Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Nationalbibliografi » FAQ om DBC Webarkiv
Personal tools

FAQ om DBC Webarkiv

Svar på ofte stillede spørgsmål om DBC Webarkiv

1. Hvem ejer DBC Webarkiv?

2. Hvilke fordele har vi i at få vores publikationer arkiveret?

3. Hvordan kommer brugerne af arkivet i kontakt med os?

4. Hvad koster arkiveringen?

5. Hvad giver vi afkald på, hvis vi giver jer tilladelse til at arkivere vores publikationer?

6. Hvordan bliver publikationerne gemt i forhold til deres oprindelige udseende?

7. Kan vi få slettet en publikation i DBC Webarkiv?

8. Hvordan får vi en publikation gemt i DBC Webarkiv?

9. Hvem har adgang til DBC Webarkiv?

10. Kan man printe og downloade publikationer fra DBC Webarkiv?

11. Hvor tit bliver der arkiveret nye publikationer i DBC Webarkiv?

12. Hvor lang tid bliver publikationerne gemt?

13. Hvad sker der med tidligere udgaver i DBC Webarkiv, hvis vi udgiver en ny udgave?

14. Hvorfor arkiverer I ikke alle vores publikationer, når nu vi har givet tilladelse?

15. Kan vi gå ind og rette i en publikation i DBC Webarkiv?

16. Hvem har ophavsretten til de arkiverede publikationer?

17. Kan man søge på de arkiverede dokumenter i DBC Webarkiv?

18. Hvad er forskellen på DBC Webarkiv og Netarkivet.dk?

19. Hvor kan jeg få flere oplysninger om DBC Webarkiv?

 

1. Hvem ejer DBC Webarkiv?

DBC Digital A/S ejer DBC Webarkiv og står for driften af arkivet. Ved at give tilladelse til at arkivere publikationer til DBC Webarkiv, giver en udgiver DBC ret til at arkivere og vise dokumenterne. Der ændres ikke ved ophavsretslige forhold.

Du kan læse mere om DBC her: Om DBC

2. Hvilke fordele har vi i at få vores publikationer arkiveret?

DBC Webarkiv fungerer som en backup af jeres arkiverede publikationer, der altid kan ses og læses af interesserede.

3. Hvordan kommer brugerne af arkivet i kontakt med os?

I forbindelse med den arkiverede publikation vil der så vidt muligt være et link til jeres hjemmeside, som brugeren kan klikke på.

4. Hvad koster arkiveringen?

Arkiveringen er gratis, og der er ingen udgifter for jer i forbindelse med arkiveringen.

5. Hvad giver vi afkald på, hvis vi giver jer tilladelse til at arkivere vores publikationer?

Ved at give tilladelse til at arkivere publikationer til DBC Webarkiv giver en udgiver DBC ret til at arkivere og vise dokumenterne. Der ændres ikke ved ophavsretlige forhold, og det står udgiveren frit for at publicere sine dokumenter i alle mulige andre sammenhænge. Hvis man kan tale om at give afkald på noget, er det kun, at man giver afkald på at være den eneste hjemmeside, hvor dokumentet kan vises. Med DBC Webarkiv kan publikationerne også blive vist via bibliotek.dk og bibliotekerne.

6. Hvordan bliver publikationerne gemt i forhold til deres oprindelige udseende?

Publikationerne vil blive gemt i PDF-format, og det vil ved præsentationen klart fremgå for brugerne, at det er en arkiveret publikation der er tale om og ikke en publikation på internettet.

7. Kan vi få slettet en publikation i DBC Webarkiv?

Vi ønsker at sikre varig adgang til en publikation, men hvis det er vigtigt for udgiveren at få fjernet adgang til sin publikation, kan vi i DBC slette den arkiverede publikation.

8. Hvordan får vi en publikation gemt i DBC Webarkiv?

Det er kun DBC, der kan registrere og arkivere publikationer til DBC Webarkiv. I kan anmelde jeres netpublikation her.

