Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Status på FBI-udviklingen
Personal tools

Status på FBI-udviklingen

Løbende oversigt over afsluttede opgaver i udviklingen af Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Afsluttede udviklingsopgaver FBI

 

Oversigt over afsluttede udviklingsopgaver i Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Husk, at du kan følge med i udviklingen af FBI ved at abonnere på nyhedsbrevet FBI-nyt.

Godkendt af KOMBIT januar 2022:

Ny enkel grænseflade til VIP undervejs

Brugsscenarier har peget på behov for en enkel grænseflade, som er nem at anvende, da den kun anvendes af bibliotekerne ganske få gange i løbet af et år.

Der er udviklet en ny version af VIP-GUI med en enkel struktur med god overskuelighed. Det gælder siderne:

 • Lånertjek, oprettelse af lånertjekmetode og produkter, som anvender lånertjek
 • Brøndprofiler, oprettelse af profil og tilføjelse af kilder
 • Automatisk fjernlån, som långiver og låntager

Den nye version er endnu ikke i drift.

 

Recommender med filtrering til lokale grænseflader

Der er udviklet en recommender til brug i lokale grænseflader, fx i Cicero Surf eller NEXT.

Recommenderen har samme funktionalitet som FBI-recommenderen, som er udviklet til det nye bibliotek.dk, men kan desuden filtrere og dermed bruges i forhold til konkrete beholdninger og tilbyde anbefalinger til flere brugere. Den kan desuden være nyttig for bibliotekspersonale i forhold til at hjælpe slutbrugere.

 

Nyt bibliotek.dk – beta 4 er klar nu

I bibliotek.dk beta er tilføjet følgende ny funktionalitet:

 • Mulighed for at filtrere søgeresultater
 • Bedre visning og overblik over serier
 • Bestillingsflowet er udbygget, så brugere kan bestille alle former for fysiske materialer og vælge at bestille specifikke udgaver
 • Mulighed for at skifte afhentningssted under bestilling og for at bestille til FFU-biblioteker
 • Adgang til artikler via de forskellige muligheder der findes i dag: via direkte link, gennem Infomedia, fra DBC’s webarkiv, fra Digital Artikelservice eller gennem bestilling af fysisk kopi
 • Adgang til at læse anmeldelser, der findes i Infomedia
 • Visning af hvilke biblioteker, der har materialet.

 

 

Godkendt af KOMBIT november 2021:

Søgeresultater, der kun indeholder materialer, som findes i bibliotekets bestand

Suggester-servicen er udvidet med mulighed for at filtrere på biblioteksnummer, så man kun får udleveret poster, som findes i  bibliotekets bestand.

Det er muligt at filtrere både ved fritekstsøgning og ved søgning på emne, forfatter og titel.
Servicen er udstillet og API dokumenteret her:

https://fbi81-suggester.dbc.dk/help

 

Forbedret søgning og visning af serier – proof of concept

Projektet er et proof of concept-projekt, der er udført i et samarbejde mellem DBC,  Arní Loftsson og Ballerup Bibliotekerne – og med input og sparring fra DDF.

Formålet har været at afprøve, om en generel metode til at angive indholdsserier kan håndteres og implementeres i en slutbrugervendt grænseflade og føre til bedre søgning og visning af serier.

Et nyt begreb – universer - er også afprøvet sammen med præsentation af serier og universer på særskilte landingpages til inspiration og opmuntring til videre udforskning.

Prototypen kan ses her: http://serier.ddbproto-p01.dbc.dk/serier

 

Global ID i CULR – Sammenknytning af flere logins for samme bruger, som ikke har et CPR

Ændringen er lavet, fordi FBS/Cicero har behov for, at CULR kan modtage Global (User) ID= Ciceros PatronID, og at ID’et er unikt på tværs i CULR.

Ændringen betyder, at flere logins for en bruger i et Cicero-bibliotek vil kunne knyttes sammen, og fx huskelister derved vil kunne beholdes på tværs af logins.

Forbedret visning af serier i NEXT og bibliotek.dk

Den første leverance af en ny serieservice er klar.

