Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Supplerende biblioteksdata » Introduktion til supplerende biblioteksdata
Personal tools

Introduktion til supplerende biblioteksdata

Beskrivelse af DBCs bibliotekskatalogisering.

Supplerende biblioteksdata (SBD) omfatter selektion og registrering af materialer, der er målrettet bibliotekernes formidling


Selektion

Bøger modtages fra forlagene og fra pligtafleveringen på Det Kgl. Bibliotek. Dette suppleres bl.a. med forslag fra bibliotekerne.

På musikområdet sikres et bredt grundlag for udvælgelsen til supplerende biblioteksdata gennem en opsøgende indsats.

På film- og spilområdet sker der et opsøgende arbejde i forhold til producenter og rettighedshavere. Her betyder særlige forhold vedrørende rettigheder, at vi indhenter tilsagn om at titlerne kan anvendes i bibliotekssammenhæng og laver aftaler med rettighedshaverne om synliggørelse af titler i de supplerende biblioteksdata.

Det enkelte biblioteks leverandør skal imidlertid fortsat have en aftale med rettighedshaverne for at levere titlerne.

De titler, der udvælges til supplerende biblioteksdata, vurderes og afmærkes i forhold til forskellige målgrupper, og gøres synlige i FBI’s Databrønd.

Efterspurgte, aktuelle og medieomtalte titler udvælges og ekspresregistreres, da det er vigtigt for bibliotekerne at kunne formidle disse titler hurtigt til brugerne. 

Registrering

Ved modtagelsen foretages en foreløbig, kort registrering, der bl.a. omfatter faustnummmer, ISBN og titel. På skønlitteratur til voksne registreres tillige forfatter. Dette sker bl.a. for at bibliotekerne hurtigst muligt kan anvende registreringen som basis for materialevalg og -bestilling.

Den foreløbige registrering danner som udgangspunkt grundlag for den nationalbibliografiske registrering. De materialer, der udvælges til at få supplerende biblioteksdata, tilføjes desuden noter og emneord med henblik på bibliotekernes formidling til slutbrugerne, samt slutbrugernes søgning i for eksempel bibliotek.dk.

Nogle titler selekteres og registreres udelukkende til supplerende biblioteksdata udenom nationalbibliografien, bl.a. noder og udenlandsk musik.

Der sker en kontinuerlig ajourføring af registreringerne fx i form af indholdsmæssig vedligeholdelse, eller som følge af beslutninger om ændringer i formatering og katalogiseringspraksis.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.