DBC har etableret et samarbejde med Publizon således at vi modtager samtlige elektroniske udgivelser der distribueres via Publizon. Disse udgivelser skal derfor ikke længere sendes til netpub@dbc.dk for at blive registreret i nationalbibliografien.

Såfremt man som forlag/forfatter (også) udgiver elektroniske bøger udenom Publizon skal disse anmeldes her.

I kan læse mere om DBC's netregistreringer her: e-bøger og netpublikationer

9. Hvem har adgang til DBC Webarkiv?

Arkivet er offentligt og gratis tilgængeligt. Adgangen til de arkiverede dokumenter sker via DBC's registreringer, der bl.a. kan ses i bibliotek.dk og Google. Det er kun DBC, der kan registrere og arkivere publikationer til DBC Webarkiv.

10. Kan man printe og downloade publikationer fra DBC Webarkiv?

Ja, Det er muligt både at printe og downloade publikationer fra DBC Webarkiv.

11. Hvor tit bliver der arkiveret nye publikationer i DBC Webarkiv?

Der bliver dagligt arkiveret nye dokumenter i DBC Webarkiv.

12. Hvor lang tid bliver publikationerne gemt?

Publikationerne bliver arkiveret ”til evig tid”.

13. Hvad sker der med tidligere udgaver i DBC Webarkiv, hvis vi udgiver en ny udgave?

Alle tidligere udgaver vil blive liggende i DBC Webarkiv. Der vil være adgang til de enkelte udgaver fra de registreringer, der er lavet af udgaverne.

14. Hvorfor arkiverer I ikke alle vores publikationer, når nu vi har givet tilladelse?

Der kan være tre hovedårsager til, at nogle af jeres publikationer ikke er arkiveret.
Den første årsag kan være det format, jeres publikationer er gemt i. Vi arkiverer kun dokumenter i PDF-format, eller dokumenter der kan konverteres til PDF-format.
Den anden årsag kan findes i, at vi kun arkiverer de publikationer, vi registrerer til den danske nationalbibliografi. Hvis publikationen falder uden for de kriterier, der er opstillet for at blive registreret til nationalbibliografien, vil den ikke blive registreret og dermed ikke arkiveret. Den tredje årsag kan være, hvis jeres publikation er betalingsbelagt. Vi arkiverer udelukkende publikationer, der er frit tilgængelige på nettet.

15. Kan vi gå ind og rette i en publikation i DBC Webarkiv?

Nej, I kan ikke gå ind og rette i publikationer i DBC Webarkiv. Hvis I laver en ny udgave af publikationen vil den blive registreret og arkiveret, men den tidligere udgave vil fortsat være i arkivet.

16. Hvem har ophavsretten til de arkiverede publikationer?

Ved at give tilladelse til at arkivere publikationer til DBC Webarkiv giver en udgiver DBC ret til at arkivere og vise dokumenterne via DBC's registreringer, bl.a. i bibliotek.dk. Der ændres ikke ved ophavsretlige forhold.

17. Kan man søge på de arkiverede dokumenter i DBC Webarkiv?

Ja, arkivet er offentligt og gratis tilgængeligt. Adgangen til de arkiverede dokumenter sker via DBC's registreringer, der bl.a. kan ses i bibliotek.dk og Google.

18. Hvad er forskellen på DBC Webarkiv og Netarkivet.dk?

Forskellene på de to arkiver ligger i adgang og indhold.
Alle har adgang til publikationerne i DBC Webarkiv. Netarkivet.dk er ikke offentligt og kan i udgangspunktet kun bruges til forskningsformål efter forudgående ansøgning til Datatilsynet. Der er kun adgang til Netarkivet.dk på Det Kgl. Bibliotek.
DBC Webarkiv indeholder kun publikationer, der er registreret til den danske nationalbibliografi. Netarkivet.dk indeholder i princippet alt det materiale, der tilhører den danske del af internettet.

19. Hvor kan jeg få flere oplysninger om DBC Webarkiv?

Du kan få yderligere oplysninger hos

Kontaktpersoner

Solveig Vestergaard Lund: svl@dbc.dk

Sanne Bürgel: sb@dbc.dk

Anja Velter: atv@dbc.dk

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.