Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Status på FBI-udviklingen
Personal tools

Status på FBI-udviklingen

Løbende oversigt over afsluttede opgaver i udviklingen af Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Afsluttede udviklingsopgaver FBI

 

Oversigt over afsluttede udviklingsopgaver i Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Husk, at du kan følge med i udviklingen af FBI ved at abonnere på nyhedsbrevet FBI-nyt.

Godkendt af KOMBIT april 2024

Mulighed for selvvalg af kodeord til Netpunkt

Adgangsplatformen er blevet opdateret, så du nu selv både kan vælge og ændre din adgangskode til Netpunkt og de andre de professionelle grænseflader. Når du vælger en ny adgangskode, skal den opfylde visse sikkerhedskrav, som anbefales af Center for Cybersikkerhed. Disse krav inkluderer en passende længde og undgåelse af kendte sekvenser eller gentagelse af tidligere brugte adgangskoder.

Desuden har vi indført en ny sikkerhedsforanstaltning: Hvis en konto ikke har været aktiv i 6 måneder, vil den automatisk blive deaktiveret. Dette er for at sikre, at kun aktive brugere har adgang til systemet."

 

Fjernlånsbeskeder mellem Alma (Det Kgl. Bibliotek) og Cicero (Fælles Bibliotekssystem)

Den automatiske kommunikation mellem FBS- og ALMA-bibliotekerne er blevet forbedret. En række fjernlånsbeskeder fra ALMA-bibliotekerne er ikke blevet leveret på et klart sprog til FBS-bibliotekerne. For at løse dette problem, oversætter vi nu beskederne undervejs fra det bibliotek, der udlåner, til det bibliotek, der låner.
Vi har også fjernet nogle unødvendige gentagne beskeder og noter.
I BOB-basen har vi markeret, hvis et materiale til et ikke ISO-18626-bibliotek, bliver hjemkaldt.

 

Udvidelser til avanceret søgning (Complex Search) på Bibliotek.dk

Avanceret søgning på Bibliotek.dk er blevet udvidet med søgeindekser, der gør det muligt at søge i term- og fraseregistre, samt at vise facetter og lave videresøgning på fx forfatter og emne. Vi har også tilføjet alfabetisk sortering efter forfatter og titel, kronologisk sortering og rankeringen ”Bedste match”. Desuden er der tilføjet forslag til søgeord i inputfelter (suggester) i flere søgeregistre.

Eksempler på søgeregistre er noter, fritekst, forlag, værtspublikation, katalogkode, filmens nationalitet, målgruppe efter alder, letlæsningsniveau og lix m.fl.

 

Aldersmærkninger på film og spil i JED

Vi har opdateret måden, hvorpå vi viser aldersmærkninger for film og spil. For film har vi nu et separat felt i JED under ”audience” hvor Medierådets aldersmærkning vises. For spil viser vi nu PEGI-mærkningen og antallet af spillere, som spillet er designet til, i separate felter. Tidligere var disse oplysninger en del af ”generalAudience”, men nu kan de vises og anvendes mere præcist.

 

Appelord som en del af Fælles Biblioteksinfrastruktur

Biblioteksbrugere kan nu søge litteratur ud fra smag og præferencer i forhold til stemning, miljø, tempo, sværhedsgrad, længde m.m. Det er også muligt at få foreslået litteratur, som ”Minder om” ud fra de valgte appelord.

Appelordene er søgbare i Bibliotek.dk og i Netpunkt i avanceret søgning (se mere på Danbib.dk), men kan også gøres søgbare i andre biblioteksgrænseflader fra leverandører, da de indgår i FBI.

Appelord tildeles skønlitteratur til voksne og litteratur til børn i alderen 8-12, som er udvalgt til at få en materialevurdering. I dag har ca. 10.500 børnebøger og 11.700 voksenbøger appelord.

Appelordene kan ses på Læsekompas.dk og Buggi. Se også FBI-nyt om appelord.

 

Godkendt af KOMBIT december 2023

Tilretning af creators for filmiske værker i JED

Vi har justeret, hvordan vi viser skabere og bidragydere for film i JED udleveret gennem FBI-API.
For eksempel er filmfotografer og manuskriptforfattere nu kategoriseret som ”contributor” (bidragyder) i stedet for ”creator” (skaber). Dette ændrer vi for at afspejle brugernes opfattelse af, at instruktøren er hovedskaberen af en film. Vi har også forbedret identifikationen af instruktører i bibliografiske poster, hvor ophav ikke på forhånd er angivet med en funktionskode. 

 

Tilføjelse af filtrerings- og søgeindekser til Simple Search

Denne nye funktion giver mulighed for at filtrere søgeresultater i Simple Search, specielt designet til ”Bibliotekernes fælles digitale filial til børn”. Nu kan brugerne filtrere resultaterne baseret på målgrupper samt lix- og let-tal. Med tilføjelsen af JED-felter som ”audience”, ”library recommendation”, ”ages”, ”lix” og ”let” kan brugerne finjustere deres søgninger for at finde passende bøger til børn på forskellige alderstrin og læseniveauer.”

 

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi – ny kilde i Brønden

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har som mål at registrere alt udgivet materiale om dansk litteratur, både nationalt og internationalt i Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi. Dette inkluderer bøger, afhandlinger, artikler, bidrag til antologier og netpublikationer. Registreringen, som går tilbage til 1967, indeholder nu omkring 23.000 poster. Disse poster er nu tilgængelige i databrønden, hvilket gør det muligt at søge specifikt på forfattere eller værker. Henvisninger i databrønden viser, hvor det registrerede materiale kan findes. 

