Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Personal tools

Faktalink & Forfatterweb

Produktbeskrivelse for Faktalink & Forfatterweb inkl. priser for 2019.

Gå til: Faktalink & Forfatterweb priser for grundskoler  i 2019 | Faktalink & Forfatterweb priser for gymnasier og øvrige uddannelsesinstitutioner  i 2019 |

Faktalink banner forfatterweb_Banner

Faktalink og Forfatterweb er to uundværlige livliner i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning og projektarbejder. Sørg for, at I efter 1. januar 2019, når SkoDa lukker, også har adgang til to af de mest brugte værktøjer i samfundsfag, historie og danskundervis-ningen på mellemtrinnet, overbygningen og i gymnasiet og andre uddannelsesinstitutioner. Tegn abonnement inden den 1. november og spar 10% på prisen.


Faktalink banner

Faktalink er et elektronisk tidsskrift, der giver overblik over historiske og samfundsaktuelle emner. For eksempel #MeTooKlimaforandringer og Fake News. Vi er også i fuld gang med artikler om de 29 historiekanonemner i grundskolen. 9 artikler er allerede udgivet. Resten følger inden årets udgang.

Faktalink light-artiklerne er udarbejdet specielt til elever på mellemtrinnet. For eksempel Digital dannelseKildekritik og Demokrati.

Alle artikler er udarbejdet af fagkyndige skribenter og er forsynet med kilder, links og filmklip.

Faktalink opdateres løbende med nye artikler og revision af de eksisterende. Abonnement på Faktalink omfatter også abonnement på Forfatterweb.

PR materialer til Faktalink |


forfatterweb_Banner

Forfatterweb er et elektronisk, illustreret forfatterleksikon der indeholder portrætter af danske og udenlandske forfatterskaber, skaber overblik over Perioder & Genrer og sætter forfatterne ind i en litteraturhistorisk sammenhæng. For eksempel perioden Det moderne gennembrud og genrerne Autofiktion og Lyrik.


Fra Forfatterwebs bibliografier linkes til bibliotek.dk med mulighed for bestilling.

Bibliografier og linksamling opdateres løbende. Abonnement på Forfatterweb omfatter også abonnement på Faktalink.


Nyt fra Faktalink. Ikon

Nyt fra Forfatterweb. Ikon
Tilmeld Nyt fra Forfatterweb Tilmeld nyheder fra Faktalink

Pris for Faktalink & Forfatterweb i 2019. Grundskoler

Tegn abonnement inden 1. november 2018 og spar 10% på prisen for 2019.

Årsabonnement 2019. Faktalink & Forfatterweb
Grundskoler
Elevtal på én og samme geografiske lokation
Antal elever Pris ex moms
0 - 100 650
101 - 200 850
201 - 400 1.150
401 - 600 1.450
601 - 800 1.750
801 - 2.000 2.050

Abonnementet giver ret til ubegrænset brug i undervisningen via UniLogin og omfatter alle undervisningsinstitutionens og elevers/læreres computere.

Abonnementsprisen er baseret på betaling pr. skole eller pr. fysisk skoleafdeling (selvstændig, geografisk placering), hvor flere skoler er slået sammen eller er en del af et administrativt fællesskab.

Ved mere end 2.000 elever på samme geografiske lokation, campus eller lignende, overgås til model for STÅ-tals betaling.


Pris for Faktalink & Forfatterweb i 2019. Gymnasier og øvrige uddannelsesinstitutioner

Tegn abonnement inden 1. november 2018 og spar 10% på prisen for 2019.

Årsabonnement 2019. Faktalink & Forfatterweb
Gymnasier og øvrige uddannelsesinstitutioner
Elevtal på én og samme geografiske lokation
Antal elever Pris ex moms
0 - 100 950
101 - 200 1.225
201 - 400 1.625
401 - 600 2.025
601 - 800 2.425
801 - 1.000 2.825
1.001 - 1.250 3.350
1.251 - 1.500 4.025
1.501 - 2.000 4.675

Abonnementet giver ret til ubegrænset brug i undervisningen via UniLogin og omfatter alle undervisningsinstitutionens og elevers/læreres computere.

Abonnementsprisen er baseret på betaling pr. gymnasium eller pr. fysisk gymnasieafdeling (selvstændig, geografisk placering), hvor flere gymnasier er slået sammen eller er en del af et administrativt fællesskab.

Ved mere end 2.000 elever på samme geografiske lokation, campus eller lignende, overgås til model for STÅ-talsbetaling.


Årsabonnement for Faktalink og Forfatterweb 2018

Folkebiblioteker

Indbyggertal Pris pr. indbygger ex moms
0-75.000 0,60
75-150.000 0,56
150-250.0000,52
250-400.000 0,48
>400.000 0,45

STÅ-tal Forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med over 17.500 STÅ:

kr. 49.340,- ex moms

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med 10.000-17.500 STÅ:

kr. 37.020,- ex moms

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med 5.000-10.000 STÅ:

kr. 30.835,- ex moms

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med under 5.000 STÅ:

kr. 18.510,- ex moms

Fag- og specialbiblioteker
kr. 12.385,- ex moms

Skole- og gymnasiebiblioteker
Adgang via skolernes databaseservice, Skoda

Adgang

For skoler/elever:
Faktalink kan findes via Skoda eller direkte www.faktalink.dk og www.forfatterweb.dk

For biblioteker/biblioteksbrugere:
Faktalink kan findes via dit lokale biblioteks hjemmeside eller direkte www.faktalink.dk og www.forfatterweb.dk


Kontakt

Kundeservice