Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Udvikling » Udvikling i 2017
Personal tools

Udvikling i 2017

Releaseplan 2017 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib, bibliotek.dk og den fælles nationale biblioteksinfrastruktur, som DDB har bestilt til gennemførelse hos DBC. Planens fokusområder er projekter inden for adgang, søgning, samarbejde om infrastrukturen og RDA
understøttelse.

Releaseplanen  2017 blev endelig godkendt af DDB's Koordinationsgruppe den 6. december 2016. Læs Releaseplan 2017.


Oversigt over årets projektkandidater og status for året.

Se uddybende beskrivelser under de enkelte delprojekter:

Adgang
R17.01 Brugergrænseflader skal integrere til adgangsplatform
en

0101

Færdiggjort december 2017.

0102

Er efter aftale med DDB udsat til 2018.

Søgning
R17.02 Videreudvikling af søgefunktionalitet

2.1_ny

Projektet har analyseret og idriftsat forskellige tiltag, der har og skal forbedre svartiderne på OpenSearch og dermed i hele søgekomplekset på Brønden.
Forbedring af svartiderne forventes afsluttet i 2018.

0202

Version 2 af platformen er udviklet.

0203

Der er udviklet og idriftsat en ny suggester på bibliotek.dk Desuden er suggesteren implementeret i DDB-CMS men endnu ikke realeased.
I december 2017 blev projektet: "Bestil på udgave til et værk" færdiggjort.

Samarbejde om infrastrukturen
R17.03 Identifikation af specifikke områder, hvor bibliotekerne hensigtsmæssigt
kan etablere digitalt samarbejde om infrastrukturen med andre institutioner - analyse

0301
RP17_0302
RP17_0303
RDA under-støttelse
R17.04 Forberedelse

RP17_0401

Projektet blev taget ud af releaseplanen.

RP17_0402

Projektet blev taget ud af releaseplanen.

RP17_0403

Projektet blev taget ud af releaseplanen og erstattet af et mindre analyseprojekt: R17.04.03.01: "Søgning og visning af RDA-poster".
Første delleverance blev afsluttet i 2017. Den anden  delleverance er overført til 2018.

RP17_0404

Projektet blev taget ud af releaseplanen og erstattet af to mindre analyseprojekter,  R17.04.04.01: "Fastlæggelse af datamodel" og R17.04.04.02: "Metodeundersøgelse".
R17.04.04.01: "Fastlæggelse af datamodel" blev afsluttet i 2017.
R17.04.04.02: "Metodeundersøgelse" overført til 2018.

RP17_0405

Projektet blev taget ud af releaseplanen.

RP17_0406

Projektet blev taget ud af releaseplanen og erstattet af R17.04.08: "Autoritetsposter i Råpostrepositoriet".
Projektet blev afsluttet i 2017. Endelig afrapportering følger.

0407_ny

Projektet blev taget ud af releaseplanen.

R17.05 Nødvendig udvikling

RP17_0501

Overført til 2018.

RP17_0502

Overført til 2018.

RP17_0503

Version 1. blev færdiggjort i december 2017.

RP17_0504

Ti delprojekter blev afsluttet i 2017. Projektet afsluttes endeligt i 2018.

RP17_0505

Seks delprojekter blev afsluttet i 2017. Projektet afsluttes endeligt i 2018.

RP17_0506

Tre delprojekter afsluttet i 2017.

RP17_0507

Seks delprojekter afsluttet i 2017. Idriftsætning overført til 2018.

RP17_0508

Overført til 2018.

RP17_0509

Ikke brugt i 2017.

Projekter udsat eller overført fra 2016

1641

Afsluttet i 2017.

1642

Afsluttet i 2017.

1647

Afsluttet i 2017.