 

Profil og login i det nye bibliotek.dk

Det er implementeret en profil-funktion i det nye bibliotek.dk, som også tillader login for brugere fra uddannelsesbiblioteker, der bruger Lånertjek/Bibliotekslogin. I profilmenuen kan brugere se deres bestillingshistorik, en liste over deres biblioteker, samt deres lån og reserveringer med muligheder for at forny lån og annullere reserveringer.

Brugere har også adgang til Infomedia, Digital artikelservice, DDA-poster og frikøbte KB poster gennem alle deres tilknyttede biblioteker, hvis et af bibliotekerne giver adgang, selv hvis de logger ind gennem et andet.

 

Huskeliste i det nye Bibliotek.dk

Den nye huskeliste-funktion på bibliotek.dk giver brugere mulighed for at gemme materialer til senere brug. Med huskelisten kan man nemt bestille eller downloade flere materialer på én gang. Når en bruger er logget ind, bliver materialerne gemt på deres personlige huskeliste.

 

Avanceret søgning på Bibliotek.dk – 1. del

Den første fase af den avancerede søgefunktion på det nye Bibliotek.dk er nu i drift. Brugere kan søge i specifikke indekser, anvende boolske operatorer og CQL-søgninger. Derudover kan brugere nu se deres søgehistorik for den aktuelle session.

 

Serier og universer

Metadata for serier og universer er nu tilgængelige gennem FBI’s serieservice via FBI-API og vises også på bibliotek.dk. Brugere kan finde information om, hvilket univers eller serie et materiale tilhører, samt se oversigter over serier og universer på bibliotek.dk. 

 

Godkendt af KOMBIT september 2023

Complex Search til folkebibliotekernes CMS (Leverance 4)

Complex Search er grundstenen i den søgeplatform, der på sigt skal afløse OpenSearch.  Den sidste leverance til version 1.0 af Complex Search, som leveres med denne accept-test, skal leve op til de ønsker, som NEXT-grænsefladen hos DDF har ønsket. Complex Search kan søge på de af DDF angivne søgeindekser, samt med denne leverance understøtte filtrering på beholdningsdata (bibliotek, afdeling, opstilling o.s.v.), firstaccessionDate samt søgning på udgivelsesår.

 

Ændringen til CULR - CICEROUID skal gøres nationalt unikt

I forbindelse med, at eReolen er kommet på adgangsplatformen er der behov for, at CICEROUID gøres nationalt unikt. Det betyder, at en bruger med et ID tilføjes bibliotekets ID (agencyID), sådan at brugerID ikke dækker over to forskellige brugere med samme ID på tværs af fx FBS og LMS, men bliver unikke med deres tilføjede agencyID.

 

Simple Search: Søgning med naturligt sprog og en generel forbedring af søgning

Der er tilføjet understøttelse af natursprogssøgning i Simple Search, der tilgås via FBI-API, hvilket betyder, at det er muligt i sin søgning at søge på eksempelvis:

 • Materialetyper som ”ps5”, ”Playstation 5”, ”x-box”
 • Natursprogstekster som ”Danske krimier”, ”ny musik”, ”Kirmi stor skrift”, ”Franske film” m.fl.
 • Blanding af tid og materialetype som ”Film 2022”

Desuden er der forbedring af rankering i forhold til følgende:

 • nye titler af kendte forfattere rankeres højt
 • ved artikelsøgning, rankeres nye artikler højt

Mulighed for at slå eksakt søgning til ved søgning gennem FBI-API.

 

Kilder på beholdningsniveau + profilhåndtering

Der er indført en større fleksibilitet i forbindelse med profildannelse i VIP, således at  kasserede/bortkomne materialer ikke automatisk er en del af beholdningen, da disse så kan fravælges. Ligeledes bliver kilder påstemplet på beholdningsniveau.

Profilhåndteringen er desuden udvidet til brug i recommender og suggester.

Der bliver udsendt FBI-nyt med yderligere vejledning i brugen af de nye kilder.

 

Udstilling af katalogkoder (felt 032) i FBI-API'et

Katalogkoder udstilles nu i FBI-API’et på manifestations-niveau. Både nationalbibliografiske og lokale katalogkoder udleveres.

 

Ændring af værkmatch så letlæsningsbøger ikke indgår i værker med andre voksenmaterialer

Der er lavet en ændring af værkmatch, så letlæsningsudgaver af voksenmaterialer tilføjes en markør, der forhindrer værkmatch med almindelige udgaver, således at letlæsningsudgaver ikke udleveres til fx parallelreserveringer.

 

Godkendt af KOMBIT juni 2023

Personligt login til Netpunkt

Fordi Netpunkt indeholder persondata i forbindelse med bestillinger, kræver persondataforordningen (GDPR), at man præcist kan se, hvem der på et givent tidspunkt har haft adgang.
Login skal derfor være personligt, så man ikke længere kan bruge ét fælles login på hele biblioteket.
Personlige logins administreres af bibliotekets systemadministrator via VIP-basen. Systemadministratoren opretter, redigerer og sletter brugere med login til Netpunkt mv.
Login-metoden kan på sigt udvides til at håndtere andre professionelle bibliotekssider.

 

Indeks til "ikke udlånt fra" m.fl.

Det er nu muligt at cql-søge på materialer med ”kasserede/bortkomne” eksemplarer med søgeprofil, der har valgt kilden ”Bibliotekets katalog plus kasseret/bortkommet”.
Ønskes søgning kun på materialer, der ikke er ”kasseret/bortkommet”, vælges søgeprofil, der har valgt kilden ”Bibliotekets katalog”.