Når servicen er færdigudviklet og fuldt implementeret, betyder det, at man ved søgning på en titel, der er en del af en serie, vil få vist alle dele af serien i den rigtige rækkefølge.

 

 

Godkendt af KOMBIT september 2021:

Nyt bibliotek.dk beta 2

Leverance nummer 2 af de i alt 6 leverancer på det nye bibliotek.dk er sat i drift.

Listen over nye features ser sådan ud:

 • Det, man har søgt på, vises sammen med søgeresultatet
 • Filtrering af søgning på materialekategori
 • En lang række forbedringer i visning af materialer
  –  flere emneord, sprog på film, sæson på TV-serier, artiklers værtspublikationer, bidragsydere til et materiale, bedre overblik over udgaverne i et værk
 • Opdaterede hjælpetekster, sprogspecifik søgning i hjælpetekster og navigation via logo tilbage til forsiden fra hjælpesektionen
 • Engelsk version af beta 2.

Den nye funktionalitet kan afprøves på https://beta.bibliotek.dk/

 

Mere information på køresedlerne

Der er lavet en ny udgave af kørselsordningens køresedler, så de nu også indeholder rute og rutenummer.

 

DBC's webarkiv er tilgængeligt fra netpunkt

I netpunkt vises nu link til dokumenter i DBC’s webarkiv. I webarkivet findes bl.a. webdokumenter, der ikke længere er  tilgængelige på anden måde.

 

Sletning af inaktive lånere på nationalt niveau

Der er lavet en ændring i servicen CULR (Core user library registry), til brug af bl.a. DDF i forbindelse med inaktive lånere. Servicen kan sikre, at der ryddes op i brugerkonti, som tilhører brugere, der kan slettes.

Servicen forventes brugt i forbindelse med brugere, der har været inaktive i DDF’s systemer i mere end 1 år.

 

Adgang til FBS CMS API via DÅP

Der er udviklet en adapter, så man nu fra NEXT CMS via Den Åbne Platform kan kalde FBS CMS API’et.

I NEXT CMS vil man gerne kalde FBS CMS API’et direkte fra browseren. Det er ikke muligt med den adgangsmodel FBS CMS API’et er bygget op omkring. Adapteren gør det muligt at håndtere adgangen til API’et via adgangsplatformen.

Dokumentation kan ses her:

https://github.com/DBCDK/fbs-cms-adapter/#readme 

 

Godkendt af KOMBIT juni 2021:

Søgning på hovedpersoner

Nu kan man søge på fiktive hovedpersoner i bøger og lydbøger, film og spil – både på børne- og voksenområdet.

Vi er startet med 150 navne og tilføjer løbende nye personer.

Formålet er at gøre det muligt at finde alle materialer med en gennemgående person som omdrejningspunkt, uanset om vedkommende optræder i en bog eller en film eller et spil, og uanset om personen gennemgår flere ”inkarnationer” over tid og genoplives i nye fortællinger og i forskellige formater, fx Robin Hood eller Mulan.

Der kan søges fritekst <”navn på figur”>samt på ds=<”navn på figur”>for at finde de materialer, hvor den enkelte figur er hovedperson eller omdrejningspunkt.

 

I nuværende bibliotek.dk vises søgemuligheder nu default på specialsøgesiderne

På specialsøgesiderne: Bøger, artikler, e-materialer, spil, musik og noder er søgemulighederne default udfoldet, når den pågældende side vælges. Dette gælder, uanset om brugeren er logget ind eller ikke logget ind.

Hvis brugeren er logget ind, er der mulighed for at ændre på opsætningen.

 

 

Forbedret søgning med beholdningskoder i OpenSearch

Hidtil er alle eksemplarer af et materiale kommet med i et søgeresultat, hvis blot et af eksemplarerne opfyldte søgekriteriet for beholdningskoden, også ved kombination med ”and” og ”not”

Der er udviklet en løsning, der kan frasortere på eksemplarniveau, og hvor søgeresultatet viser de pågældende eksemplarer, som opfylder søgekriteriet.

Eksempler på anvendelse:

Når man skal lave et nyhedsbrev og ikke ønsker de eksemplarer med, som har en bestemt materialegruppe.

