Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Nyheder » Spørg bare! Ny platform til spørgetjenester
Personal tools

Spørg bare! Ny platform til spørgetjenester

DBC nyhed 07.01 2013

Platform til spørgetjenester. Illustration 1

Når man stiller et spørgsmål til Biblioteksvagten.dk, bliver spørgsmål og svar ekspederet frem og tilbage ved hjælp af 4 hurtigt-løbende DBC services. De er en del af DBC’s nyudviklede platform til spørgetjenester, som er etableret i tæt samarbejde med Biblioteksvagten.

Alle spørgsmål og svar gemmes i brønden, så de kan genbruges, næste gang en bruger stiller samme spørgsmål. Det er smart!

Samarbejdende spørgetjenester – Klar til DDB
Løsningen er ikke bare smart, den er også forberedt til, at spørgsmål og svar fra forskellige spørgetjenester i fremtiden kan forbindes. Så bliver der næsten ingen ende på alle de spørgsmål, brugerne kan få svar på.

Biblioteksvagten.dk har siden november 2012 været i drift med den nye løsning.

Biblioteksvagten er glad for løsningen
Claus Aarslev fra Herning Bibliotekerne udtaler: ”Målet for første del af projektet, som nu er i drift, var at funktionaliteten skulle svare til den ”gamle” biblioteksvagt – men omlagt til ny teknologi og brug af services. Det mål er indfriet. Udover omlægningen af den kendte funktionalitet til den nye platform har vi desuden opnået den fordel, at vi nu kan se alle spørgsmål-svar forløb, så vi præcist ved, hvordan et konkret forløb har været. Det kunne vi ikke tidligere. Desuden kan vi nu eksportere udvalgte spørgsmål /svar til ”Brønden” så de kan genbruges i mange sammenhænge. Projektet har fremadrettet mange spændende perspektiver, som vi ser frem til at arbejde med. Først og fremmest at forskellige spørgetjenester vil kunne samarbejde og drage nytte af hinandens kompetencer. Desuden vil grænsefladen mod brugerne også blive integreret i systemet, så svar kan blive formateret rigere bl.a. med referencer, der er lettere at følge.

Open source og services
Løsningen er et samspil mellem et administrationsværktøj, services og databrønden. I administrations-værktøjet kan de vagthavende bibliotekarer umiddelbart se, behandle og besvare de spørgsmål, som brugerne stiller på Biblioteksvagten.dk.

Platform til Spørgetjenester. Illustration 2

Den administrative brugergrænseflade spiller sammen med 4 DBC - services (illustreret til højre), der sørger for, at brugerens spørgsmål bliver sendt og modtaget i administrationsværktøjet, og at svaret bliver sendt tilbage brugeren.

Brugen af services understøtter, at spørgsmål bliver besvaret lige så hurtigt, som hvis man talte med bibliotekaren ”live” (Dog naturligvis afhængigt af spørgsmålets sværhedsgrad).

Som det fremgår, kan spørgsmål fra- og svar til brugeren både sendes og modtages på computeren, på mobilen eller via chat.

Alle spørgsmål og svar gemmes i databrønden, hvorfra de, når de er relateret, vil dukke op i forbindelse med søgning.

Eksemplet: ”Hvordan fletter man en stråhat” henviser brugeren til et materiale, som han/hun formentlig ikke havde fundet frem til uden relationen mellem spørgsmålet og svaret fra Biblioteksvagten.

Tre af de anvendte services er gengangere, der også indgår som komponenter i en lang række andre sammenhænge, bl.a. i databrønden i det nye bibliotek.dk, i Professionshøjskolernes Sektorløsning og i Palles Gavebod.

Den fjerde service: ”Open Question Service” er nyudviklet af DBC i projektet.

Folkene bag
Projektet blev oprindeligt iværksat af Gentofte Bibliotekerne på vegne af spørgetjenesterne Biblioteksvagten og ”Spørg Olivia”.

Da ”Spørg Olivia” ophørte i 2010, trådte DBC ind i projektet som projektansvarlig.

Projektets styregruppe er fra Biblioteksvagten: Herning Centralbibliotek, Frederiksberg Kommunes Biblioteker og AU Library, Campus Emdrup (DPB) (tidligere: Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles Bibliotek – Århus universitet) samt DBC.

Projektet har været støttet af midler fra Netbibliotekspuljen under Kulturstyrelsen, Sektion for Bibliotek, Medier og Digitalisering, men med en del egenfinansiering fra de deltagende biblioteker og DBC.

Forberedt til Danskernes Digitale Bibliotek
Vi planlægger at videreudvikle platformen, så den også kan håndtere udveksling af spørgsmål og svar mellem flere spørgetjenester, baseret på platformen. Et eksempel er udveksling af spørgsmål og svar mellem Biblioteksvagten.dk og den spørgetjeneste på Palles Gavebod, der vil blive udviklet i 2013.

Kun fantasien sætter grænser
Set med en borgervinkel vil et platformssamarbejde mellem bibliotekernes spørgetjenester og kultursektoren bredt være et fremragende eksempel på visionen om Danskernes Digitale Bibliotek - Til berigelse for brugerne og for kulturens institutioner, der både i fællesskab og på kryds og tværs har meget at byde på.

 Kort om den tekniske platform

”Platform til Spørgetjenester” er bygget som et samspil mellem en administrativ brugergrænseflade, webservices og databrønden. Det hele er udviklet i open source og anvender serviceorienteret arkitektur. Administrationsværktøjet er bygget på Drupal 7.

I løsningen indgår disse 4 webservices:

Open Search Admin
Upload af posterne foregår via webservicen Open Search Admin, som er udviklet som en ”skrivetjeneste”, der gør det muligt at lægge andet indhold end bibliografiske poster ind via eksempelvis et CMS modul. Servicen har været anvendt af Palles Gavebod gennem flere år til brug for redaktionerne.

Open Search
Søgning i Databrønden sker via webservicen Open Search, som også anvendes af biblioteker, der er tilsluttet Databrønden for søgning i egne poster og tilhørende kilder.

Open Question Service
Til brug for spørgetjenester som eksempelvis Biblioteksvagten er der udviklet webservicen Open Question Service, som er dén, der håndterer flowet mellem spørgsmål og svar.

Open Agency
Webservicen Open Agency anvendes af Biblioteksvagten til i VIP-basen at hente oplysninger om de tilsluttede biblioteker.

De enkelte services er dokumenteret på sitet opensource.dbc.dk, hvor også nyeste tilgængelige versioner kan ses.

Open Question Service
Open Search Admin
Open Search
Open Agency

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.