 

To nye kilder i databrønden


Podcasts fra Lindhardt & Ringhof

eReolen har tegnet abonnement på podcasts fra Lindhardt og Ringhof. Abonnementet indeholder flere titler, end der for nuværende er aftale om at registrere (både i form af nationalbibliografisk registrering og bibliotekskatalogisering) hos DBC.
I samråd med eReolen er det derfor besluttet, at alle podcasts fra Lindhardt og Ringhof behandles som en ny kilde. Det gælder både poster som allerede findes færdigkatalogiseret i brønden, foreløbige poster hos DBC og poster, der fremover kommer fra Publizon.
Publizon lægger nye poster til høstning sammen med andre poster til DBC's dmat-system. DBC sikrer, at podcast-posterne ikke kodes som eReol-poster, men i stedet tildeles koden ACE, som udtrykker, at posterne ikke skal katalogiseres af en DBC-medarbejder.
Posterne tilføjes de metadata, der er ønsket af eReolen blandt andet Thema-emneord.


Slægtsforskernes Bibliotek (150096-slaegt)

Slægtsforskernes Bibliotek ønsker at udstille metadata på deres online materialer i databrønden, så de kan vises i andre biblioteksgrænseflader og hermed give mulighed for at øge kendskabet til Slægtsforskernes store onlinesamling, som på nuværende tidspunkt består af mere end 30.000 titler.
Der er blevet dannet en ny kilde ”Slægtsforskernes Bibliotek”, som indtil videre indeholder ca. 14.800 titler.

 

Adskillelse af emneord fra lokalbibliografier, folke- og skolebiblioteker i JED

I JED dannes en værk-post med metadata fra den bedste manifestation i værket. Derudover tilføjes alle emneord fra alle manifestationer til værket. Denne tilføjelse har vist sig at være for bred, da rigtigt mange emneord havde for lokal karakter. I FBI-221 er nu implementeret, at lokale emneord fra folkebiblioteker, skolebiblioteker og lokalbibliografier ikke tilføjes til værket. De bibeholdes kun på den enkelte manifestation.

 

Levering af data i JED format - JED version 1.0

Efter JED blev implementeret i FBI-API har DDF og udviklerne bag det nye bibliotek.dk meldt ønsker til ændringer i JED ind. Derudover har DBC lavet en gennemgang af marc-formatet for at tilføje eventuelt tidligere overset data til JED. Disse ændringer er nu implementeret i JED version 1.0.
Der er lavet:

 • Bedre udvælgelse af den bedste repræsentant for et værk
 • Tilføjelse af abstract fra anden manifestation fra værket, hvis ikke den bedste repræsentant havde abstract
 • Mulighed for at linke direkte til henviste værker i materialevurderinger (lektørudtalelser)
 • Tilføjelse af nyt mere detaljeret titelfelt for tv-serier
 • Bedring håndtering af enslydende periodica-titler (f.eks. årbog)
 • Tilføjelse af alternative univers-titler
 • Tilføjelse af en række noter, som ikke tidligere har været i JED: typer af noder, frekvens for periodica, datering og nummerering af periodica, værkets bibliografiske historie
 • Tilføjelse af flere relaterede publikationer

 

Visning af URL'er fra alle poster i udgaveklynge

Hvis der findes flere url’er for et digitalt materiale, så udleverer JED-formatet nu dem alle uanset unit-matching.

Udleveringen er gjort tilgængelig via FBI-API og taget i brug på beta.bibliotek.dk, således at brugeren får præsenteret alle url-muligheder for både en specifik udgave og et samlet værk.

 

Nyt bibliotek.dk 2021 (beta-7)

1.
Der er implementeret et permalink for hver udgave i den udfoldede visning på værksiden. Permalinket kan kopieres fra grænsefladen, og linket fører brugeren til denne præcise udgave.

”Gamle” permalinks fra det eksisterende bibliotek.dk vil blive redirected til udgavevisningerne på det nye bibliotek.dk, når dette erstatter det eksisterende. Ligeledes vil links fra WorldCat redirectes til det nye site. 

2.
Hele materialevurderingen kan nu læses via link fra værksiden på de værker, der har en materialevurdering tilknyttet. 

3.
Med enbokssøgningen på beta.bibliotek.dk er det ikke længere muligt at fremsøge:

 • (Fysiske) materialer, som ingen biblioteker længere umiddelbart ligger inde med
 • Online-materialer, hvor der ikke er adgang gennem bibliotekerne
 • Immaterielle ‘materialer’ (teateropførsler og biografilm).

4.
De forskellige komponenter på værksiden er opdateret med JED data og blev gennemgået til accepttesten:

 • Værkoversigt
 • Karrusel
 • Detaljeoversigt
 • Relationer
 • Beskrivelsesafsnit
 • Emneordsoversigt
 • Indhold
 • Udgaver
 • Sammenfoldet og udfoldet visning

Der blev givet eksempler på forskellige materialetypers udnyttelse af JED data.

