Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Status på FBI-udviklingen
Personal tools

Status på FBI-udviklingen

Løbende oversigt over afsluttede opgaver i udviklingen af Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Afsluttede udviklingsopgaver FBI

 

Oversigt over afsluttede udviklingsopgaver i Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Husk, at du kan følge med i udviklingen af FBI ved at abonnere på nyhedsbrevet FBI-nyt.

Godkendt af KOMBIT november 2022:

Nu kan der søges på intervaller i DK5

I forbindelse med kassation i folkebibliotekerne har det været et stort ønske at kunne udføre intervalsøgning på DK5. 

Derfor er der nu lavet et nyt indeks i brønden, som gør dette muligt. 

Fx.  vil søgningen term.decimaldk5>55.2 AND term.decimaldk5<55.8 give et søgeresultat, der indeholder poster med klassemærker i intervallet mellem 55.2 og 55.8 

Funktionaliteten er tilgængelig i alle grænseflader, der benytter OpenSearch – dvs. FBS, DDB-CMS o.a. 

 

Adgang til bibliotekernes digitale ressourcer for forskellige brugergrupper 

I takt med den digitale omstilling og det øgede arbejde med mange forskellige brugergrupper er der opstået et behov for, at bibliotekerne kan tilbyde en større fleksibilitet og tilpasning over for f.eks. børneinstitutioner, plejehjem eller Biblioteket-Kommer-Lånere. 
Derfor er lånertjekservicen blevet udvidet med mulighed for at medtage information om brugergruppe, således at produktet kan styre forskellige kvoter af udlån til de forskellige institutioner. 

Løsningen kan benyttes af alle tredjepartsleverandører til bibliotekerne, hvis deres tjenester understøtter svaret fra lånertjekservicen. 

Adgangsplatformen (login.bib.dk) bruger lånertjekservicen (borchk/3.1) til at verificere den aktuelle bruger og kan nu tillige modtage information om evt. brugergrupper, som derefter kan sendes videre til tredjepartsleverandører. Login gennem adgangsplatformen kan herved for de klienter, der har brug for information om brugergrupper, videresende de brugergrupper, der må være sat på den aktuelle bruger på det valgte bibliotek. Tredjepartsleverandører kan herved afgøre evt. speciel lånerkvote på baggrund af den returnerede brugergruppe. 

 

Videreudvikling af JED (JSON Expanded Data) 

JED er et dataformat, som baserer sig enten på DKABM eller MarcXhange. 

Vi er nået til version 0.7 i arbejdet med mapningen. Dokumentation kan ses her: JED dokumentation 

 

På vej mod kompleks/avanceret søgning i folkebibliotekernes CMS’er 

Første leverance i projektet Complex Search er en webservice, der kan fortolke og omsætte komplekse søgninger til Solr-søgninger.  

I første omgang er søgning med søgekoderne creator og title samt boolske operatorer gjort muligt. Complex Search’s indekser baserer sig på JED-format 0.6 fra FBI-189 

  

Ny beta release af nyt bibliotek.dk 

Den nye beta release – beta 6 – har primært fokus på hjælp til emnesøgning og feedback på brugertilfredshed. 

Hjælp til emnesøgning: 

Emneforslag baseret på det, brugeren søger på 

Hvis en bruger laver en fritekstsøgning eller søger på et eller flere emneord, får vedkommende vist en liste over emneord, der relaterer sig til søgningen. 

 

Eksempler: 

Der søges på hvordan træner man hunde 

Forslag til lignende søgninger: hundehvalpe, adfærd, hundedressur, pasning, kæledyr, katte, dressur 

 

Der søges på et enkelt emne:  altankasser 

Forslag til lignende søgninger: blomster, planter, krukker, containerdyrkning, terrasser, blomsterløg, kurve 

 

Flere emner:  

Der søges på: altankasser, terrasser 

Forslag til lignende søgninger: haveindretning, haver, træterrasser, altaner, tagterrasser, trapper, haveanlæg 

 

Der søges på: selvudvikling, udviklingspsykologi, personlig udvikling, coaching, livskvalitet 

Forslag til lignende søgninger: personlig udvikling, ældre, selvudvikling, succes, alderdom, trivsel, lykke 

 

Funktionaliteten er både  implementeret i FBI-API’et og i det nye bibliotek.dk, men  på grund af at beta.bibliotek.dk er ved at skifte til FBI-API’et, vil funktionaliteten først blive tilgængeligt offentligt efter den 9.1.2023, hvor skiftet til FBI-API’et er gennemført.  

 

Feedback på brugertilfredshed: 

Den nuværende feedback-knap linkes til https://kundeservice.dbc.dk/bibdk 

Der er en tekst over søgeresultatet, hvor brugeren kan vurdere tilfredshed med søgeresultatet med en “tommel op/ned”.  

Der skal være mulighed for at give skriftligt feedback, hvis brugeren vælger “tommel ned”. Feedback og evt. uddybning gemmes struktureret sammen med søgning og søgningsresultat og vil løbende blive brugt til at forbedre Simple Search 

 

 

Godkendt af KOMBIT juni 2022:

5 af Det Kgl. Biblioteks fagbibliografier ligger nu i Brønden

Fagbibliografierne er af væsentlig værdi på både universitets-, professionshøjskole- og gymnasieniveau især (men ikke alene) på det humanistiske område.

