Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Produkter » Dataleverancer og datakonvertering » Generel information om dataleverancer
Personal tools

Generel information om dataleverancer

Oversigt over generel information om alle vore dataleverancer

Gå til:

|Oversigt over dataleverancer |Om dataleverancer generelt |Leveringsformater |Løbende information om dataleverancer

Dataleverancer er udtræk af bibliografiske poster fra Danbib-basen beregnet til indlæsning i lokale bibliotekskataloger.

Oversigt over dataleverancer

Dansk bogfortegnelse. Løbende leverance
Decentrale poster. Løbende leverance
Digitale materialer. Løbende leverance
Nye og ajourførte poster. Løbende leverance
Nye og ajourførte poster fra Artikelbasen og Anmeldelsesbasen

 

Om dataleverancer generelt

Dataleverancer er udtræk af bibliografiske poster fra Danbib-basen beregnet til indlæsning i lokale bibliotekskataloger. Dataleverancer leveres både som standardleverancer og som individuelt tilpassede leverancer.

Standardleverancer

omfatter løbende leverancer, som er beregnet til ajourføring af bibliotekskatalog og i materialevalget samt retroleverancer, der er dataleverancer med poster dannet ved maskinel retrokonvertering af ældre indeksværker. Retrokonverterede poster kan ikke forventes at være af samme standard som inddaterede poster.

Individuelle leverancer

Omfatter både leverancer, der bestilles ved hjælp af ID-numre (ISBN- eller faustnumre) og skræddersyede dataleverancer, som DBC leverer på grundlag af kundens ønsker.

Bestilling ved hjælp af ID-numre

Kun levering af poster fra base DBCkat i FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur).

Der betales for den tid, der medgår til konsulentbistand og til teknisk opsætning af selve leverancen, i 2021 er det minimum 3 timer à 1.280 kr. ex moms. Der betales ikke for de leverede poster i sig selv. Opsætning af store komplekse leverancer vil medføre større tidsforbrug.

Brugsretsaftale

Omfatter leverancen supplerende biblioteksdata, forudsættes det, at kunden:

  • har en tilslutningsaftale til FBI - Fælles Biblioteksinfrastruktur eller
  • indgår en brugsretsaftale og betaler for brugsret til data ud over betalingen for konsulentbistand og teknisk opsætning.

Rekvirerede specialleverancer

På grundlag af kundens ønsker og specifikationer udarbejdes tilbud på pris og levering. Henvendelse til Peter Danelund.

 

Leveringsformater

Fælles for alle dataleverancer er, at det primære leveringsformat er danMARC2.
Andre leveringsformater kan aftales.
Alle leverancer leveres som filoverførsel fra DBC's Posthus.

Andre leveringsmedier kun efter særlig aftale.
Merpris for andre leveringsformer og -format.

Ved abonnementer på løbende dataleverancer, der indeholder levering mere end én gang årligt, forudsættes, at adgang til data er betalt via FBI - Fælles Bibliotekssystem eller Privatsøg. Dette gælder dog ikke abonnementer, som udelukkende indeholder nationalbibliografiske data, fx Dansk Bogfortegnelse.

Ved ønske om dataleverancer i andre leveringsformer eller -formater venligst kontakt:
Peter Danelund
, tlf. 40 16 78 06.

få mere information om dataleverancer på: www.danbib.dk

Løbende informationer om dataleverancer?

Vi udsender nyheder og driftsinformation om dataleverancer på nyhedslisten: FBI-info. Tilmeld FBI- info

 

Kontakt
Kundeservice

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.