 

Godkendt af KOMBIT april 2023

Felt med titel+sprog tilføjet til FBI-API

Forbedret visning af materialer, der ikke er på dansk

Ved nogle materialer har det hidtil ikke været muligt for brugerne at udlede af titlen eller forfatteren, hvilket sprog de er skrevet på.
Der er nu lavet en løsning, hvor man kan se sprog i forbindelse med titel, hvis materialet IKKE er på dansk
Eksempler:
"Inferno" af Dan Brown
"Stalker" af Lars Kepler
"Sønnen" af Jo Nesbø
"Kniv" af Jo Nesbø
“Diabetes” af Toney Allman

 

Complex search til folkebibliotekernes CMS - lev 3

Mulighed for at udføre komplekse søgninger til fx kuratering

Leverance 3 af Complex Search omfatter:

Understøttelse af søgeprofiler, som gør det muligt at søge i egne udvalgte kilder og egen bestand og at vælge mellem bibliotekets forskellige søgeprofiler.
Flere søgemuligheder og flere indekser også på manifestationsniveau.
Disse indekser er gjort søgbare i leverance 3:

 • dk5
 • mainLanguage
 • subtitlesLanguage
 • spokenLanguage
 • accessType
 • ages
 • lix
 • let
 • schoolUse
 • childrenOrAdults
 • generalMaterialType
 • specificMaterialType
 • gamePlatform
 • canAlwaysBeLoaned
 • fictionNonfiction
 • genreAndForm
 • publicationyear
 • pid

Servicen er udstillet via FBI-API.

Ny løsning til linktjek i FBI API

Linktjek via FBI-API

Der er udviklet en service, hvor man kan forespørge på status for et link og få et svar med information, om linket med stor sandsynlighed er knækket eller ej.

Første gang der forespørges på et link, tilføjes det samtidig til en intern liste af kendte links.

Der kan udleveres følgende statuselementer omkring en URL:

linkStatus: OK, BROKEN, GONE

brokenSince: tidspunkt for status BROKEN, GONE hvis det er første gang, et link ikke har status OK

lastChecked: tidspunkt for seneste tjek

Servicen er udstillet i FBI-API. 

Der er desuden udviklet en GUI til intern brug i DBC, hvor links kan markeres “BROKEN”, hvis det er et forkert link, og dermed gøres utilgængeligt. Eksempelvis kan der være links der virker (der er en side der kan vises), men som ikke viser det forventede. For at gøre DBC opmærksom på dette oprettes en kundesag til DBC, med årsag til og det link der ønskes “BROKEN”.

 

Godkendt af KOMBIT marts 2023

Ny kilde i brønden

Poster fra kilden Books 24x7 Business Pro er nu lagt i brønden. Det betyder, at posterne kan blive søgbare i et biblioteks opac, hvis kilden tilvælges i bibliotekets brøndprofil i VIP.

 

Ny køreseddel med rutenummer i venstre side

På køresedlerne fra Netpunkt og BOB står rutenummeret nu i venstre side.
Eksempel (Biblioteksvejviseren i Netpunkt):

Eksempel på køreseddel

 

Ændringerne gælder også for Cicero.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har bedt om ændringen i køresedlerne.

Læs mere om specifikation af køreseddel 

 

”Intelligente” facetter

Det har været et ønske, at man i folkebibliotekernes CMS kan præsentere facetter, der tilpasser sig brugerens søgning.

For eksempel vil brugeren med en søgning, der næsten udelukkende består af computerspil, have mere gavn af nemt at kunne filtrere på spilplatform, mens forfatter og titel er mindre vigtige.

Det er nu muligt at vælge, at de facetter, der præsenteres for brugeren i søgeresultatet, skal afhænge af, hvilken type søgning, denne har foretaget.

Der er et nyt facet-endpoint tilgængeligt i FBI-API, som udleverer de intelligente facetter/filtre.

 

Forbedret hjælp til søgning med ”Mente du” forslag

Når brugernes søgninger ikke giver det ønskede resultat, skyldes det ofte stavefejl eller alternative navneformer (fx Dostojevsky/Dostojevskij).

Dette problem søges nu afhjulpet med en ”Mente du”-service, der giver forslag til relevante alternative søgninger.

Eksempler:

Input: jan guljo
Output: Jan Guillou

Input: ander matesen
Output: Anders Matthesen
 
Input: greven af monto kristo
Output: Greven af Monte Cristo
 
Input: sprog i hjernen
Output: Sproget i hjernen

 

Mulighed for at vælge, hvilke materialer man er interesseret i

Brugerne kan nu vælge, hvilken type materialer, de er interesserede i, før de foretager en søgning og derved kun få vist den ønskede materialetype. Fx vil kun bøger blive vist, hvis det er den materialetype, man har valgt.

Man kan filtrere søgning på generelle materialetyper i stedet for de specifikke. Generelle materialetyper dækker over flere specifikke typer, så fx er alle former for film dækket af en general materialetype for et sæt af specifikke typer som dvd, blu-ray osv.

For at gøre dette muligt er Simple Search og FBI-API udvidet med mulighed for at filtrere på materialTypesGeneral ved søgningen.

 

Onlinematerialer er synlige på alle filialer

For at få onlinematerialer med i søgeresultaterne, når der søges i filialers bestand, er der lavet en løsning, så også materialer, der ikke har beholdning – fx onlinematerialer – vises i søgeresultatet.

 

Bibliotek.dk skifter til FBI-API

For at sikre fremtidig udvikling er Beta.bibliotek.dk flyttet til FBI-API’et, hvor nye services fremover vil blive udstillet.

 

Godkendt af KOMBIT december 2022/januar 2023

Suggester til eReolen

Suggesteren kan anvendes ved søgning med profiler i eReolen og kan nu anvendes ved søgning i eReolens børnerettede grænseflader.

