Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Personal tools

Faktalink & Forfatterweb

Produktbeskrivelse for Faktalink & Forfatterweb inkl. priser for 2019.

Gå til  priser: Folkebiblioteker 2018 | Fag- og specialbiblioteker 2019 | Grundskoler 2019 | Gymnasier og øvrige uddannelsesinstitutioner 2019 |

Tegn abonnement på Faktalink & Forfatterweb for 2019

Faktalink og Forfatterweb er to uundværlige livliner i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning og projektarbejder. Sørg for, at I efter 1. januar 2019, når SkoDa lukker, også har adgang til to af de mest brugte værktøjer i samfundsfag, historie og danskundervisningen på mellemtrinnet, overbygningen og i gymnasiet og andre uddannelsesinstitutioner. Tegn abonnement.


Faktalink

Faktalink er et elektronisk tidsskrift, der giver overblik over historiske og samfundsaktuelle emner. For eksempel #MeToo, Klimaforandringer og Fake News. Vi er også i fuld gang med artikler om de 29 historiekanonemner i grundskolen. 9 artikler er allerede udgivet. Resten følger inden årets udgang.

Faktalink light-artiklerne er udarbejdet specielt til elever på mellemtrinnet. For eksempel Digital dannelseKildekritik og Demokrati.

Alle artikler er udarbejdet af fagkyndige skribenter og er forsynet med kilder, links og filmklip.

Faktalink opdateres løbende med nye artikler og revision af de eksisterende. Abonnement på Faktalink omfatter også abonnement på Forfatterweb.

PR materialer til Faktalink |


Forfatterweb

Forfatterweb er et elektronisk, illustreret forfatterleksikon der indeholder portrætter af danske og udenlandske forfatterskaber, skaber overblik over Perioder & Genrer og sætter forfatterne ind i en litteraturhistorisk sammenhæng. For eksempel perioden Det moderne gennembrud og genrerne Autofiktion og Lyrik.


Fra Forfatterwebs bibliografier linkes til bibliotek.dk med mulighed for bestilling.

Bibliografier og linksamling opdateres løbende. Abonnement på Forfatterweb omfatter også abonnement på Faktalink.


Nyt fra Faktalink. Ikon

Nyt fra Forfatterweb. Ikon
Tilmeld Nyt fra Forfatterweb Tilmeld nyheder fra Faktalink

Priser

Folkebiblioteker i 2019

Årsabonnement 2019 - folkebiblioteker
Indbyggertal Pris pr. indbygger ex moms
0 - 75.000 0,61
75 - 150.000 0,57
150 - 250.000 0,53
250 - 400.000 0,49
> 400.000 0,46

Fag- og specialbiblioteker i 2019
kr. 8.670 ex moms.


Grundskoler i 2019

Tegn abonnement

Årsabonnement 2019 - Grundskoler
Elevtal på én og samme geografiske lokation
Antal elever Pris ex moms
0 - 100 650
101 - 200 850
201 - 400 1.150
401 - 600 1.450
601 - 800 1.750
801 - 2.000 2.050

Abonnementet giver ret til ubegrænset brug i undervisningen via UniLogin og omfatter alle undervisningsinstitutionens og elevers/læreres computere.

Abonnementsprisen er baseret på betaling pr. skole eller pr. fysisk skoleafdeling (selvstændig, geografisk placering), hvor flere skoler er slået sammen eller er en del af et administrativt fællesskab.

Ved mere end 2.000 elever på samme geografiske lokation, campus eller lignende, overgås til model for STÅ-tals betaling.


Gymnasier og øvrige uddannelsesinstitutioner i 2019

Tegn abonnement

Årsabonnement 2019 - Gymnasier og øvrige uddannelsesinstitutioner
Elevtal på én og samme geografiske lokation
Antal elever Pris ex moms
0 - 100 950
101 - 200 1.225
201 - 400 1.625
401 - 600 2.025
601 - 800 2.425
801 - 1.000 2.825
1.001 - 1.250 3.350
1.251 - 1.500 4.025
1.501 - 2.000 4.675

Abonnementet giver ret til ubegrænset brug i undervisningen via UniLogin og omfatter alle undervisningsinstitutionens og elevers/læreres computere.

Abonnementsprisen er baseret på betaling pr. gymnasium eller pr. fysisk gymnasieafdeling (selvstændig, geografisk placering), hvor flere gymnasier er slået sammen eller er en del af et administrativt fællesskab.

Ved mere end 2.000 elever på samme geografiske lokation, campus eller lignende, overgås til model for STÅ-talsbetaling.


Uddannelsesinstitutioner i 2019

Tegn abonnement

Årsabonnement 2019 - Uddannelsesinstitutioner
STÅ-tal Pris ex moms
2.001 - 3.000 8.670
3.001 - 5.000 12.957
5.001 - 10.000 21.585
10.001 - 17.500 25.914
> 17.500 34.538

 

Opsigelse af abonnementet skal ske skriftligt pr. brev eller på mail dbc@dbc.dk. Manglende betaling accepteres ikke som opsigelse. Hvor intet andet er aftalt, krediteres abonnementsprisen med fradrag af salgsprisen på allerede leverede og igangsatte leverancer i abonnementet. Der betales et gebyr på 10% af den resterende abonnementsbetaling. Minimum kr. 100,- inkl. moms.

Adgang

For skoler/elever:
Faktalink kan findes via Skoda eller direkte www.faktalink.dk og www.forfatterweb.dk

For biblioteker/biblioteksbrugere:
Faktalink kan findes via dit lokale biblioteks hjemmeside eller direkte www.faktalink.dk og www.forfatterweb.dk


Kontakt

Kundeservice