Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Kurser
Personal tools

Aktuelle kurser

Information om kommende kurser samt generel information om vores kurser, priser, kursussteder mv.

Laura Mørkøv HolmMarianne Dybkjær

Undervisere: Laura Mørkøv Holm, DBC og Marianne Dybkjær, DBC

Søgning i FBS

Halvdagskursus, der henvender sig primært til ansatte på folkebiblioteker, som arbejder eller skal arbejde med søgning i FBS. Ansatte fra andre bibliotekstyper er velkomne.

I FBS anvendes søgesproget CQL (Contextual Query Language), som også anvendes i DDB CMS, i bibliotek.dk og vil blive taget i brug i den kommende version af Netpunkt.

Søgning i FBS anvendes i mange af bibliotekets funktioner; men fokus i kurset er på søgning og ikke på de efterfølgende administrative rutiner i fx reserveringer, accession, fjernlån o.l.
Kurset, der udbydes i samarbejde med b.la. Gentofte Centralbibliotek, er en blanding af oplæg og øvelser. Læs mere om kurset.

Søgning i FBS
Datoer:

Aalborg Bibliotekerne: 30. august 2017

Gentofte Centralbibliotek: 11. oktober 2017

Tid:

Aalborg: kl. 12.30 - 15.30

Gentofte: kl. 9.00 - 12.00

Hvor:

Aalborg Bibliotekerne

Gentofte Centralbibliotek

Tilmeldingsfrister:

Aalborg: 1. august 2017

Gentofte: 4. oktober

Tilmeld:

Kurset den 30. august via: kursusbeskrivelsen på centralbibliotek.dk

Kurset 11. oktober via: kursusbeskrivelsen på centralbibliotek.dk

Kontakt:
kurser@dbc.dk


Grundkursus i formatering for folkebiblioteker

Dorte Ryttergaard
Underviser: Dorthe Ryttersgaard Aagesen, DBC

Dette kursus er obligatorisk for folkebiblioteker, der ønsker at aflevere poster til Danbib.

Grundkursus i formatering tager udgangspunkt i bøger, men er et fælles grundmodul for formatering af alle materialetyper.

 • Hvad er formatering?
 • Grundlæggende formatering
 • Flerbindsværker
 • Indberetningsflow.

Kurset omfatter også en kort gennemgang af enkelte felter til formatering af netpublikationer. Desuden rummer det særlige problemstillinger ved formatering på bogområdet såsom: periodika og sondringsdata.

Grundkurset: 3 dage.

Grundkursus i formatering for folkebiblioteker
Dato:

5. - 7. september 2017

Tid: Første dag: 9.30 - 16.00
De øvrige to dage:
9.00 - 16.00
Hvor:

DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup

Tilmeldingsfrist: Den 16. august 2017

Tilmeld:

Kursustilmelding_knap

Kontakt:
kurser@dbc.dk


Katalogisering i FBS

Hugin_Eide

Underviser: Hugin Eide, DBC

Indhold:

Hands-on katalogisering i Cicero/FBS

  • Indføring i datamodellen for bibliografiske poster i FBS
   • fællesskabsposter, påhængsposter og lokalposter
  • Håndtering af posterne i Cicero Katalogisering
   • oprettelse, vedligehold og sletning
  • ”Retteposter” i FBS
   • håndtering af opstillingsrettelser og posttypeskift i fællesskabsposter
  • Oprettelse af poster til lokalbibliografi

Halvdagskursus (3 timer), der henvender sig primært til ansatte på folkebiblioteker, som arbejder eller skal arbejde med katalogisering i FBS. Ansatte fra andre bibliotekstyper er velkomne.

Kurset, der udbydes i samarbejde med centralbibliotekerne, er en blanding af oplæg og øvelser. Læs mere om kurset.

Katalogisering i FBS
Datoer:

Vejle 5. september 2017

Odense 11. september 2017 (alt optaget)

Gentofte 26. september (alt optaget)

Gentofte 29. september 2017 (alt optaget)

Herning 10. oktober 2017 (alt optaget)

Herning 25. oktober 2017

Gentofte 31. oktober 2017

Tid:

Vejle kl. 9.00 - 12.00

Herning kl. 12.15 - 15.15

Gentofte kl. 9.00 - 12.00

Tilmeldingsfrister:

Vejle: 22. august 2017 kl. 10.00

Herning: 19. september 2017 kl. 16.00

Gentofte: 24. oktober 2017 kl. 10.00

Tilmeld:

Vejle kurset den 5. september 2017 via: kursusbeskrivelsen på centralbibliotek.dk

Herning kurset 25. oktober 2017 via kursusbeskrivelsen på centralbibliotek.dk

Gentofte kurset 31. oktober 2017 via kursusbeskrivelsen på centralbibliotek.dk

Kontakt:
kurser@dbc.dk


Kursus i formatering for FFU-biblioteker

Hugin_Eide
Underviser: Hugin Eide, DBC

Kurset giver et overblik over de vigtigste ting i danMARC2-formatet samt de vigtigste elementer i katalogiseringsreglerne.

Generel introduktion til og kort gennemgang af danMARC2-formatet med eksempler på formatering af beskrivelses- og opslagsfelter, notefelter, periodikarelationsfelter og søgekoder.

Kort gennemgang af katalogiseringsreglernes struktur:

 • Hvor finder jeg svar på hvad?
 • Opfriskning af katalogiseringsreglerne på udvalgte områder, f.eks. korporationer, periodika, serietitler
 • Gennemgangen af format og reglerne tager udgangspunkt i boglige materialer.

Kurset henvender sig til katalogisatorer på forsknings-, uddannelses-, special- og firmabiblioteker, der har lidt erfaring med området, og som ønsker en systematisk introduktion til danMARC2-formatet samt opfriskning på udvalgte katalogiseringsområder.

Kursus: 2 dage

Kursus i formatering for FFU-biblioteker
Dato:

21-22 november 2017

Tid: Første dag: 9.30 - 16.00
Anden dag: 9.00 - 16.00
Hvor:

DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup

Tilmeldingsfrist:

7. november 2017

Tilmeld:

Kursustilmelding_knap

Kontakt:
kurser@dbc.dk