 

Flytning af koden OVE i felt 032x i påhængsposter til fællesskabsposter – 1.del 

Fremover kan centralbibliotekerne berige fællesskabsposter med koden OVE i felt 032 x, så andre biblioteker kan se, at et materiale er indkøbt af et overbygningsbibliotek.

Denne oplysning findes i dag i bibliotekernes påhængsposter. Oplysningerne fra påhængsposten er flyttet til felt 032 x i fællesskabsposten.

 

Overbygningsmaterialer om brøndressourcer + bestilling af dem

Det er blevet lettere for folkebibliotekerne at se, hvad der indkøbes af overbygningsmaterialer i centralbibliotekerne.

Centralbibliotekerne har ønsket i højere grad at synliggøre overbygningsmaterialer og at give bibliotekerne mulighed for at kunne formidle materialerne i eget katalog. Derfor tilføjes nu koden OVE i den bibliografiske posts felt 032x som markering af, at materialet er indkøbt af et overbygningsbibliotek – jf. FBI-192. Med udgangspunkt i denne kode, dannes der er en ny brøndkilde, som kan vælges af folkebibliotekerne.

Materialerne med den pågældende kode gøres til genstand for automatisk fjernlån med centralbibliotekerne som långivere udenom den almindelige praksis for automatisk fjernlån.

 

VIP - oversigt over betjeningssteder og deres adresser 

I forbindelse med den nye VIP-base er der lavet en oversigtsside med betjeningssteder og deres adresser, som gøres tilgængelig, så den kan deles fx af KOMBIT og Slots- og Kulturstyrelsen

Siden opdateres løbende med data fra VIP, og den findes både som HTML og som Excel.

 

Adgangsplatformen: Felt til indtast af CPR-nummer og kodeord opmærkes til passwordhuskere 

Ved login på Bibliotek.dk via Bibliotekslogin er det nu muligt via browserens passwordhusker at gemme password og bibliotek.

 

OpenSearch - indeks til ”ikke udlånt fra” m.fl.

Til brug i bibliotekernes beholdningsoplysninger er der tilføjet et nyt felt - “Ikke udlånt fra”, som opdateres med sidste udlånsdato.

Hidtil har ”kasseret” og ”bortkommet” været samme status, men disse er nu adskilt, således at der er to statusser.

Disse to samt "ikke udlånt fra" er cql-søgbare fra personalesøgning, men ikke i Bibliotek.dk og almindelige OPAC-søgninger.

 

Seriepræsentation – ensretning af metadata 

Projektet har haft til formål at:

 

 • fastlægge praksis for ensretning af serier
 • implementere formatændringer til brug for serier og universer
 • konvertere og masserette eksisterende serier/noter/flerbindsværk

 

Vejledning findes her: Formateringsvejledninger

 

Seriepræsentation – services og grænseflader 1. del

Idriftsættelse af nye metadata for indholdsserier og universer der omfatter dataprocessering, dataudlevering og præsentation – jf. FBI-129

Leverance 1 omfatter følgende:

 

 • Etablering af dataflow til FBI's serieservice
 • Implementering i FBI's serieservice
 • Fastlæggelse af hhv. in- og output
 • Formater for serier og universer, samt tilhørende API ændringer, til brug for den åbne platform.

 

 

FBI-API - CanAlwaysBeLoaned Facet i Simple Search 

API’et til SimpleSearch er udvidet med facetten canAlwaysBeLoaned.

Dette betyder, at det kan vises for brugeren, om en e-bog er en "ekstra titel" ("blå titel"), som ikke tæller med i brugerens lånekvote

 

FBI-API - oversatte emneord

Engelsk materiale bliver gjort lettere at søge frem, ved at danske emneord føjes til posterne i søgemaskinen for de oftest forekommende engelske emneord.

Ved emneordssøgninger vil relevante engelske poster også komme frem i søgeresultatet, selv om der søges på danske emneord.

 

JED Presentation Service 2. del – Relationer 

JED Presentation service er udvidet til også at indeholde relationer.

 

Levering af data i JED format til FBI API leverance 2

Denne 2. leverance til FBI-API indeholder de resterende felter, der skal kunne udleveres via FBI-API til brug for alle, der udvikler grænseflader.

Denne leverance er JED version 0.8

 

Logik for udvælgelse af materialetype og manifestation der repræsenterer et værk i værkvisningen

Den manifestation, der udleveres i Manifestations.bestRepresentation, er den nyeste DBC- eller KB-katalogiserede post, men med håndtering af hvad det forespørgende bibliotek har adgang til i sin profil. Hvis biblioteket, der forespørger, har tilføjet metadata til nyeste DBC-katalogiserede post udleveres denne version af manifestationen.

 

Complex Search til folkebibliotekernes CMS (Leverance 2)

Complex Search leverance 2 gør det muligt at søge i flere indekser og understøtter parenteser i CQL. Servicen udstilles via FBI-API.

 

Nyt Bibliotek.dk - inspiration på forsiden

Beta.bibliotek.dk’s forside og materialetype-siderne har fået bånd med forsider som inspiration for brugerne.

Overskrifterne for inspirationsbånd for hver materialetype-side vil variere, men vil som udgangspunkt altid indeholde "Nyeste" og "Populære". Derudover kan der være inddeling i genre, materialetype, aldersangivelse mm.

 

Blokerede brugere kan ikke bestille i beta.bibliotek.dk

Hvis en bruger er udelukket fra et bibliotek på grund af ubetalte gebyrer, er det nu ikke længere muligt for brugeren at bestille materialer via Bibliotek.dk til afhentning på det pågældende bibliotek.

