Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Status på FBI-udviklingen » Godkendt af KOMBIT 2020
Personal tools

Godkendt af KOMBIT 2020

Godkendt af KOMBIT november 2020:

Flere og bedre anbefalinger

Den nye recommender baserer sig på flere typer data end hidtil og stiller sig på skuldrene af erfaringer med de første generationer af recommendere i biblioteksprodukter.

Ud over udlånsdata baserer recommenderen sig på nye tilgange til de bibliografiske data, og som noget helt nyt inkluderes metadata fra Læsekompasset (stemningsemneord mv.). Derudover bliver adfærd fra søgedata inddraget til at forbedre anbefalinger. Dette betyder, at også helt nye materialer er understøttet, samt at titler, der i den gamle recommender ikke var understøttet pga. manglende udlånsdata fra FBS, vil indgå i anbefalinger. Recommenderen er taget i brug på bibliotek.dk. Servicen kan kaldes via Den Åbne Platform. Læs nyhed om den nye recommender (30. november 2020).

Hurtigere grænsefladeudvikling og på sigt bedre søgning

Vi har udviklet en webservice, som ud fra en entydig identifikation af et værk kan udlevere metadata for værket til direkte brug i en grænseflade. Tidligere har der skullet kodes meget i selve brugergrænsefladen for at kunne opfylde dette behov.

Den nye service er et første skridt hen imod at kunne udvikle ’landingpages’ for værker samt forbedret søgeservice (énbokssøgning) i bibliotek.dk og andre borgervendte grænseflader. Servicen kan kaldes via Den Åbne Platform

Bedre performance, når poster lægges i databrønden

Updateservice, der håndterer indlæggelse af poster i databrønden fra både biblioteker og DBC, varetager betydelig flere opgaver, end den oprindelig var designet til. For at tage højde for dette og optimere performance har vi derfor nu splittet servicens funktioner op, bl.a. sådan at intern DBC-brug adskilles fra bibliotekernes brug. Dermed vil bibliotekerne ikke længere blive berørt af DBC’s interne brug af servicen.

Teknologisk fremtidssikring af nationalbibliografisk korrektur

For at sikre at metadata har den kvalitet, som DBC er kontraktligt forpligtiget til, læses der ugentlig korrektur på centrale dele af ugens nationalbibliografiske bogregistreringer.

Funktionaliteten i forbindelse med denne ugekorrektur er nu, i lighed med andre dele af DBC’s produktionsapparat, ændret til at kunne fungere imod brøndmiljøet, og vi er nu endnu et skridt nærmere at kunne lukke de gamle produktionsmiljøer.

 

Godkendt af KOMBIT oktober 2020:

Det Kgl. Bibliotek er sikret i den fælles infrastruktur

DBC har i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek (KB) nu afsluttet den lange række af aktiviteter, der har været nødvendige i forbindelse med, at biblioteket har skiftet såvel bibliotekssystem som metadataformat.

Der har bl.a. været tilpasninger i forbindelse med lånesamarbejde og konvertering af data med tilhørende test og omkørsler. Særlige problemstillinger om håndtering af flerbindværker og periodicaposter samt aflevering af poster til Worldcat er løst.

Resultatet er, at Det Kgl. Biblioteks samlinger fortsat er en central bestanddel af databrønden og tilgængelige via netpunkt og bibliotek.dk, så bl.a. fjernlån til og fra Det Kgl. Bibliotek kan ske problemfrit.

Adgangsplatformen opfylder nu alle retningslinjer for tilgængelighed

Login-siderne på Adgangsplatformen er bragt i overensstemmelse med retningslinjerne for tilgængelighed, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Siderne kan nu anvendes af brugere, der anvender skærmlæsere, og lever op til kontrastkrav for tekst og formater for overskrifter.

Internt testsystem understøtter fremtidige forbedringer af søgning

Vi har etableret et internt testsystem, hvor vi kan afprøve alternative måder at indeksere brøndens poster på, uden at det berører driftssystemet. Det betyder, at vi hurtigere og på en mere automatiseret måde kan afprøve projekter, der har til formål at forbedre søgningen – ud fra ideer, ønsker og mål i bibliotekerne.

 

Godkendt af KOMBIT august 2020:

Basismigrering

Danprod

Danprod-funktionalitet er integreret i Data-I/O-systemets grænseflade, med selvstændige menupunkter. Der kan konfigureres jobs, som ud fra specifikke søgekriterier mod databrønden høster poster med en fast frekvens.

Der er mulighed for, at de bearbejdede dataudtræk kan outputtes enten via FTP, mail eller til DBC’s eksterne posthus. Dataudtræk benyttes til både leverancer til biblioteker og til DBC’s metadataproduktion.

Danprod, emnekorrektur

Der er udviklet en løsning, som kan udskrive korrektur for emneord, der anvendes til henholdsvis faglitterære og skønlitterære poster og dermed understøtte DBC’s produktion af emneord i nationalbibliografien.

Den åbne platform og adgangsplatformen

SMAUG-Admin 2.0

SMAUG-Admin styrer konfigurationer og adgang for klienter til Den Åbne Platform og Adgangsplatformen.

SMAUD-Admin er udvidet med flg. funktionalitet:

  • Mulighed for udtræk af brugsstatistik (hvilke klienter benytter hvad)
  • Mulighed for at søge i konfigurationerne
  • Mulighed for script-kørsel (tidligere mulighed for nedarvning)
  • Mulighed for at identificere primær brug (pt. Den Åbne Platform eller Adgangsplatformen)
  • Mulighed for oprettelse af labels. 

Holdings 

ISO20775 holdingssvar

Der kan nu laves et sammenfattet svar ud fra et holdingssvar med multiple holdings, hvilket understøtter bibliotekernes bestillingsflows over for de FFU-biblioteker, der benytter Det Kgl. Biblioteks ALMA.

VIP og Open Agency

Migrering af VIP og Open Agency

Implementering af java-version af Open Agency-operationer. Alle Open Agency-operationer (ca. 35), som tilgår VIP-data, er nu migreret fra php til java: https://dbcdk.github.io/OpenAgency. Desuden er udviklet en eksempelklient i java.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.