Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Videndeling » Hvad er Open Source licenser?
Personal tools

Hvad er Open Source licenser?

Illustration til Hvad er open source licenser

Open Source licenser definerer ejerskabsforhold og regler for brug, videreudvikling og  videredistribution af open source kildekode.

Der findes flere forskellige open source licenser. Hvilke licenser der vælges, afhænger af udviklingsmæssige, programmæssige og kommercielle hensyn.

Fælles for alle open source-licenser er, at de giver licenstageren fire grundlæggende rettigheder.

Licenstageren må:

  • bruge softwaren
  • undersøge den
  • bearbejde den, og endelig
  • kopiere og videredistribuere softwaren i ændret eller uændret form

For at kunne udnytte disse friheder må brugeren have adgang til softwarens kildekode – heraf navnet open source (åben kildekode).

De open source licenser, som DBC benytter har udover disse fire grundlæggende rettigheder også et afgørende element -  det såkaldte, "copyleft" vilkår.

Copyleft betyder, at et værk (for eksempel et computerprogram) frit kan kopieres, ændres og distribueres - men nye værker som herved laves, skal forblive under samme licens som originalen. Eller med andre ord; en fremtidige udvikling af softwaren, hvor andre parter tilretter og videreudvikler den, 'arver' de licensvilkår, som DBC etablerer for publiceringen.

GPL licenser

I OLS projektet har vi valgt at distribuere softwaren under de licenser, der hører til GPL-familien. GPL (GNU General Public License) er den mest udbredte softwarelicens til free software og open source. Licensen er udarbejdet af Free Software Foundation til brug i GNU-projektet, som omtalt i Hvad er open source?.

Formålet med GPL licenserne er at give brugeren en række friheder og sikre, at disse friheder også gælder for afledte værker (copyleft).

Hovedsigtet med den valgte licensform er at sikre, at DBC kan få adgang til den videreudvikling, som andre laver på vores og vore partneres software.

Licensbetingelser

Af den større familie af eksisterende licenstyper i open source vælger vi at fokusere på:

  • GNU Affero GPL 3 til frontends for webservices
  • GPL version 3 til alt andet

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at anvende GPL 2 af hensyn til integration med ældre software, der er udgivet under denne licens.

Hvorfor GPL

GPL sikrer fælles vilkår for licenstager og licensgiver til den fælles kildekode, og rettighederne for de to parter er passende for hovedparten af vores udvikling.

Partnere, vore kunder og andre rettighedstagere, der downloader vores GPL´ede software, kan frit bruge koden i egne løsninger, men vore rettigheder og ønsket om at styrke udviklingsfællesskaber understøttes ved, at rettighedstagerne ikke kan overdrage egne videreudviklings-resultater, rettelser og/eller tilføjelser baseret på DBC´s software til tredjepart uden også at videredistribuere kildekoden til den.

I GPL træder kriterier og rettigheder først i kraft i det øjeblik softwaren "skifter hænder".
I de tilfælde, hvor licenstager driver en webservice hos sig selv, har softwaren ikke skiftet hænder og licensens krav om videregivelse af kildekoden og ændringer gælder i denne sammenhæng ikke. GPLs anvendes som licenstype til alle vore middleware komponenter.

Affero GPL

Til webservices anvender vi licenstypen Affero GPL. Til forskel fra GPL pålægger Affero GPL licenstageren at netværkstejenester - for eksempel en hosted webservice – også kræver publicering af den samlede kildekode til modtagerne af tjenesten.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.