 

Default-forsider på materialer (microservice på FBI-API) 

I nyt Bibliotek.dk vil der blive vist et defaultikon i de tilfælde, hvor der ikke er en tilgængelig forside.

For værker skal der vises en rigtig forside, hvis en af manifestationerne har en forside. Hvis ikke der er en rigtig forside, så vises defaultforsiden for den første værktype (oftest bog).

 

Godkendt af KOMBIT november 2022

Nu kan der søges på intervaller i DK5

I forbindelse med kassation i folkebibliotekerne har det været et stort ønske at kunne udføre intervalsøgning på DK5. 

Derfor er der nu lavet et nyt indeks i brønden, som gør dette muligt. 

Fx.  vil søgningen term.decimaldk5>55.2 AND term.decimaldk5<55.8 give et søgeresultat, der indeholder poster med klassemærker i intervallet mellem 55.2 og 55.8 

Funktionaliteten er tilgængelig i alle grænseflader, der benytter OpenSearch – dvs. FBS, DDB-CMS o.a. 

 

Adgang til bibliotekernes digitale ressourcer for forskellige brugergrupper 

I takt med den digitale omstilling og det øgede arbejde med mange forskellige brugergrupper er der opstået et behov for, at bibliotekerne kan tilbyde en større fleksibilitet og tilpasning over for f.eks. børneinstitutioner, plejehjem eller Biblioteket-Kommer-Lånere. 
Derfor er lånertjekservicen blevet udvidet med mulighed for at medtage information om brugergruppe, således at produktet kan styre forskellige kvoter af udlån til de forskellige institutioner. 

Løsningen kan benyttes af alle tredjepartsleverandører til bibliotekerne, hvis deres tjenester understøtter svaret fra lånertjekservicen. 

Adgangsplatformen (login.bib.dk) bruger lånertjekservicen (borchk/3.1) til at verificere den aktuelle bruger og kan nu tillige modtage information om evt. brugergrupper, som derefter kan sendes videre til tredjepartsleverandører. Login gennem adgangsplatformen kan herved for de klienter, der har brug for information om brugergrupper, videresende de brugergrupper, der må være sat på den aktuelle bruger på det valgte bibliotek. Tredjepartsleverandører kan herved afgøre evt. speciel lånerkvote på baggrund af den returnerede brugergruppe. 

 

Videreudvikling af JED (JSON Expanded Data) 

JED er et dataformat, som baserer sig enten på DKABM eller MarcXhange. 

Vi er nået til version 0.7 i arbejdet med mapningen. Dokumentation kan ses her: JED dokumentation 

 

På vej mod kompleks/avanceret søgning i folkebibliotekernes CMS’er 

Første leverance i projektet Complex Search er en webservice, der kan fortolke og omsætte komplekse søgninger til Solr-søgninger.  

I første omgang er søgning med søgekoderne creator og title samt boolske operatorer gjort muligt. Complex Search’s indekser baserer sig på JED-format 0.6 fra FBI-189 

  

Ny beta release af nyt bibliotek.dk 

Den nye beta release – beta 6 – har primært fokus på hjælp til emnesøgning og feedback på brugertilfredshed. 

Hjælp til emnesøgning: 

Emneforslag baseret på det, brugeren søger på 

Hvis en bruger laver en fritekstsøgning eller søger på et eller flere emneord, får vedkommende vist en liste over emneord, der relaterer sig til søgningen.  

Eksempler: 

Der søges på hvordan træner man hunde 

Forslag til lignende søgninger: hundehvalpe, adfærd, hundedressur, pasning, kæledyr, katte, dressur 

 

Der søges på et enkelt emne:  altankasser 

Forslag til lignende søgninger: blomster, planter, krukker, containerdyrkning, terrasser, blomsterløg, kurve 

 

Flere emner:  

Der søges på: altankasser, terrasser 

Forslag til lignende søgninger: haveindretning, haver, træterrasser, altaner, tagterrasser, trapper, haveanlæg 

 

Der søges på: selvudvikling, udviklingspsykologi, personlig udvikling, coaching, livskvalitet 

Forslag til lignende søgninger: personlig udvikling, ældre, selvudvikling, succes, alderdom, trivsel, lykke 

 

Funktionaliteten er både  implementeret i FBI-API’et og i det nye bibliotek.dk, men  på grund af at beta.bibliotek.dk er ved at skifte til FBI-API’et, vil funktionaliteten først blive tilgængeligt offentligt efter den 9.1.2023, hvor skiftet til FBI-API’et er gennemført.  

 

Feedback på brugertilfredshed: 

Den nuværende feedback-knap linkes til https://kundeservice.dbc.dk/bibdk 

Der er en tekst over søgeresultatet, hvor brugeren kan vurdere tilfredshed med søgeresultatet med en “tommel op/ned”.  

Der skal være mulighed for at give skriftligt feedback, hvis brugeren vælger “tommel ned”. Feedback og evt. uddybning gemmes struktureret sammen med søgning og søgningsresultat og vil løbende blive brugt til at forbedre Simple Search  

 

Godkendt af KOMBIT juni 2022

5 af Det Kgl. Biblioteks fagbibliografier ligger nu i Brønden

Fagbibliografierne er af væsentlig værdi på både universitets-, professionshøjskole- og gymnasieniveau især (men ikke alene) på det humanistiske område.