Når man skal lave en udstilling og ikke ønsker de eksemplarer med, som er opstillet i magasin. 

Funktionaliteten kan benyttes i alle produkter, der benytter OpenSearch f.eks. Cicero og DDB-CMS.

 

Ny forbedret suggester-service til ny bibliotek.dk

Den nye suggester-service er designet til at give gode forslag ved et-boks søgning i det nye bibliotek.dk.

Den spiller sammen med søgningen (Open Search) og giver mulighed for at gå direkte fra suggestions til konkrete værker.

Den nye suggester-service vil betyde for brugerne, at de ikke længere vil opleve at få forslag, som ikke umiddelbart finder det, de søger på. 

Suggester-servicen kan afprøves i det nye bibliotek.dk https://beta.bibliotek.dk/  og på https://suggester.demo.dbc.dk/, hvor man kan sammenligne forskellige suggester-typer i FBI.

 

Nyt bibliotek.dk – beta 1

Den første leverance af seks leverancer på det nye bibliotek.dk blev godkendt og er sat i drift på https://beta.bibliotek.dk/ - hvor man kan søge og bestille.

Alle er velkomne til at prøve det af og give forslag til forbedringer.

 

 

 

 

Godkendt af KOMBIT maj 2021:

Forbedrede muligheder for inspiration i det nye bibliotek.dk

Anbefalinger bør være så gode, at brugerne benytter dem.

Det er bagrunden for udviklingen af den nye recommender-service optimeret til skønlitteratur. Det er vanskeligt at løse mange behov i én og samme recommender-service, og derfor er vi startet med at fokusere på skønlitteratur.

Forventningen er, at brugere, der søger inspiration, vil få en forbedret brugeroplevelse.

Den nye recommender-service vil være at finde på det nye bibliotek.dk i løbet af 1-2 uger, og vi arbejder på, at den senere kommer på det nuværende bibliotek.dk, hvis dette er muligt.

 

Godkendt af KOMBIT marts 2021:

Godt nyt om bestillinger til læsekredse

Der er nu mulighed for at bestille flere eksemplarer på én gang i Netpunkt. Denne mulighed understøtter de mange læsekredse, som bibliotekerne har. De læsekreds-ansvarlige skal ikke længere bestille et eksemplar hos et bibliotek og det næste hos et andet bibliotek. Alle eksemplarer bestilles samtidig.

Serieoplysninger på landingpage for værker i bibliotek.dk

Webservicen til udlevering af værker til direkte brug i en grænseflade kan nu også udlevere serieoplysninger, fx nummer i en serie. Dermed er foreløbig sidste hånd lagt på udviklingen af servicen. Vi følger løbende performance på servicen, efterhånden som den tages i brug af et bredt publikum.

Nyheder i det nye bibliotek.dk - https://alfa.bibliotek.dk/

På værksiden er der nu for hvert værk links til anmeldelser fra Litteratursiden og  materialevurderinger. Derudover er der en oversigt over anmeldelser fra dagblade mv.

Når man kommer ind på sitet, er der nu en cookiebox, hvor brugeren har mulighed for at sige ja eller nej til cookies. Fra cookieboxen er der link til privatlivspolitik.  

HoldingsItemsUpdate version 1.2 er færdig

Den nye version af webservicen HoldingsItemsUpdate er færdig, og version 1.1 er lukket.

Den nye version af webservicen kan modtage og lagre den mere persistente indikator for filial, branchId, fra Cicero-bibliotekerne. Desuden er der i servicen tilføjet en parameter, som fortæller, om biblioteket har sat fjernlånsbegrænsninger på et materiale. Denne parameter gør det muligt for bibliotek.dk og Netpunkt at tage højde for disse begrænsninger, når brugere forsøger at bestille det pågældende materiale.

   

 

Godkendt af KOMBIT januar 2021:

Grafisk design til nyt bibliotek.dk

Det grafiske design er nu godkendt og er ved at blive implementeret. Designet bruges i værklandingpage-projektet og den efterfølgende bibliotek.dk-grænsefladeudvikling.

