Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Supplerende biblioteksdata » Introduktion til supplerende biblioteksdata
Personal tools

Introduktion til supplerende biblioteksdata

Beskrivelse af DBCs bibliotekskatalogisering.

Supplerende biblioteksdata omfatter selektion og registrering af materialer, der er målrettet bibliotekernes formidling.


Selektion

Bøger sendes fra forlagene og fra pligtafleveringsbibliotekerne. Dette suppleres bl.a. med forslag fra bibliotekerne.

På musikområdet sikres et bredt grundlag for udvælgelsen til supplerende biblioteksdata gennem en opsøgende indsats.


På film- og mulitimedieområdet sker der et opsøgende arbejde i forhold til producenter og rettighedshavere. Her betyder særlige forhold vedrørende rettigheder, at vi indhenter tilsagn om at titlerne kan anvendes i bibliotekssammenhæng og laver aftaler med rettighedshaverne om synliggørelse af titler i de supplerende biblioteksdata.

Det enkelte biblioteks leverandør skal imidlertid fortsat have en aftale med rettighedshaverne for at levere titlerne.


Siden 2008 sker udvælgelsen ikke til specifikke fortegnelser, men til den samlede mængde af materialer, som er vurderet til at være af særlig biblioteksrelevans. De titler, der udvælges til supplerende biblioteksdata, vurderes og afmærkes i forhold til forskellige målgrupper, og gøres synlige via Kombileverancer.

Efterspurgte, aktuelle og medieomtalte titler udvælges og ekspresregistreres, da det er vigtigt for bibliotekerne at kunne formidle disse titler hurtigt til brugerne. 

Registrering

Ved modtagelsen foretages en foreløbig, kort registrering, der bl.a. omfatter faustnummmer, ISBN og titel. Dette kaldes en accessionsregistrering. Dette sker bl.a. for at bibliotekerne hurtigst muligt kan have en post som basis for elektronisk materialevalg og -bestilling.


Accessionsregistreringen danner som udgangspunkt grundlag for den nationalbibliografiske registrering. De materialer der udvælges til at få supplerende biblioteksdata tilføjes desuden noter og emneord med henblik på bibliotekernes slutbrugerformidling.

Nogle titler selekteres og registreres udelukkende til supplerende biblioteksdata udenom nationalbibliografien, bl.a. noder og udenlandsk musik.

Der sker en stadig ajourføring af registreringerne. Fx i form af indholdsmæssig vedligeholdelse, eller som følge af beslutninger om ændringer i format og praksis.

Udvidet brugsret til supplerende biblioteksdata

En af de væsentlige parametre for at bibliotekerne er i front som formidlere af information og viden er, at bibliotekernes data er tilgængelige dér, hvor brugerne er.

En række biblioteksformidlingsprojekter fokuserer på tilgængelighed af data på de platforme, hvor brugerne dagligt søger information, fx via mobiltelefon, på sociale medier og på nettet.

Efter aftale med slots- og Kulturstyrelsen har vi udvidet brugsretten for supplerende biblioteksdata til også at omfatte fælles biblioteksformidlingsløsninger, uanset om de driftsafvikles hos DBC eller ej.

 

Aftale om brugsret indgået mellem DBC og Slots- og Kulturstyrelsen (pdf)

 

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.