Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » Rådgivende udvalg
Personal tools

Rådgivende udvalg

Oversigt over DBC's rådgivende udvalg

Arbejdsgruppe vedrørende nyt Netpunkt | BKM-udvalget | DK5- Forum | Lektørudvalget | Rådgivende udvalg for artikler |

 

Arbejdsgruppe vedrørende nyt Netpunkt

Gruppens opgave er at sparre med DBC om udviklingen af en ny grænseflade til Netpunkt. Dette forgår på møder og skriftligt.

Medlemmer
Repræsentanter fra folke-, uddannelses- og forskningsbiblioteker.

 

BKM-udvalget

BKM-udvalgets formål er at være rådgivende i forhold til DBC vedrørende bibliotekskatalogisering og materialevurderinger inden for materialetyperne bøger, film, lyd og multimedier.

Udvalget skal ved at levere input og sparring sikre, at selektion og registrering er i overensstemmelse med bibliotekernes og læringscentrenes behov.

Udvalget mødes 1-2 gange om året.

Medlemmer
Tre repræsentanter fra folkebibliotekernes voksenområde
To repræsentanter fra folkebibliotekernes børneområde
Repræsentanter fra DBC med ansvar for de respektive produkter og materialetyper

DK5-Forum

DK5-forum forestår udviklingen af DK5 i løbende og åben dialog med biblioteksansatte og brugere i hele landet. Bibliotekernes bevidsthed om muligheden for at have indflydelse på DK5 skal øges og deres lyst til at give input skal stimuleres.

DK5-forum lægger problemstillinger ud til debat og præsenterer løsningsforslag og løsninger på profblog.bibliotek.dk.

DK5-forum skal endvidere formulere den principielle fortolkning af klassifi­kationssystemet.

DK5-forums årlige beretning og arbejdsplan forelægges for Bibliografisk Råd, der har det overordnede ansvar for DK5's udvikling.

Sammensætning
DK5-forum består af i alt 4 medarbejdere fra DBC, hvoraf 1 er sekretær for gruppen. DK5-forum kan trække på DBC’s egne fagreferenter og eksterne specialister og interessenter ved udvikling inden for specifikke DK5-grupper.

Arbejdsform
DK5-forum afholder møder efter behov, ca. 4-6 møder årligt. DK5-forum kan afholde møder/workshops på et bibliotek, hvor der er adgang til at se litteraturen på hylderne, i samarbejde med bibliotekarer på det pågældende bibliotek.

 

Lektørudvalget

Lektørudvalget virker som anke-instans for klager over offentliggjorte lektørudtalelser.

Udvalget mødes cirka seks gange om året.

Medlemmer
Udvalget består af repræsentanter fra folkebibliotekernes voksen- og børneområder, pædagogiske læringscentre, forlagsbranchen samt en forfatter.

 

Rådgivende Udvalg for Artikler

Til støtte for udvælgelsen af aviser og tidsskrifter har DBC et Rådgivende Udvalg for Artikler. Udvalget har til opgave at:

  • bistå med udvælgelsen af trykte og netbårne materialer til indeksering
  • bistå DBC med at vurdere og anvende feedback fra brugerne
  • bistå med indekskompleksets indretning og udformning

Generelle forhold vedrørende målsætning, optagelseskriterier, bibliografiske regler, publikationens indretning, udgivelsesform og -hyppighed mv. hører under Bibliografisk Råd.

Medlemmer

  • To repræsentanter fra folkebibliotekerne
  • Tre repræsentanter fra forskningsbibliotekerne (herunder en repræsentant fra professionshøjskolernes biblioteker)

Udvalget skal indeholde en repræsentation af sagkundskab inden for så mange områder som muligt. Udvalget skal altid rumme en praktisk arbejdende referencebibliotekar.