Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Status på FBI-udviklingen » Godkendt af KOMBIT 2021
Personal tools

Godkendt af KOMBIT 2021

Godkendt af KOMBIT november 2021:

Søgeresultater, der kun indeholder materialer, som findes i bibliotekets bestand

Suggester-servicen er udvidet med mulighed for at filtrere på biblioteksnummer, så man kun får udleveret poster, som findes i  bibliotekets bestand.

Det er muligt at filtrere både ved fritekstsøgning og ved søgning på emne, forfatter og titel.
Servicen er udstillet og API dokumenteret her:

https://fbi81-suggester.dbc.dk/help

 

Forbedret søgning og visning af serier – proof of concept

Projektet er et proof of concept-projekt, der er udført i et samarbejde mellem DBC,  Arní Loftsson og Ballerup Bibliotekerne – og med input og sparring fra DDF.

Formålet har været at afprøve, om en generel metode til at angive indholdsserier kan håndteres og implementeres i en slutbrugervendt grænseflade og føre til bedre søgning og visning af serier.

Et nyt begreb – universer - er også afprøvet sammen med præsentation af serier og universer på særskilte landingpages til inspiration og opmuntring til videre udforskning.

Prototypen kan ses her: http://serier.ddbproto-p01.dbc.dk/serier

 

Global ID i CULR – Sammenknytning af flere logins for samme bruger, som ikke har et CPR

Ændringen er lavet, fordi FBS/Cicero har behov for, at CULR kan modtage Global (User) ID= Ciceros PatronID, og at ID’et er unikt på tværs i CULR.

Ændringen betyder, at flere logins for en bruger i et Cicero-bibliotek vil kunne knyttes sammen, og fx huskelister derved vil kunne beholdes på tværs af logins.

Forbedret visning af serier i NEXT og bibliotek.dk

Den første leverance af en ny serieservice er klar.

Når servicen er færdigudviklet og fuldt implementeret, betyder det, at man ved søgning på en titel, der er en del af en serie, vil få vist alle dele af serien i den rigtige rækkefølge.

 

 

Godkendt af KOMBIT september 2021:

Nyt bibliotek.dk beta 2

Leverance nummer 2 af de i alt 6 leverancer på det nye bibliotek.dk er sat i drift.

Listen over nye features ser sådan ud:

 • Det, man har søgt på, vises sammen med søgeresultatet
 • Filtrering af søgning på materialekategori
 • En lang række forbedringer i visning af materialer
  –  flere emneord, sprog på film, sæson på TV-serier, artiklers værtspublikationer, bidragsydere til et materiale, bedre overblik over udgaverne i et værk
 • Opdaterede hjælpetekster, sprogspecifik søgning i hjælpetekster og navigation via logo tilbage til forsiden fra hjælpesektionen
 • Engelsk version af beta 2.

Den nye funktionalitet kan afprøves på https://beta.bibliotek.dk/

 

Mere information på køresedlerne

Der er lavet en ny udgave af kørselsordningens køresedler, så de nu også indeholder rute og rutenummer.

 

DBC's webarkiv er tilgængeligt fra netpunkt

I netpunkt vises nu link til dokumenter i DBC’s webarkiv. I webarkivet findes bl.a. webdokumenter, der ikke længere er  tilgængelige på anden måde.

 

Sletning af inaktive lånere på nationalt niveau

Der er lavet en ændring i servicen CULR (Core user library registry), til brug af bl.a. DDF i forbindelse med inaktive lånere. Servicen kan sikre, at der ryddes op i brugerkonti, som tilhører brugere, der kan slettes.

Servicen forventes brugt i forbindelse med brugere, der har været inaktive i DDF’s systemer i mere end 1 år.

 

Adgang til FBS CMS API via DÅP

Der er udviklet en adapter, så man nu fra NEXT CMS via Den Åbne Platform kan kalde FBS CMS API’et.

I NEXT CMS vil man gerne kalde FBS CMS API’et direkte fra browseren. Det er ikke muligt med den adgangsmodel FBS CMS API’et er bygget op omkring. Adapteren gør det muligt at håndtere adgangen til API’et via adgangsplatformen.

