til e-versionen, uanset om der er gratis adgang eller ej.

De elektroniske artikler og anmeldelser med gratis adgang lægges desuden i DBC’s Webarkiv, og vi indsætter link til Webarkivet i posten, så artiklerne/anmeldelserne kan findes, også hvis der sker ændringer på den originale hjemmeside. Læs mere om DBC’s Webarkiv.

For alle aviserne på nær Børsen, samt for en række udvalgte tidsskrifter, sættes der link i posterne, der giver mulighed for at se en fuldtekstudgave af artiklerne og anmeldelserne i Infomedia (kræver abonnement). Se en oversigt over aviser og tidsskrifter, der er omfattet af aftalen med Infomedia.

Registreringstid for artikler og anmeldelser

Artikler og anmeldelser i aviser registreres fra dag til dag, mens artikler og anmeldelser i tidsskrifter gennemsnitligt registreres inden for fire uger. Boganmeldelser registreres dog først efter, at den anmeldte bog er registreret i Dansk bogfortegnelse. 

 

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.