Endnu et skridt hen imod ’landingpages’ for værker og énbokssøgning

Webservicen, som kan udlevere metadata for værker til direkte brug i en grænseflade (se info fra november) er blevet udvidet med endnu en feature, nemlig udlevering af de såkaldte addi-relationer, dvs. anmeldelser, forfatterbeskrivelser og filmatiseringer. Senere vil webservicen også kunne udlevere serietitel og nummer i serien, hvis værket er del af en serie. Servicen er en del af den nye søg- og visningsplatform til bibliotek.dk og det nye DDB CMS.

Værk-landingpage i det nye bibliotek.dk

Den første af to leverancer til en værk-landingpage i det nye bibliotek.dk er nu klar. Der benyttes metadata fra “Webservice til udstilling af metadata på værkniveau”.

Der er mulighed for at vise:

 • url’er med metadata i header
 • forside for værket, hvis en sådan findes, samt skift af forside, hvis en anden materialetype vælges (og forside for denne eksisterer)
 • værkdetaljer og bibliografiske data
 • klikbare emneord (som leder til søgning i det eksisterende bibliotek.dk)
 • opsamling af statistik på stats.dbc.dk

Kan ses på beta.bibliotek.dk

Simple Search – prototype på en søgemaskine med udgangspunkt i brugernes behov

I samarbejde med Randers Bibliotek har vi udviklet prototypen på en søgemaskine, Simple Search.

Udgangspunktet er Randers Biblioteks viden om brugernes behov, hvilket kort sagt er, at relevante resultater bør findes allerøverst i søgeresultatet, gerne blandt de tre første resultater.

Simple Search-søgemaskinen har en simpel testgrænseflade, der kan modtage en søgning (simpel fritekst, et eller flere ord), udføre søgningen mod både Simple Search-prototypen og Open Search og vise resultaterne på samme side, så de kan sammenlignes. Hermed vil det blive muligt at få feedback på, om rankeringen i Simple Search opleves bedre end i Open Search.

Projektets resultater er sammenfattet i en rapport med konkrete anbefalinger med fokus på at forbedre søgeoplevelsen i CMS’er, bibliotek.dk og andre borgervendte grænseflader.

Prototypen er taget i brug på beta.bibliotek.dk.

 

Godkendt af KOMBIT november 2020:

Flere og bedre anbefalinger

Den nye recommender baserer sig på flere typer data end hidtil og stiller sig på skuldrene af erfaringer med de første generationer af recommendere i biblioteksprodukter.

Ud over udlånsdata baserer recommenderen sig på nye tilgange til de bibliografiske data, og som noget helt nyt inkluderes metadata fra Læsekompasset (stemningsemneord mv.). Derudover bliver adfærd fra søgedata inddraget til at forbedre anbefalinger. Dette betyder, at også helt nye materialer er understøttet, samt at titler, der i den gamle recommender ikke var understøttet pga. manglende udlånsdata fra FBS, vil indgå i anbefalinger. Recommenderen er taget i brug på bibliotek.dk. Servicen kan kaldes via Den Åbne Platform. Læs nyhed om den nye recommender (30. november 2020).

Hurtigere grænsefladeudvikling og på sigt bedre søgning

Vi har udviklet en webservice, som ud fra en entydig identifikation af et værk kan udlevere metadata for værket til direkte brug i en grænseflade. Tidligere har der skullet kodes meget i selve brugergrænsefladen for at kunne opfylde dette behov.

Den nye service er et første skridt hen imod at kunne udvikle ’landingpages’ for værker samt forbedret søgeservice (énbokssøgning) i bibliotek.dk og andre borgervendte grænseflader. Servicen kan kaldes via Den Åbne Platform

Bedre performance, når poster lægges i databrønden

Updateservice, der håndterer indlæggelse af poster i databrønden fra både biblioteker og DBC, varetager betydelig flere opgaver, end den oprindelig var designet til. For at tage højde for dette og optimere performance har vi derfor nu splittet servicens funktioner op, bl.a. sådan at intern DBC-brug adskilles fra bibliotekernes brug. Dermed vil bibliotekerne ikke længere blive berørt af DBC’s interne brug af servicen.