De er nødvendige i litteratursøgning for materiale publiceret primært før 2000. Artikler i specialiserede fagtidsskrifter og artikler i bøger /proceedings er ikke tilgængelige på anden måde - udover egen gennembladring af tidsskrifter.

I første omgang er følgende fagbibliografier lagt i databrønden:

 • Besættelsesbibliografien
 • Bibliografi over Dansk Kunst
 • Dansk Historisk Bibliografi
 • Dansk Musiklitterær Bibliografi
 • Teaterprogrammer

Det er planen, at bibliografierne senere skal gøres tilgængelige via Bibliotek.dk.

 

Ændring af CULR-servicen med betydning for systemleverandører

Antallet af CULR-brugertyper er udvidet fra nuværende 3 typer til at indeholde en 4. type, verify.

Der er nu følgende brugertyper i CULR:

 • Service: Har adgang til at læse, fx getAccount, samt hasCulrAccount
 • Provider: Har adgang til at oprette, slette, modify
 • Service and provider: Har adgang til alt, samt hasCulrAccount
 • Verify: Har adgang til hasCulrAccount

Dermed kan man få adgang til HasCulrAccount, uden at man skal have en databehandleraftale.

 

FBI-API'et er i luften

Afløseren for Den Åbne Platform er nu sat i drift. FBI-API'et skal benyttes til udvikling af Folkebibliotekernes CMS og det nye Bibliotek.dk. Platformen giver adgang til data og brøndkomplekset på en ny og moderne måde, som gør det nemt for udviklerne at udnytte services og data indeholdt i FBI.

FBI-API'et vil blive udvidet løbende med nye data og funktioner, alt efter som FBI udvikles, og produkterne, der benytter API’et, ønsker det.

Når de nuværende FBI-services udfases, vil afløserne blive lagt ind under FBI-API'et, således at FBI-API'et bliver den samlede indgang til FBI-komplekset.

API’et kan tilgås her fbi-api.dbc.dk, og der kan fås adgang ved henvendelse til KOMBIT.

 

Godkendt af KOMBIT januar 2022:

Ny enkel grænseflade til VIP undervejs

Brugsscenarier har peget på behov for en enkel grænseflade, som er nem at anvende, da den kun anvendes af bibliotekerne ganske få gange i løbet af et år.

Der er udviklet en ny version af VIP-GUI med en enkel struktur med god overskuelighed. Det gælder siderne:

 • Lånertjek, oprettelse af lånertjekmetode og produkter, som anvender lånertjek
 • Brøndprofiler, oprettelse af profil og tilføjelse af kilder
 • Automatisk fjernlån, som långiver og låntager

Den nye version er endnu ikke i drift.

 

Recommender med filtrering til lokale grænseflader

Der er udviklet en recommender til brug i lokale grænseflader, fx i Cicero Surf eller NEXT.

Recommenderen har samme funktionalitet som FBI-recommenderen, som er udviklet til det nye bibliotek.dk, men kan desuden filtrere og dermed bruges i forhold til konkrete beholdninger og tilbyde anbefalinger til flere brugere. Den kan desuden være nyttig for bibliotekspersonale i forhold til at hjælpe slutbrugere.

Servicen udstilles direkte her: Recommenderservice 

Det kræver en token at tilgå servicen.

Servicen skal i fremtiden udstilles i den nye udgave af DÅP.  Det er ikke en del af dette projekt.

 

Nyt bibliotek.dk – beta 4 er klar nu

I bibliotek.dk beta er tilføjet følgende ny funktionalitet:

 • Mulighed for at filtrere søgeresultater
 • Bedre visning og overblik over serier
 • Bestillingsflowet er udbygget, så brugere kan bestille alle former for fysiske materialer og vælge at bestille specifikke udgaver
 • Mulighed for at skifte afhentningssted under bestilling og for at bestille til FFU-biblioteker
 • Adgang til artikler via de forskellige muligheder der findes i dag: via direkte link, gennem Infomedia, fra DBC’s webarkiv, fra Digital Artikelservice eller gennem bestilling af fysisk kopi
 • Adgang til at læse anmeldelser, der findes i Infomedia
 • Visning af hvilke biblioteker, der har materialet.

 Godkendt af KOMBIT 2021

 Godkendt af KOMBIT 2020

 

Seneste fejlrettelser

System Titel Rettet
Adgangsplatformen Login med adgangsplatformen på overdrive.com Marts 2022
Netpunkt Køresedler skal ikke have rutenummer, hvis feltet ikke er udfyldt fra BIBBAS Januar 2022

 

Fejlrettelser 2021

 

Senest implementerede formatændringer

 

Formatændring Implementeret Ibrugtagning af DBC
danMARC2 nyt delfelt 538*n Juli Juli
danMARC2 nye felter 845 og 846 Juni NA
danMARC2 tomme delfelter *0 og *1 udgår April April

danMARC2 felt 534 nye delfelter *c *g *p

Februar

Marts

danMARC2 felt 440 ny obligatorisk kode

Februar

Februar

danMARC2 felt 665 nyt delfelt *v

December 

Januar

 

Implementerede formatændringer i 2021 og 2020

 

Facetter vises ikke ved kombi af Mine søgninger i IE11

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.