Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Nyheder » DBC deltager i ny, international biblioteksudvikling
Personal tools

DBC deltager i ny, international biblioteksudvikling

DBC nyhed udsendt den 14. juli 2016: DBC har valgt at indgå som ’follower’ i det internationale udviklingscommunity FOLIO, der er etableret af en række forskningsbiblioteker, universiteter, EBSCO og Index Data.

DBC har valgt at indgå som ’follower’ i det internationale udviklingscommunity FOLIO, der er etableret af en række forskningsbiblioteker, universiteter, EBSCO og Index Data.

FOLIO

FOLIO (The Future Of Library Is Open) er et udviklingsfællesskab, hvor forskningsbiblioteker, teknologipartnere, biblioteksleverandører og andre i samarbejdet har mulighed for at dele viden, data og software og bygge videre på den i åbne licensmodeller efter samme principper som dem, DBC har arbejdet ud fra i mere end ti år - bl.a. i TING community.

 

Vores rolle som ’follower’ betyder, at vi får adgang til viden og indsigt i de udviklingsinitiativer, der foregår internationalt i FOLIO og dermed kan bidrage til at sikre, at biblioteksinfrastrukturen i Danmark også fremadrettet er afstemt med udviklingen internationalt.

DBC´s indfaldsvinkel til FOLIO-samarbejdet er dels at følge udviklingen og vurdere, om der i FOLIO udvikles komponenter og platforme, der også kan anvendes i den danske biblioteksinfrastruktur og dels at sikre, at vi på nationalt plan er vidende om og i nødvendigt omfang kan tilpasse os globale initiativer, der får betydning for forskningsbibliotekerne.

Vores engagement i FOLIO er ikke et markedssamarbejde. Vi vil uafhængigt af FOLIO fortsætte med at understøtte og samarbejde med danske og internationale leverandører om de nationale platforme, som vi udvikler og driver blandt andet for DDB.

Vi har som udgangspunkt ikke planer om at levere softwareudvikling eller lignende til FOLIO. Et senere, evt. mere involverende engagement bliver kun aktuelt, såfremt vi i samarbejde med DDB og FFU-bibliotekerne vurderer, at der i FOLIO er udviklet løsninger, som med fordel også kan implementeres i Danmark.

Vi har valgt at følge FOLIO fordi:

  • FOLIO forventes at producere vigtig research om forskeres og forskningsbibliotekers informationsprocesser, der kan anvendes i Danmark.

  • FOLIO forventes at udvikle open source-baserede services til biblioteker.

  • FOLIO forventes at producere komponenter og platforme, der af leverandører måske vil blive indarbejdet i nationale sammenhænge, som DBC skal have viden om af hensyn til koblingen med den danske biblioteksinfrastruktur.
  • DBC har etableret et datascience-baseret videnssystem, der består af vidensbaser, dataopsamling, recommendatorer mv., der egner sig til deling globalt og ikke kun i Danmark.

Vores deltagelse i FOLIO repræsenterer udover - at vi i forvejen igennem en årrække har været aktive medspillere i IFLA og i udviklingen af bibliografiske formater og standarder - en styrkelse af vores position i international bibliotekssammenhæng, der indenfor de seneste år blandt andet har konkretiseret sig i samarbejdet med OCLC om etablering af dyb integration til WorldCat, udviklingen af søgning i globale, digitale artikelsystemer gennem den nationale søgeplatform og i samarbejdet med VIAF om udveksling af bibliografiske data.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.