Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Udvikling » RP 2017 » R17.04.01: Opfølgning på og afslutning af RDA-projekterne under Release plan 2016
Personal tools

R17.04.01: Opfølgning på og afslutning af RDA-projekterne under Release plan 2016

Udviklingsområdet "RDA-understøttelse"  har fokus på forberedelse af It-infrastrukturen til de nye regler for katalogisering, RDA,  Området indeholder både analyser og tekniske implementeringer.

Den analytiske del ligger i forlængelse af analysearbejdet udført i Bibliografisk Råd og under Releaseplan 2016, og det skal danne grundlag for en konkretisering og disponering af hovedprojektets tekniske implementering. Der er derfor knyttet en vis usikkerhed både til indholdet af den tekniske implementering og til i hvilket omfang, projekterne i den tekniske del kan blive igangsat i 2017.

Slots- og Kulturstyrelsens Bibliografiske Råd (BIR) har i 2016 indstillet, at Danmark igangsætter en overgang til nye internationale katalogiseringsregler, RDA (Ressource Description and Access). Indstillingen er tiltrådt af Biblioteksrådet. Målet er en overgang til RDA i 2018. En fuldstændig implementering forventes dog at tage flere år.


R17.04.01 Opfølgning på og afslutning af RDA-projekterne under Releaseplan 2016 (R16.44 Teknologisk afklaring af RDA, Bibframe og autoritetsdata og R16.48 Personautoriteter i Databrønden)
VærdiKonkludere på analyserne vedr. datamodel og dens implementering og vedr. dataudveksling og –genbrug (teknisk/praktisk).
Back-end leverancer Fastlæggelse af datamodel og udvekslingsformater. Fastlæggelse af hvordan udenlandske poster kan anvendes – både når de er skabt efter gammel datamodel og efter RDA.
Navigation RP 2017