Dokumentation kan ses her:

https://github.com/DBCDK/fbs-cms-adapter/#readme 

 

Godkendt af KOMBIT juni 2021:

Søgning på hovedpersoner

Nu kan man søge på fiktive hovedpersoner i bøger og lydbøger, film og spil – både på børne- og voksenområdet.

Vi er startet med 150 navne og tilføjer løbende nye personer.

Formålet er at gøre det muligt at finde alle materialer med en gennemgående person som omdrejningspunkt, uanset om vedkommende optræder i en bog eller en film eller et spil, og uanset om personen gennemgår flere ”inkarnationer” over tid og genoplives i nye fortællinger og i forskellige formater, fx Robin Hood eller Mulan.

Der kan søges fritekst <”navn på figur”>samt på ds=<”navn på figur”>for at finde de materialer, hvor den enkelte figur er hovedperson eller omdrejningspunkt.

 

I nuværende bibliotek.dk vises søgemuligheder nu default på specialsøgesiderne

På specialsøgesiderne: Bøger, artikler, e-materialer, spil, musik og noder er søgemulighederne default udfoldet, når den pågældende side vælges. Dette gælder, uanset om brugeren er logget ind eller ikke logget ind.

Hvis brugeren er logget ind, er der mulighed for at ændre på opsætningen.

 

 

Forbedret søgning med beholdningskoder i OpenSearch

Hidtil er alle eksemplarer af et materiale kommet med i et søgeresultat, hvis blot et af eksemplarerne opfyldte søgekriteriet for beholdningskoden, også ved kombination med ”and” og ”not”

Der er udviklet en løsning, der kan frasortere på eksemplarniveau, og hvor søgeresultatet viser de pågældende eksemplarer, som opfylder søgekriteriet.

Eksempler på anvendelse:

Når man skal lave et nyhedsbrev og ikke ønsker de eksemplarer med, som har en bestemt materialegruppe.

Når man skal lave en udstilling og ikke ønsker de eksemplarer med, som er opstillet i magasin. 

Funktionaliteten kan benyttes i alle produkter, der benytter OpenSearch f.eks. Cicero og DDB-CMS.

 

Ny forbedret suggester-service til ny bibliotek.dk

Den nye suggester-service er designet til at give gode forslag ved et-boks søgning i det nye bibliotek.dk.

Den spiller sammen med søgningen (Open Search) og giver mulighed for at gå direkte fra suggestions til konkrete værker.

Den nye suggester-service vil betyde for brugerne, at de ikke længere vil opleve at få forslag, som ikke umiddelbart finder det, de søger på. 

Suggester-servicen kan afprøves i det nye bibliotek.dk https://beta.bibliotek.dk/  og på https://suggester.demo.dbc.dk/, hvor man kan sammenligne forskellige suggester-typer i FBI.

 

Nyt bibliotek.dk – beta 1

Den første leverance af seks leverancer på det nye bibliotek.dk blev godkendt og er sat i drift på https://beta.bibliotek.dk/ - hvor man kan søge og bestille.

Alle er velkomne til at prøve det af og give forslag til forbedringer.

 

 

 

 

Godkendt af KOMBIT maj 2021:

Forbedrede muligheder for inspiration i det nye bibliotek.dk

Anbefalinger bør være så gode, at brugerne benytter dem.

Det er bagrunden for udviklingen af den nye recommender-service optimeret til skønlitteratur. Det er vanskeligt at løse mange behov i én og samme recommender-service, og derfor er vi startet med at fokusere på skønlitteratur.

Forventningen er, at brugere, der søger inspiration, vil få en forbedret brugeroplevelse.

Den nye recommender-service vil være at finde på det nye bibliotek.dk i løbet af 1-2 uger, og vi arbejder på, at den senere kommer på det nuværende bibliotek.dk, hvis dette er muligt.

 

Godkendt af KOMBIT marts 2021:

Godt nyt om bestillinger til læsekredse

Der er nu mulighed for at bestille flere eksemplarer på én gang i Netpunkt. Denne mulighed understøtter de mange læsekredse, som bibliotekerne har. De læsekreds-ansvarlige skal ikke længere bestille et eksemplar hos et bibliotek og det næste hos et andet bibliotek. Alle eksemplarer bestilles samtidig.

