Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Status på FBI-udviklingen
Personal tools

Status på FBI-udviklingen

Løbende oversigt over afsluttede opgaver i udviklingen af Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Afsluttede udviklingsopgaver FBI

 

Oversigt over afsluttede udviklingsopgaver i Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Husk, at du også kan følge med i udviklingen af FBI ved at abonnere på nyhedsbrevet FBI-nyt.

Se også: Seneste fejlrettelser i Fælles Biblioteksinfrastruktur

 

Godkendt af KOMBIT januar 2021:

Grafisk design til nyt bibliotek.dk

Det grafiske design er nu godkendt og er ved at blive implementeret. Designet bruges i værklandingpage-projektet og den efterfølgende bibliotek.dk-grænsefladeudvikling.

Endnu et skridt hen imod ’landingpages’ for værker og énbokssøgning

Webservicen, som kan udlevere metadata for værker til direkte brug i en grænseflade (se info fra november) er blevet udvidet med endnu en feature, nemlig udlevering af de såkaldte addi-relationer, dvs. anmeldelser, forfatterbeskrivelser og filmatiseringer. Senere vil webservicen også kunne udlevere serietitel og nummer i serien, hvis værket er del af en serie. Servicen er en del af den nye søg- og visningsplatform til bibliotek.dk og det nye DDB CMS.

Værk-landingpage i det nye bibliotek.dk

Den første af to leverancer til en værk-landingpage i det nye bibliotek.dk er nu klar. Der benyttes metadata fra “Webservice til udstilling af metadata på værkniveau”.

Der er mulighed for at vise:

  • url’er med metadata i header
  • forside for værket, hvis en sådan findes, samt skift af forside, hvis en anden materialetype vælges (og forside for denne eksisterer)
  • værkdetaljer og bibliografiske data
  • klikbare emneord (som leder til søgning i det eksisterende bibliotek.dk)
  • opsamling af statistik på stats.dbc.dk

Kan ses på beta.bibliotek.dk

Simple Search – prototype på en søgemaskine med udgangspunkt i brugernes behov

I samarbejde med Randers Bibliotek har vi udviklet prototypen på en søgemaskine, Simple Search.

Udgangspunktet er Randers Biblioteks viden om brugernes behov, hvilket kort sagt er, at relevante resultater bør findes allerøverst i søgeresultatet, gerne blandt de tre første resultater.

Simple Search-søgemaskinen har en simpel testgrænseflade, der kan modtage en søgning (simpel fritekst, et eller flere ord), udføre søgningen mod både Simple Search-prototypen og Open Search og vise resultaterne på samme side, så de kan sammenlignes. Hermed vil det blive muligt at få feedback på, om rankeringen i Simple Search opleves bedre end i Open Search.

Projektets resultater er sammenfattet i en rapport med konkrete anbefalinger med fokus på at forbedre søgeoplevelsen i CMS’er, bibliotek.dk og andre borgervendte grænseflader.

Prototypen er taget i brug på beta.bibliotek.dk.

 

Godkendt af KOMBIT november 2020:

Flere og bedre anbefalinger

Den nye recommender baserer sig på flere typer data end hidtil og stiller sig på skuldrene af erfaringer med de første generationer af recommendere i biblioteksprodukter.

Ud over udlånsdata baserer recommenderen sig på nye tilgange til de bibliografiske data, og som noget helt nyt inkluderes metadata fra Læsekompasset (stemningsemneord mv.). Derudover bliver adfærd fra søgedata inddraget til at forbedre anbefalinger. Dette betyder, at også helt nye materialer er understøttet, samt at titler, der i den gamle recommender ikke var understøttet pga. manglende udlånsdata fra FBS, vil indgå i anbefalinger. Recommenderen er taget i brug på bibliotek.dk. Servicen kan kaldes via Den Åbne Platform. Læs nyhed om den nye recommender (30. november 2020).

Hurtigere grænsefladeudvikling og på sigt bedre søgning

Vi har udviklet en webservice, som ud fra en entydig identifikation af et værk kan udlevere metadata for værket til direkte brug i en grænseflade. Tidligere har der skullet kodes meget i selve brugergrænsefladen for at kunne opfylde dette behov.

Den nye service er et første skridt hen imod at kunne udvikle ’landingpages’ for værker samt forbedret søgeservice (énbokssøgning) i bibliotek.dk og andre borgervendte grænseflader. Servicen kan kaldes via Den Åbne Platform

Bedre performance, når poster lægges i databrønden

Updateservice, der håndterer indlæggelse af poster i databrønden fra både biblioteker og DBC, varetager betydelig flere opgaver, end den oprindelig var designet til. For at tage højde for dette og optimere performance har vi derfor nu splittet servicens funktioner op, bl.a. sådan at intern DBC-brug adskilles fra bibliotekernes brug. Dermed vil bibliotekerne ikke længere blive berørt af DBC’s interne brug af servicen.

Teknologisk fremtidssikring af nationalbibliografisk korrektur

For at sikre at metadata har den kvalitet, som DBC er kontraktligt forpligtiget til, læses der ugentlig korrektur på centrale dele af ugens nationalbibliografiske bogregistreringer.

Funktionaliteten i forbindelse med denne ugekorrektur er nu, i lighed med andre dele af DBC’s produktionsapparat, ændret til at kunne fungere imod brøndmiljøet, og vi er nu endnu et skridt nærmere at kunne lukke de gamle produktionsmiljøer.