Teknologisk fremtidssikring af nationalbibliografisk korrektur

For at sikre at metadata har den kvalitet, som DBC er kontraktligt forpligtiget til, læses der ugentlig korrektur på centrale dele af ugens nationalbibliografiske bogregistreringer.

Funktionaliteten i forbindelse med denne ugekorrektur er nu, i lighed med andre dele af DBC’s produktionsapparat, ændret til at kunne fungere imod brøndmiljøet, og vi er nu endnu et skridt nærmere at kunne lukke de gamle produktionsmiljøer.

 

Godkendt af KOMBIT oktober 2020:

Det Kgl. Bibliotek er sikret i den fælles infrastruktur

DBC har i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek (KB) nu afsluttet den lange række af aktiviteter, der har været nødvendige i forbindelse med, at biblioteket har skiftet såvel bibliotekssystem som metadataformat.

Der har bl.a. været tilpasninger i forbindelse med lånesamarbejde og konvertering af data med tilhørende test og omkørsler. Særlige problemstillinger om håndtering af flerbindværker og periodicaposter samt aflevering af poster til Worldcat er løst.

Resultatet er, at Det Kgl. Biblioteks samlinger fortsat er en central bestanddel af databrønden og tilgængelige via netpunkt og bibliotek.dk, så bl.a. fjernlån til og fra Det Kgl. Bibliotek kan ske problemfrit.

Adgangsplatformen opfylder nu alle retningslinjer for tilgængelighed

Login-siderne på Adgangsplatformen er bragt i overensstemmelse med retningslinjerne for tilgængelighed, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Siderne kan nu anvendes af brugere, der anvender skærmlæsere, og lever op til kontrastkrav for tekst og formater for overskrifter.

Internt testsystem understøtter fremtidige forbedringer af søgning

Vi har etableret et internt testsystem, hvor vi kan afprøve alternative måder at indeksere brøndens poster på, uden at det berører driftssystemet. Det betyder, at vi hurtigere og på en mere automatiseret måde kan afprøve projekter, der har til formål at forbedre søgningen – ud fra ideer, ønsker og mål i bibliotekerne.

 

Godkendt af KOMBIT august 2020:

Basismigrering

Danprod

Danprod-funktionalitet er integreret i Data-I/O-systemets grænseflade, med selvstændige menupunkter. Der kan konfigureres jobs, som ud fra specifikke søgekriterier mod databrønden høster poster med en fast frekvens.

Der er mulighed for, at de bearbejdede dataudtræk kan outputtes enten via FTP, mail eller til DBC’s eksterne posthus. Dataudtræk benyttes til både leverancer til biblioteker og til DBC’s metadataproduktion.

Danprod, emnekorrektur

Der er udviklet en løsning, som kan udskrive korrektur for emneord, der anvendes til henholdsvis faglitterære og skønlitterære poster og dermed understøtte DBC’s produktion af emneord i nationalbibliografien.

Den åbne platform og adgangsplatformen

SMAUG-Admin 2.0

SMAUG-Admin styrer konfigurationer og adgang for klienter til Den Åbne Platform og Adgangsplatformen.

SMAUD-Admin er udvidet med flg. funktionalitet:

 • Mulighed for udtræk af brugsstatistik (hvilke klienter benytter hvad)
 • Mulighed for at søge i konfigurationerne
 • Mulighed for script-kørsel (tidligere mulighed for nedarvning)
 • Mulighed for at identificere primær brug (pt. Den Åbne Platform eller Adgangsplatformen)
 • Mulighed for oprettelse af labels. 

Holdings 

ISO20775 holdingssvar

Der kan nu laves et sammenfattet svar ud fra et holdingssvar med multiple holdings, hvilket understøtter bibliotekernes bestillingsflows over for de FFU-biblioteker, der benytter Det Kgl. Biblioteks ALMA.

VIP og Open Agency

Migrering af VIP og Open Agency

Implementering af java-version af Open Agency-operationer. Alle Open Agency-operationer (ca. 35), som tilgår VIP-data, er nu migreret fra php til java: https://dbcdk.github.io/OpenAgency. Desuden er udviklet en eksempelklient i java.

