Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Udvikling » R16.33: Yderligere udvikling og effektivisering af fjernlån
Personal tools

R16.33: Yderligere udvikling og effektivisering af fjernlån

FFU-bibliotekerne foreslår en buffer til fjernlånsprojekter. FFU’ernes DDB-kontaktgruppe evaluerede i 2015 de mindre FFU-bibliotekers anvendelse af automatiserede rutiner. Denne evaluering kan meget nemt munde ud i mindre projektforslag vedrørende fjernlån.

Formålet med projekterne er at forbedre udnyttelsen af de investeringer, som FFU-bibliotekerne har gjort i bibliotekssystemer gennem en mere intensiv udnyttelse af automatiseringsmulighederne.

Status Q4

Der tjekkes nu for alle brugerens favoritbiblioteker om de giver online-adgang til et givent materiale – og ikke kun afhentningsbiblioteker.

Derudover tjekkes der nu også på flere materialer og materialetyper end tidligere. Der tjekkes for online-adgang via biblioteket for alle online materialer med begrænset adgang (dvs. materialer der ikke ligger frit tilgængeligt) og artikler.

Oplysninger om, hvorvidt og via hvilken url et bibliotek giver adgang til en given ressource, hentes via SAOU-webservicen. Adgang på artikelniveau er primært for FFU-bibliotekernes brugere (SAOU henter info via Statsbibliotekets NAL-webservicen og bibliotekernes linkresolvere) og kræver at der er en openURL tilstede i brøndposten. For folkebiblioteksbrugerne benytter SAOU data høstet fra hhv. ERMS’en, Brønden og VIP-basen.

 

Status Q3

Data i brønd analyseret med henblik på på hvilke kilder, der allerede genereres openURL’er. OpenURL er aktiveret for kilder, hvor den blev genereret, men ikke var tilgængelig.
User stories vedrørende brugergrænsefladeudvikling er udarbejdet.

 

Status Q2

Analysearbejdet er endnu ikke igangsat; men en projektbeskrivelse er under udarbejdelse.

 

Status Q1

Projektet er et beredskab, der igangsættes når relevant.