De er nødvendige i litteratursøgning for materiale publiceret primært før 2000. Artikler i specialiserede fagtidsskrifter og artikler i bøger /proceedings er ikke tilgængelige på anden måde - udover egen gennembladring af tidsskrifter.

I første omgang er følgende fagbibliografier lagt i databrønden:

 

 • Besættelsesbibliografien
 • Bibliografi over Dansk Kunst
 • Dansk Historisk Bibliografi
 • Dansk Musiklitterær Bibliografi
 • Teaterprogrammer

 

Det er planen, at bibliografierne senere skal gøres tilgængelige via Bibliotek.dk.

 

Ændring af CULR-servicen med betydning for systemleverandører

Antallet af CULR-brugertyper er udvidet fra nuværende 3 typer til at indeholde en 4. type, verify.

Der er nu følgende brugertyper i CULR:

 

 • Service: Har adgang til at læse, fx getAccount, samt hasCulrAccount
 • Provider: Har adgang til at oprette, slette, modify
 • Service and provider: Har adgang til alt, samt hasCulrAccount
 • Verify: Har adgang til hasCulrAccount

 

Dermed kan man få adgang til HasCulrAccount, uden at man skal have en databehandleraftale.

 

FBI-API'et er i luften

Afløseren for Den Åbne Platform er nu sat i drift. FBI-API'et skal benyttes til udvikling af Folkebibliotekernes CMS og det nye Bibliotek.dk. Platformen giver adgang til data og brøndkomplekset på en ny og moderne måde, som gør det nemt for udviklerne at udnytte services og data indeholdt i FBI.

FBI-API'et vil blive udvidet løbende med nye data og funktioner, alt efter som FBI udvikles, og produkterne, der benytter API’et, ønsker det.

Når de nuværende FBI-services udfases, vil afløserne blive lagt ind under FBI-API'et, således at FBI-API'et bliver den samlede indgang til FBI-komplekset.

API’et kan tilgås her fbi-api.dbc.dk, og der kan fås adgang ved henvendelse til KOMBIT.

 

Godkendt af KOMBIT januar 2022

Ny enkel grænseflade til VIP undervejs

Brugsscenarier har peget på behov for en enkel grænseflade, som er nem at anvende, da den kun anvendes af bibliotekerne ganske få gange i løbet af et år.

Der er udviklet en ny version af VIP-GUI med en enkel struktur med god overskuelighed. Det gælder siderne:

 

 • Lånertjek, oprettelse af lånertjekmetode og produkter, som anvender lånertjek
 • Brøndprofiler, oprettelse af profil og tilføjelse af kilder
 • Automatisk fjernlån, som långiver og låntager

 

Den nye version er endnu ikke i drift.

 

Recommender med filtrering til lokale grænseflader

Der er udviklet en recommender til brug i lokale grænseflader, fx i Cicero Surf eller NEXT.

Recommenderen har samme funktionalitet som FBI-recommenderen, som er udviklet til det nye bibliotek.dk, men kan desuden filtrere og dermed bruges i forhold til konkrete beholdninger og tilbyde anbefalinger til flere brugere. Den kan desuden være nyttig for bibliotekspersonale i forhold til at hjælpe slutbrugere.

Servicen udstilles direkte her: Recommenderservice 

Det kræver en token at tilgå servicen.

Servicen skal i fremtiden udstilles i den nye udgave af DÅP.  Det er ikke en del af dette projekt.

 

Nyt bibliotek.dk – beta 4 er klar nu

I bibliotek.dk beta er tilføjet følgende ny funktionalitet:

 

 • Mulighed for at filtrere søgeresultater
 • Bedre visning og overblik over serier
 • Bestillingsflowet er udbygget, så brugere kan bestille alle former for fysiske materialer og vælge at bestille specifikke udgaver
 • Mulighed for at skifte afhentningssted under bestilling og for at bestille til FFU-biblioteker
 • Adgang til artikler via de forskellige muligheder der findes i dag: via direkte link, gennem Infomedia, fra DBC’s webarkiv, fra Digital Artikelservice eller gennem bestilling af fysisk kopi
 • Adgang til at læse anmeldelser, der findes i Infomedia
 • Visning af hvilke biblioteker, der har materialet.

 

