Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Udvikling » RP 2017 » R17.04.06: Afprøvning af datamodel til databrønd
Personal tools

R17.04.06: Afprøvning af datamodel til databrønd

Udviklingsområdet "RDA-understøttelse"  har fokus på forberedelse af It-infrastrukturen til de nye regler for katalogisering, RDA,  Området indeholder både analyser og tekniske implementeringer.

Den analytiske del ligger i forlængelse af analysearbejdet udført i Bibliografisk Råd og under Releaseplan 2016, og det skal danne grundlag for en konkretisering og disponering af hovedprojektets tekniske implementering. Der er derfor knyttet en vis usikkerhed både til indholdet af den tekniske implementering og til i hvilket omfang, projekterne i den tekniske del kan blive igangsat i 2017.

Slots- og Kulturstyrelsens Bibliografiske Råd (BIR) har i 2016 indstillet, at Danmark igangsætter en overgang til nye internationale katalogiseringsregler, RDA (Ressource Description and Access). Indstillingen er tiltrådt af Biblioteksrådet. Målet er en overgang til RDA i 2018. En fuldstændig implementering forventes dog at tage flere år.


Teknisk implementering:
R17.04.06 Afprøvning af datamodel til databrønd

VærdiNødvendig implementering af datamodel.
Back-end leverancer Datamodel implementeret i databrønd. Det præcise indhold af projektet kan først fastlægges efter afsluttede analyser.
Navigation RP 2017