Serieoplysninger på landingpage for værker i bibliotek.dk

Webservicen til udlevering af værker til direkte brug i en grænseflade kan nu også udlevere serieoplysninger, fx nummer i en serie. Dermed er foreløbig sidste hånd lagt på udviklingen af servicen. Vi følger løbende performance på servicen, efterhånden som den tages i brug af et bredt publikum.

Nyheder i det nye bibliotek.dk - https://alfa.bibliotek.dk/

På værksiden er der nu for hvert værk links til anmeldelser fra Litteratursiden og  materialevurderinger. Derudover er der en oversigt over anmeldelser fra dagblade mv.

Når man kommer ind på sitet, er der nu en cookiebox, hvor brugeren har mulighed for at sige ja eller nej til cookies. Fra cookieboxen er der link til privatlivspolitik.  

HoldingsItemsUpdate version 1.2 er færdig

Den nye version af webservicen HoldingsItemsUpdate er færdig, og version 1.1 er lukket.

Den nye version af webservicen kan modtage og lagre den mere persistente indikator for filial, branchId, fra Cicero-bibliotekerne. Desuden er der i servicen tilføjet en parameter, som fortæller, om biblioteket har sat fjernlånsbegrænsninger på et materiale. Denne parameter gør det muligt for bibliotek.dk og Netpunkt at tage højde for disse begrænsninger, når brugere forsøger at bestille det pågældende materiale.

   

 

Godkendt af KOMBIT januar 2021:

Grafisk design til nyt bibliotek.dk

Det grafiske design er nu godkendt og er ved at blive implementeret. Designet bruges i værklandingpage-projektet og den efterfølgende bibliotek.dk-grænsefladeudvikling.

Endnu et skridt hen imod ’landingpages’ for værker og énbokssøgning

Webservicen, som kan udlevere metadata for værker til direkte brug i en grænseflade (se info fra november) er blevet udvidet med endnu en feature, nemlig udlevering af de såkaldte addi-relationer, dvs. anmeldelser, forfatterbeskrivelser og filmatiseringer. Senere vil webservicen også kunne udlevere serietitel og nummer i serien, hvis værket er del af en serie. Servicen er en del af den nye søg- og visningsplatform til bibliotek.dk og det nye DDB CMS.

Værk-landingpage i det nye bibliotek.dk

Den første af to leverancer til en værk-landingpage i det nye bibliotek.dk er nu klar. Der benyttes metadata fra “Webservice til udstilling af metadata på værkniveau”.

Der er mulighed for at vise:

 • url’er med metadata i header
 • forside for værket, hvis en sådan findes, samt skift af forside, hvis en anden materialetype vælges (og forside for denne eksisterer)
 • værkdetaljer og bibliografiske data
 • klikbare emneord (som leder til søgning i det eksisterende bibliotek.dk)
 • opsamling af statistik på stats.dbc.dk

Kan ses på beta.bibliotek.dk

Simple Search – prototype på en søgemaskine med udgangspunkt i brugernes behov

I samarbejde med Randers Bibliotek har vi udviklet prototypen på en søgemaskine, Simple Search.

Udgangspunktet er Randers Biblioteks viden om brugernes behov, hvilket kort sagt er, at relevante resultater bør findes allerøverst i søgeresultatet, gerne blandt de tre første resultater.

Simple Search-søgemaskinen har en simpel testgrænseflade, der kan modtage en søgning (simpel fritekst, et eller flere ord), udføre søgningen mod både Simple Search-prototypen og Open Search og vise resultaterne på samme side, så de kan sammenlignes. Hermed vil det blive muligt at få feedback på, om rankeringen i Simple Search opleves bedre end i Open Search.

Projektets resultater er sammenfattet i en rapport med konkrete anbefalinger med fokus på at forbedre søgeoplevelsen i CMS’er, bibliotek.dk og andre borgervendte grænseflader.

Prototypen er taget i brug på beta.bibliotek.dk.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.