 

Godkendt af KOMBIT oktober 2020:

Det Kgl. Bibliotek er sikret i den fælles infrastruktur

DBC har i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek (KB) nu afsluttet den lange række af aktiviteter, der har været nødvendige i forbindelse med, at biblioteket har skiftet såvel bibliotekssystem som metadataformat.

Der har bl.a. været tilpasninger i forbindelse med lånesamarbejde og konvertering af data med tilhørende test og omkørsler. Særlige problemstillinger om håndtering af flerbindværker og periodicaposter samt aflevering af poster til Worldcat er løst.

Resultatet er, at Det Kgl. Biblioteks samlinger fortsat er en central bestanddel af databrønden og tilgængelige via netpunkt og bibliotek.dk, så bl.a. fjernlån til og fra Det Kgl. Bibliotek kan ske problemfrit.

Adgangsplatformen opfylder nu alle retningslinjer for tilgængelighed

Login-siderne på Adgangsplatformen er bragt i overensstemmelse med retningslinjerne for tilgængelighed, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Siderne kan nu anvendes af brugere, der anvender skærmlæsere, og lever op til kontrastkrav for tekst og formater for overskrifter.

Internt testsystem understøtter fremtidige forbedringer af søgning

Vi har etableret et internt testsystem, hvor vi kan afprøve alternative måder at indeksere brøndens poster på, uden at det berører driftssystemet. Det betyder, at vi hurtigere og på en mere automatiseret måde kan afprøve projekter, der har til formål at forbedre søgningen – ud fra ideer, ønsker og mål i bibliotekerne.

 

Godkendt af KOMBIT august 2020:

Basismigrering

Danprod

Danprod-funktionalitet er integreret i Data-I/O-systemets grænseflade, med selvstændige menupunkter. Der kan konfigureres jobs, som ud fra specifikke søgekriterier mod databrønden høster poster med en fast frekvens.

Der er mulighed for, at de bearbejdede dataudtræk kan outputtes enten via FTP, mail eller til DBC’s eksterne posthus. Dataudtræk benyttes til både leverancer til biblioteker og til DBC’s metadataproduktion.

Danprod, emnekorrektur

Der er udviklet en løsning, som kan udskrive korrektur for emneord, der anvendes til henholdsvis faglitterære og skønlitterære poster og dermed understøtte DBC’s produktion af emneord i nationalbibliografien.

Den åbne platform og adgangsplatformen

SMAUG-Admin 2.0

SMAUG-Admin styrer konfigurationer og adgang for klienter til Den Åbne Platform og Adgangsplatformen.

SMAUD-Admin er udvidet med flg. funktionalitet:

  • Mulighed for udtræk af brugsstatistik (hvilke klienter benytter hvad)
  • Mulighed for at søge i konfigurationerne
  • Mulighed for script-kørsel (tidligere mulighed for nedarvning)
  • Mulighed for at identificere primær brug (pt. Den Åbne Platform eller Adgangsplatformen)
  • Mulighed for oprettelse af labels. 

Holdings 

ISO20775 holdingssvar

Der kan nu laves et sammenfattet svar ud fra et holdingssvar med multiple holdings, hvilket understøtter bibliotekernes bestillingsflows over for de FFU-biblioteker, der benytter Det Kgl. Biblioteks ALMA.

VIP og Open Agency

Migrering af VIP og Open Agency

Implementering af java-version af Open Agency-operationer. Alle Open Agency-operationer (ca. 35), som tilgår VIP-data, er nu migreret fra php til java: https://dbcdk.github.io/OpenAgency. Desuden er udviklet en eksempelklient i java.

 

Seneste fejlrettelser i Fælles Biblioteksinfrastruktur

System

Titel

Rettet

BOB

Bob-basen viser ikke eget bibliotek i drop-downliste og viser ingen bestillinger

December

Databrøndkomplekset

dkcclterm.dk skal ikke have fjernet foranstillet 0

December

Databrøndkomplekset

Søgning via ok-og dk-register skal ikke inkludere selvstændig ordsøgning på indhold i delfelt z og v

December

Netpunkt

Facetter er forsvundet på netpunkt

December

OpenSearch

Open Search udleverer ikke andet end lokalposter for nogle skoler der bruger Cicero

December

Bibliotek.dk

bibliotek.dk: Bruger får sort skærm ved kvittering

November

Bibliotek.dk

Bruger kan ikke logge ind via bibliotekslogin, men godt på bibl hjemmeside

November

Bibliotek.dk

Bestilknap på værkniveau af specifik post giver ikke mulighed for at bestille

November

BOB

BOB: Gem og afslut fjerner ikke bestilling fra oversigten

November

Netpunkt

Forskellig lampe og beholdningsstatus i Netpunkt, Bob og bestilvindue

November

Netpunkt

KB-poster har bestilknap i netpunkt, men ikke i BOB

November

Bestilsystemet

BUG: ORS-anon  stopper kørsel.

Oktober

Bestilsystemet

ill0-kvitteringer mister lånerdata - SDUB og Arkitektskolen Aarhus

Oktober

Databrøndkomplekset

Fjernelse af 2 lokalstrømme fra 710100 i Corepo, der har fejlagtige hovedpostrelationer

Oktober

Databrøndkomplekset

Defekte poster i corepo

Oktober

DÅP

OpenPlatform Artesis: Eksempel på at forkert opstilling hentes

Oktober

Netpunkt

Problemer lånerdata i kvitteringer: userIDType i UBF (BOB/Netpunkt)

Oktober

OpenSearch

Opensearch siger hitcount n (hvor n>0), men udleverer ingen poster

Oktober

VIP

BUG: vipcore service/UserIdType

Oktober

 

 

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.