Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Produkter » Materialevurderinger » Retningslinjer, selektionskriterier mv. » Rapport fra Lektørudvalget 2022
Personal tools

Rapport fra Lektørudvalget 2022

Af Mai-Britt Dreier Jensen, formand

 

Lektørudvalget er et uafhængigt udvalg nedsat af DBC Digital A/S. Udvalget har til opgave at behandle klager over offentliggjorte lektørudtalelser. Klagerne vurderes ud fra ”Retningslinjer for lektørudtalelser om bøger”.

 

En lektørudtalelse er en kortfattet anmeldelse af en nyudkommet bog, der kan tænkes at være egnet til at indgå i folkebiblioteker eller PLC’er. Den skal være udformet, så bibliotekarer og slutbrugere let og hurtigt kan sætte sig ind i det omtalte materiale.

 

For bibliotekerne udgør lektørudtalelserne et væsentligt hjælpemiddel, der skal understøtte kvaliteten i materialevalget og i bibliotekarernes orientering i de udkomne materialer, samt være et hjælpemiddel i formidlingen over for slutbrugeren.

 

Klageberettiget er den, som har ophavsret til bogen, forlaget, biblioteker samt bibliotekarer beskæftiget i folkebiblioteker eller i PLC’er. Man kan klage, hvis man mener, at retningslinjerne ikke overholdes.

 

Inden en klage bliver behandlet af Lektørudvalget, afgør formanden sammen med redaktionschefen, om der evt. er mulighed for at rette en faktuel fejl. Der kan klages over en lektørudtalelse indtil 6 måneder efter, at den er offentliggjort. Når der er klaget over en lektørudtalelse, fremgår dette af udtalelsen, samt hvornår klagen behandles af Lektørudvalget. Hvis udvalget vælger at imødekomme en klage, udsender DBC en ny lektørudtalelse, som er udarbejdet af en anden lektør. Lektørudvalgets afgørelser kan ikke appelleres.

 

Lektørudvalget er sammensat af 5 medlemmer fra bog- og biblioteksverdenen samt en formand. Medlemmerne udpeges for fireårige perioder med mulighed for genudpegning én gang. Formanden er udpeget uden tidsbegrænsning. Redaktionschefen af lektørudtalelserne er sekretær for Lektørudvalget.

 

Lektørudvalget mødes ca. 4 gange om året, hvor de indkomne klager behandles. Før hvert møde modtager medlemmerne et eksemplar af det værk, der klages over samt den modtagne klage og orienterer sig i bogen. Fremover er det kun muligt at fremsende et fysisk eksemplar af værket, medmindre det kun er udkommet som e-bog. Derudover indhentes der en kommentar til klagen fra lektøren. Klagesagerne afgøres i fællesskab med formandens stemme som den afgørende efter en grundig og ofte langvarig debat. Der er næsten altid enighed om udfaldet, og det er derfor yderst sjældent, at en afstemning er nødvendig.

 

I 2022 udkom der 4644 lektørudtalelser om bøger.

 

I løbet af 2022 modtog Lektørudvalget 11 klager.

Klagerne var fordelt med 6 fra forfattere, 5 klager fra forlag.

De 6 af klagerne var vedrørende voksenbøger, og 5 klager vedrørte bøger for børn og unge.

1 klage blev imødekommet, 10 blev ikke imødekommet.

 

Lektørudvalgets medlemmer var i beretningsåret 2022 forfatter Anne Sophie Lunding-Sørensen, forlagsredaktør Jeanne Dalgaard, læringsvejleder Marianne Telling/Bente Neerbek (PLC-området), bibliotekar Thomas Damholt (voksenområdet), bibliotekar Gerd Ehlers/bibliotekar Camilla Duvald (børnebiblioteksområdet).

 

Udvalgets formand er bibliotekar Mai-Britt Dreier Jensen, og redaktionschef Hanne Ekström, DBC er sekretær for udvalget.

 

18. januar 2023

 

Anne Sophie Lunding-Sørensen            

Jeanne Dalgaard                             

Marianne Telling/Bente Neerbek

Thomas Damholt                       

Gerd Ehlers/Camilla Duvald       

Mai-Britt Dreier Jensen

 

 

 

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.