Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » Rådgivende udvalg
Personal tools

Rådgivende udvalg

Oversigt over DBC's rådgivende udvalg

Udvalget for supplerende biblioteksdata | DK5- Forum | Lektørudvalget | Rådgivende udvalg for artikler |

 

Udvalg for supplerende biblioteksdata (tidl. BKM-udvalget)

Udvalget er nedsat af KOMBIT. Det er rådgivende og sparrer med KOMBIT og DBC om Supplerende Biblioteksdata og udviklingen heraf, både hvad angår indhold og selektion. Dermed er udvalget med til at sikre, at Supplerende Biblioteksdata dækker bibliotekers og læringscentres behov bedst muligt inden for de givne rammer.

Udvalget mødes 1-2 gange om året.

Supplerende Biblioteksdata kaldtes indtil årsskiftet 2019/2020 for bibliotekskatalogisering.

Læs mere på KOMBIT’s hjemmeside (nederst)

  DK5-Forum

  DK5-forum forestår udviklingen af DK5 i løbende og åben dialog med biblioteksansatte og brugere i hele landet. Bibliotekernes bevidsthed om muligheden for at have indflydelse på DK5 skal øges og deres lyst til at give input skal stimuleres.

  DK5-forum lægger problemstillinger ud til debat og præsenterer løsningsforslag og løsninger på profblog.bibliotek.dk.

  DK5-forum skal endvidere formulere den principielle fortolkning af klassifi­kationssystemet.

  DK5-forums årlige beretning og arbejdsplan forelægges for Bibliografisk Råd, der har det overordnede ansvar for DK5's udvikling.

  Sammensætning
  DK5-forum består af i alt 4 medarbejdere fra DBC, hvoraf 1 er sekretær for gruppen. DK5-forum kan trække på DBC’s egne fagreferenter og eksterne specialister og interessenter ved udvikling inden for specifikke DK5-grupper.

  Arbejdsform
  DK5-forum afholder møder efter behov, ca. 4-6 møder årligt. DK5-forum kan afholde møder/workshops på et bibliotek, hvor der er adgang til at se litteraturen på hylderne, i samarbejde med bibliotekarer på det pågældende bibliotek.

   

    Lektørudvalget

    Lektørudvalget virker som anke-instans for klager over offentliggjorte lektørudtalelser.

    Udvalget mødes cirka seks gange om året.

    Medlemmer
    Udvalget består af repræsentanter fra folkebibliotekernes voksen- og børneområder, pædagogiske læringscentre, forlagsbranchen samt en forfatter.

     

    Rådgivende Udvalg for Artikler

    Til støtte for udvælgelsen af aviser og tidsskrifter har DBC et Rådgivende Udvalg for Artikler. Udvalget har til opgave at:

    • bistå med udvælgelsen af trykte og netbårne materialer til indeksering
    • bistå DBC med at vurdere og anvende feedback fra brugerne

    Generelle forhold vedrørende målsætning, optagelseskriterier, bibliografiske regler, publikationens indretning, udgivelsesform og -hyppighed mv. hører under Bibliografisk Råd.

    Medlemmer

    • To repræsentanter fra folkebibliotekerne
    • Tre repræsentanter fra forskningsbibliotekerne (herunder en repræsentant fra professionshøjskolernes biblioteker)

    Udvalget skal indeholde en repræsentation af sagkundskab inden for så mange områder som muligt. Udvalget skal altid rumme en praktisk arbejdende referencebibliotekar.

    Cookies om besøgsstatistik

    DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

    Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

    Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.