 

Seneste fejlrettelser

System Titel Rettet
DBCKat Fejl i ISBD-visningen af funktionskoden "led" Oktober
Adgangsplatformen Dropdown-listen på Adgangsplatformen via iOS viser ikke de nederste biblioteker i listen Oktober
OpenSearch Sporadisk manglende objekter fra getObject September
VIP Nyborg Gymnasium (874490) mangler låneveje September
OpenSearch Sporadisk forkerte titeldata August
Bibliotek.dk Facetter vises ikke ved kombination af Mine søgninger i IE11 Juni
BOB Køreseddel virker ikke Maj
Netpunkt Biblioteker med "&" kan ikke søges frem i bibliotek.dk's og Netpunkts vejviser Maj
Bibliotek.dk Engangslink fejler fortsat for nogle brugere April
BOB Åbning af poster fejler i visning af beholdning April
Netpunkt Mangler lånerid i Multibestil Marts
Netpunkt BOB: Bibliotek kan ikke se lokaliseringer i BOB på nogle bestillinger Marts
Bibliotek.dk Bedre håndtering af slettede biblioteker fra OpenUserInfo Marts
BOB BOB: Post har ikke lokaliseringer i BOB Marts
Bibliotek.dk Problemer med bibliotek.dk Marts
Databrøndkomplekset Standardkonvertering M21-dM2: Felt 880 bliver tomt for reelt indhold ved konvertering fra 505 80 til 248  Februar
Netpunkt Netpunkt: Anmeldelser uden anmærkning felt 504 må IKKE have stjerner i netpunkt Februar
ISBN Fejl med Å på ISBN's hjemmeside Februar
Netpunkt Download fra kurv har andre poster end søgeresultat Februar
Netpunkt Søgeresultater i inputfelt, kurv og søgehistorie ikke korrekte ved brug af søgelink (ikke linkme) Februar
DBCKat registre - dobbelt udlægning af vp Februar
Bibliotek.dk Referenceværktøj i RIS-format virker ikke i Chrome Februar
HoldingItemsUpdate Flere opdateringer af samme bibliografiske objekt fejler, hvis objektet ikke er kendt i forvejen. Januar
HoldingItemsUpdate Modtagelse af holdingsitems er fejlet mod ny version af HoldingsItemsUpdate omkring 13. januar 2021 Januar
Bibliotek.dk Bestilling af e-bøger giver "Websitet stødte på en uventet fejl" Januar
Databrøndkomplekset relation til forlagsbeskrivelser Januar
OpenSearch Kald af getObject med ufuldstændig identifier giver fejl 500 Januar

 

Senest implementerede formatændringer

 

Formatændring Implementeret Ibrugtagning af DBC

danMARC2 felt 665 nyt delfelt *v

December 

Januar

danMARC2 felt 720 nyt delfelt *c

December

NA

danMARC2 felt 001 delfelt *t er udgået

December

NA

danMARC2 felt 856 delfelter *b *h *i *j *k *l *n *r *t er udgået

December

NA

danMARC2 felt 530 nye delfelter *c *p *g

August

September

danMARC2 felt 345 ny overskrift og nye delfelter *c *d

Juli

NA

Landenavne og sprog:
Hviderusland ændret til Belarus og sproget Hviderussisk ændret til Belarusisk.

Holland ændret til Nederlandene og sproget Hollandsk ændret til Nederlandsk.

Juni

Juni

danMARC2 nyt delfelt i notefelter 5XX *0

Maj

Juni

danMARC2 nyt delfelt felt 241*u

Marts

April

danMARC2 nye delfelter felt 500*b G *c *2  

Februar

 

Februar

 

danMARC2 nyt delfelt *2 i felterne 100,100,240,700,710,740 og 840  

Februar

 

NA

 

danMARC2 gentagelighed af delfelter 043 *b *c *2  

Februar

 

NA

 

danMARC2 nye delfelter 041*q*t*2 

Januar Januar
danMARC2 nye delfelter 581*a*b*c*d December NA

 

Facetter vises ikke ved kombi af Mine søgninger i IE11

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.