Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » CSR
Personal tools

CSR

DBC’s politik for socialt og samfundsmæssigt ansvar (CSR)

DBC's politik for socialt og samfundsmæssigt ansvar (CSR)

 

CSR politikIndledning

I hele sit udgangspunkt spiller DBC en væsentlig rolle i det danske samfund. Lige som den øvrige del af bibliotekssektoren er det vores opgave at fremme udnyttelsen af samfundets kultur og viden.

Vi varetager en samfundsmæssig opgave i at skabe en velfungerende biblioteks-infrastruktur og er som offentligt ejet virksomhed og nationalt kompetencecenter bevidste om vores ansvar for at:

 • anvende samfundets midler på en ansvarlig måde
 • forudse og imødekomme vores kunders behov
 • dele vores viden og stille vores faglighed og nationale services til rådighed
 • opretholde og videreudvikle vores særlige faglige kompetencer
 • give vores bidrag til, at der også i fremtiden vil være medarbejdere med disse særlige kompetencer
 • være åbne om, hvad vi foretager os.

Som en del af dette samfundsmæssige ansvar er vi bevidste om væsentligheden af at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det sker i praksis gennem faglige udfordringer, uddannelsesmuligheder, fleksible arbejdstider, sundhedsordning samt aktiviteter af social karakter.

Målsætninger

CSR-arbejdet understøtter DBC’s strategi og forretningsmål og har følgende målsætninger:

 • DBC skal være en attraktiv arbejdsplads for nuværende og potentielle medarbejdere, ved at vi til stadighed vedligeholder og udvikler de måder, vi varetager den sociale ansvarlighed på.
 • Vi opbygger en social kapital i form af engagement, arbejdsglæde og fleksibilitet ved at praktisere en velafbalanceret og socialt ansvarlig personalepolitik.
 • Eksisterende og potentielle medarbejdere, kunder, partnere, ejere og det omkringliggende samfund skal vide, at vi er en ansvarlig virksomhed.

Målgruppe

CSR-politikken henvender sig primært til DBC’s medarbejdere, som herigennem kan orientere sig om formål og strategier for CSR, men også til øvrige interessenter: ejere, kunder, samarbejdspartnere, potentielle medarbejdere og det øvrige samfund.

Organisation

Politikken er godkendt af virksomhedens samarbejdsudvalg, der årligt vurderer behovet for opdatering.

Det løbende CSR-arbejde varetages af en CSR-gruppe bestående af en repræsentant for ledelsesgruppen samt repræsentanter for de respektive faglige medarbejdergrupper.

Handling og rapportering

Bevidstgørelsen hos såvel medarbejderne som eksterne interessenter er essentiel for en succesfuld CSR-strategi.

Vi synliggør vores CSR-arbejde på følgende måder:

 • Vi udarbejder årligt en CSR-rapport med mål, rammer, nøgletal og forbedringsmål. Hvert år arbejdes der med et antal indsatsområder, foruden at det løbende sikres, at tidligere opnåede mål fastholdes.
 • På områder, hvor udviklingen ikke skrider frem som ønsket, kan CSR-gruppen iværksætte handlingsplaner.
 • Vi formidler CSR-arbejdet internt, således at det samfundsmæssige ansvar er i den enkelte medarbejders bevidsthed.

CSR-rapport

Find seneste CSR-rapport under Publikationer

 

CARBON20

DBC er medlem af CARBON20 i Ballerup kommune. CARBON20-projektet er et samarbejde mellem kommunerne i Green Cities og 100 virksomheder om partnerskabsmodeller, klimatilpasning og CO2-reduktion på lokalt niveau. Læs mere på www.carbon20.dk.