Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » Partnerskaber
Personal tools

Partnerskaber

Oversigt over DBC's samarbejdspartnere

Et væsentligt fokusområde for DBC er at udvikle i partnerskaber - med bibliotekerne, DDB, medieaktører og andre public serviceleverandører.

Partnerskaber

Der er mange fordele ved partnerdrevet udvikling:

Det højner niveauet og anvendeligheden af både vores og vores partneres udvikling, når vi i fællesskab kombinerer forskellige fagligheder og trækker på hinandens kompetencer.

Partnerskaber er en investering med et flerårigt udviklingsperspektiv, hvor vi afklarer fælles mål og behov i en åben dialog med det formål at skabe værdi for alle parter.

Bibliografisk udvikling

DBC har en række internationale relationer, som er med til at sikre, at den bibliografiske udvikling i Danmark holder en høj standard internationalt.

Vi deltager aktivt i IFLA i udviklingen af bibliografiske formater og standarder og er partner i bibliotekskooperativet OCLC om synkronisering mellem den danske fælleskatalog Danbib, som DBC driver, og det globale WorldCat – et  samarbejde, der de seneste år blandt andet har ført til etablering af dyb integration til WorldCat, udviklingen af søgning i globale, digitale artikelsystemer gennem den nationale søgeplatform og udveksling af bibliografiske data med VIAF.

I EURIG-samarbejdet deler vi erfaringer om katalogiseringsreglerne RDA med andre europæiske lande.

i2020

I 2016 indledte DBC et innovationsprojekt, der især havde den digitale bruger for øje. De ideer, erkendelser og erfaringer, vi har fået i projektet, stiller vi til rådighed for biblioteksfællesskabet, så vi i samarbejdsprojekter og partnerskaber med bibliotekerne, DDB og andre aktører sammen kan realisere bibliotekernes strategier og projekter. Et konkret eksempel på et i2020-samarbejdsprojekt er litteraturformidlingsprojektet Læsekompasset.

Læsekompasset er en digitalt baseret dialog, der kan understøtte og efterligne den traditionelle bibliotekar-låner-samtale, med det formål at udvikle en bedre og mere målrettet anbefaling af bibliotekernes indhold til brugerne.

Læsekompasset bliver udviklet i et samarbejde mellem flere biblioteker og DBC. Gentofte Centralbibliotek er projektejer. Læs mere om i2020

FOLIO

DBC deltager i udviklingsfællesskabet FOLIO (The Future Of Library Is Open), hvor forskningsbiblioteker, teknologipartnere, biblioteksleverandører og andre i samarbejdet har mulighed for at dele viden, data og software og bygge videre på den i åbne licensmodeller efter samme principper som i bl.a. TING community.

I kraft af vores engagement i FOLIO har vi adgang til viden og indsigt i de udviklingsinitiativer, der foregår i udviklingsfællesskabet og kan derigennem bidrage til at sikre, at biblioteksinfrastrukturen i Danmark bliver afstemt med udviklingen internationalt. Læs mere om vores baggrund for at deltage i FOLIO.

Biblo

Biblo er børnebibliotekernes fælles online-univers. Det er drevet af et samarbejde mellem bibliotekerne og Slots- og Kulturstyrelsen. Vores rolle i Biblo er at driftsafvikle den tekniske platform og stå for den tekniske udvikling.

DFI og Norgesfilm

DBC har i mange år haft et partnerskab med Det Danske Filminstitut og Norgesfilm om bibliotekernes filmtilbud Filmstriben.

Index Data

Index Data, et dansk-amerikansk firma med kernekompetence i søgesystemer, har været strategisk partner og underleverandør til DBC i mange år. Bl.a. i et samarbejde om udvikling af ’Universal Search’.