Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Udvikling » R16.48: Personautoriteter i databrønden (R15.19)
Personal tools

R16.48: Personautoriteter i databrønden (R15.19)

Formål med projektet er at udvikle databrønden i en en mere entitets/relationsorienteret retning med henblik på at kunne imødekomme den bibliografiske udvikling og på at kunne understøtte samarbejder med databrønden som omdrejningspunkt mellem arkiver, biblioteker og museer.
R16.48Q1Q2Q3Q4

Personautoriteter i databrønden (R15.19)


Status Q4

Analyseprojektet er afsluttet og afrapporteret til DDB sammen med R16.44 projektet.

Udarbejdelse af analyser og indstillinger vedr. dataudveksling og genbrug overføres til R17.04.01: Opfølgning og afslutning på RDA-projekterne under releaseplan 2016, idet de må afvente færdiggørelse af den danske RDA-profil samt etablering af en testimplementering af autoritetsposter i et brøndmiljø.

 

Status Q3

Projektets starttidspunkt har bl.a. været afhængigt af Slots- og Kulturstyrelsens beslutning vedr. RDA som nye nationale katalogiseringsregler, samt af udfaldet af de indledende drøftelser om projektets indhold og mål set i relation til den samlede implementering af RDA i den nationale infrastruktur.

 

Status Q2

Der er iværksat en analyse mhp. udarbejdelse af projektbeskrivelse, men projektet som sådan er ikke startet op.

 

Status Q1

Projektet igangsættes i Q4.