Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Personal tools

Filmcentralen

Tegning af abonnement og support på www.filmcentralen.dk varetages af DBC's Kundeservice.


Filmcentralen

Priser

Adgangen til Det Danske Filminstituts film på Filmcentralen.dk forudsætter abonnement. Abonnementet giver ret til ubegrænset brug i undervisningen. Abonnementet omfatter alle undervisningsinstitutionens pc’er.

Abonnementsprisen er baseret på betaling pr. skole eller pr. fysisk skoleafdeling (selvstændig, geografisk placering), hvor flere skoler er slået sammen eller er en del af et administrativt fællesskab.

Grundskoler, gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser

Elevtal på én og samme geografiske lokation
Pris  i skoleåret 2017/2018
Færre end 100 elever kr. 1.125
Mellem 100 og 200 elever
kr. 1.675

Flere end 200 elever og op til 2.000 elever

Ved mere end 2.000 elever på samme geografiske
lokation, campus eller lignende, overgås til model
for STÅ-tals betaling

kr. 2.230

Universiteter, professions-, erhvervsakademi- og bacheloruddannelser samt øvrige sammenlagte uddannelser (campus, college el. lign., uanset karakter)

STÅ
Pris 2018 ex moms
Færre end 5.000 kr. 7.380,-
Mellem 5.000 - 10.000 kr. 18.725,-
Mellem 10.000 - 17.500 kr. 31.195,-
Flere end 17.500 kr. 37.435,-

Fritidshjem samt fritids- og ungdomsklubber

KlubmedlemmerPris 2018 ex moms
Færre end 100 kr. 665,-
Mellem 100 - 250 kr. 895,-
Flere end 250 kr. 1.225,-

Abonnementstegning
Kontakt DBC's Kundeservice