 Godkendt af KOMBIT 2021

 Godkendt af KOMBIT 2020

 Seneste fejlrettelser

System Titel Rettet
Bibliotek.dk Default bibliotek skal være HOVEDBIBLIOTEKET, hvis man ikke tidligere har valgt afhentningssted Februar 2024
Serviceprovider For bestil skal der medsendes korrekte brugeroplysninger Februar 2024
FBS Post fra KB har lokaliseringer i netpunkt men kan ikke bestilles via bib.dk (old og new) Februar 2024
BOB Visse artikler får fejlagtigt label: Kopiservice Februar 2024
Bibliotek.dk Ny Unknown label Februar 2024
Bibliotek.dk Nyeste inspirationsbånd mangler Februar 2024
SimpleSearch Diskrepans mellem resultater med forskellige søgeprofiler Januar 2024
Adgangsplatformen Nye brugere fra færørsk bibliotek kan ikke logge ind. December 2023
CULR CULR synkronisering - fejl fra Systematic December 2023
Bibliotek.dk Indstillinger kan ikke gemmes December 2023
BOB Nyt layout eller mærkelig formatering af bestillingsvindue November 2023
Netpunkt Netpunkt Indstillinger: Nye brugere kan ikke gemme indstillinger November 2023
Serviceprovider Fejlmeddelse når bruger "WorkByFaust i FBI API" Oktober 2023
Netpunkt Tidsskriftsposter er markeret med 1 i stedet for B Oktober 2023
Netpunkt Nya inloggningar till Netpunkt? Lunds bibliotek - > lokaliseringer på afdelinger kan ikke foldes ud September 2023
VIP Ikke gemme indstilling i VIP-lånesamarbejde med pw med tegn September 2023
VIP Bogbusholdepladser på branch, som ikke er markeret bogbus? September
Adgangsplatformen Fejl ved login for brugere fra Landsbókasavnið August 2023
Netpunkt Placeholder-bug: Scan i Netpunkt 'flipper' August 2023
CULR CULR synkronisering har givet problemer efter opdatering 29.6. August 2023
OpenOrder openOrder har SLA overskridelse i juni måned - rapport og evt. tiltag August 2023
Bibliotek.dk Bibliotek.dk har SLA-overskridelse i juni - rapport og evt. tiltag August 2023
JED Skarpe parenteser i bind information Juni 2023
ORS2 HoldingsService må ikke fortolke ITEM_NOT_FOUND som en fejl Juni 2023
VIP VIP-venstremenu mangler overskriften Slutbrugere Juni 2023
Bibliotek.dk Valg af favoritbibliotek i bib.dk giver ikke lånerdataformular Juni 2023
ORS2 Dokumentation af orderReceipt skal være tilgængelig https://dbcdk.github.io/Orderreceipt Juni 2023
BOB Kopi-markering på artikelbestillinger sendt fra BOB er ikke sat Juni 2023
Adgangsplatformen Nogle Sydslesvig brugere oplever, at de ikke kan logge ind på eReolen med deres lånerkortnummer Maj 2023
ORS2 Bestillinger lander i busy - problemer med orderReceipt - flere eksempler Maj 2023
Update OVE-koder Maj 2023
Adgangsplatformen Fejl ved login fra vores test site - eReolen Maj 2023
Update OVE fejl 2 Maj 2023
Update OVE fejl Maj 2023
JED Manglende creators på værkniveau for sidestillede titler Maj 2023
JED Differentierede overskrifter til materialevurderinger Maj 2023
JED Ophav mangler i indholdsliste April 2023
JED Merlin P Mann kommer ikke med i JED April 2023
CULR Oprettelse i CULR fejler - spg. fra Systematic April 2023
Bibliotek.dk Man skal kunne fjerne sit cookie-samtykke på bibliotek.dk April 2023
Serviceprovider Hvis man foretager en 0-hit søgning, returnerer FBI en fejl ifm. hentning af intelligente facetter. April 2023
Update Hvis en post mangler indikatorer skal den fejle Marts 2023
VIP Opdatering i VIP - lastupdated i openagency - ændres ikke Marts 2023
Update OVE markering Marts 2023
Beta.bibliotek.dk Der er nogle sider, hvor links ikke længere virker under Hjælp og vejledning Feb. 2023
Update Der kan oprettes ny post med 032 af ikke CB Feb. 2023
Update Ikke CB bibliotek skal kunne rette post med OVE kode Feb. 2023
Beta.bibliotek.dk Cannot return null for non-nullable field Manifestation.ownerWork. Feb. 2023
Beta.bibliotek.dk Filter-ændringer giver problemer Feb. 2023
Bibliotek.dk DBCs Webarkiv - blank side eller lukker siden Januar 2023
Beta.bibliotek.dk
Hvis man skal skifte bibliotek for at læse Infomediaartikel, skifter man ikke rigtigt bibliotek
Januar 2023
Beta.bibliotek.dk Manglende forsider Januar 2023
Bibliotek.dk Links der ikke virker i DBC webarkiv. Undersøges nærmere i første omgang Januar 2023
Beta.bibliotek.dk Når man har swipet hele vejen til enden i et bånd, så bliver båndet der indtil refresh Dec. 2022
Beta.bibliotek.dk Nogle bestillinger sendes uden email Okt. 2022
Beta.bibliotek.dk Modal skal ikke komme frem efter login Okt. 2022
Beta.bibliotek.dk Der mangler validering på email Okt. 2022
Serviceprovider Fejl i FBI_API eller datagrundlag? Okt. 2022
Serviceprovider Shelfmark & accessTypeCode fejl Okt. 2022
Beta.bibliotek.dk Forbedret håndtering af udløbne tokens Sep. 2022
Adgangsplatformen Fredericia-bruger kan ikke logge ind via Adgangsplatformen August 2022
Adgangsplatformen Patron authentication fejler ved username@agency August 2022
Beta.bibliotek.dk
Automatisk fokus i søgefelt ved "Se hvor materialet er hjemme"
August 2022
Beta.bibliotek.dk Log ind og menu forsvinder ved udfoldning af udvidet søgning August 2022
Netpunkt Få rettet op på Netpunkt login pga Drupal 7.88 Marts 2022
Adgangsplatformen Adgangsplatformen - huskeliste og DDB-CMS Marts 2022
Adgangsplatformen Login med adgangsplatformen på overdrive.com Marts 2022
Netpunkt Køresedler skal ikke have rutenummer, hvis feltet ikke er udfyldt fra BIBBAS Januar 2022

 

Fejlrettelser 2021

 

Senest implementerede formatændringer 2024

Formatændring Implementeret Ibrugtagning af DBC
danMARC2 felt 008 nyt delfelt *p til angivelse af oplag April Maj
danMARC2 felt 664 nyt felt til angivelse af appeldata for børn April April

 

 Implementerede formatændringer i 2023, 2021 og 2020

 

 

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.