Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Nationalbibliografi » Selektion og registrering » Bøger - Selektion og registrering
Personal tools

Bøger - Selektion og registrering

Dansk bogfortegnelse er den danske nationalbibliografi over bøger. I Dansk bogfortegnelse registreres bøger i trykt eller elektronisk form, der udgives i Danmark.


Selektion

Redaktionen af dansk bogfortegnelse modtager de indsendte bøger. Som udgangspunkt registreres alle bøger udgivet i Danmark, også bøger, der ikke forhandles igennem boghandlen, med visse undtagelser som fx reklamer og pjecer under 17 sider.

Dansk bogfortegnelse modtager de trykte publikationer direkte fra udgiverne. Derudover rekvireres titler typisk ud fra anmeldelser i tidsskrifter og aviser eller efter at et bibliotek har påpeget en manglende registrering. Fra Det Kongelige Bibliotek lånes pligtafleverede bøger.

For at få en bog registreret i Dansk bogfortegnelse skal den indsendes til redaktionen sammen med Oplysningsskema til Dansk Bogfortegnelse (åbner i nyt vindue). Registreringen er gratis.

 

Alle bøger, også nye udgaver og oplag, bedes sendt til:
Dansk bogfortegnelse
DBC as
Tempovej 7-11

2750 Ballerup

Læs mere under: Bøger - Selektion og registrering.

 

Registrering

Bibliografisk registrering omfatter deskriptiv katalogisering, emnebehandling og formatering til nationalbibliografi og bibliotekskatalogisering. Registreringen følger regler og standarder. Dels for at sikre ensartethed (konsistens) i registreringerne, dels for at optimere bibliotekernes formidling og brugernes egen søgning i materialerne.


Læs mere om de Regler og standarder DBC følger i registreringen.

Ved den deskriptive katalogisering beskrives bøgernes ophav, titel, publicering, fysiske form m.v. Der udvælges opslagselementer til brug for genfinding af materialerne og opstillings-elementer til brug for deres opstilling i bibliotekerne.


Emnebehandlingen består af en eller flere af følgende processer:

  • Klassifikation – til brug for opstilling i bibliotekerne og til brug for emnesøgning
  • Emneordstildeling – til brug for verbal emnesøgning, herunder
  • Målgruppeemneord – til brug for direkte formidling til forskellige brugergrupper
  • Noteskrivning – med det formål at beskrive materialernes emnemæssige og bibliografiske indhold

Registreringerne foretages elektronisk i DanMARC-formatet. Registreringerne kan søges på www.bibliotek.dk i bibliotekernes fælles database DanBib, såvel som i bibliotekernes lokalkataloger.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.