Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Udvikling » R16.24.1 Skalering af databrøndens repositoriestruktur - Brønden
Personal tools

R16.24.1 Skalering af databrøndens repositoriestruktur - Brønden

På grund af flaskehalse i dele af den anvendte teknologi fungerer databrønden ikke hensigtsmæssigt i forhold til store datasæt (50+ mio. poster). Problemstillingen adresseres ved udskiftning af de pågældende komponenter med mere skalerbare alternativer. Forarbejdet til dette er gennemført i forbindelse med migreringen af Danbib.

Følgende kilder nødvendiggør for eksempel projektet:

  • MasterFile Premier fra Ebsco er på 8 millioner poster efter dubletter og poster, der ikke har fuldtekstadgang, er fjernet.
  • Science in Context fra Gale er på 9 millioner artikelposter.
  • Student Resource in Context indeholder ifølge beskrivelsen på Centralbibliotek.dk ca. 17 millioner poster.

Databrønden er et helt afgørende data- og it-kompleks for samtlige brugergrænseflader i DDB, samt i hele systemintegrationen mellem Danbib, bibliotek.dk, FBS, osv. Ved minimering af flaskehalse kan databrønden udvikles i takt med behovene for nye kilder, osv

R16.24.1Q1Q2Q3Q4
Skalering af databrøndens repositoriestruktur - Brønden 2016


Status Q4

Projektet er afsluttet som planlagt.

 

Status Q3

Stagingmiljø og driftsmiljø på brønd 3.5 (FBS-brønden) er omlagt fra Fedora til CORepo (Consolidated Object Repositorium).

 

Status Q2

Måltal matcher succeskriterier for indlæggelse af poster i CORepo (Consolidated Object Repositorium). Miljøer er etablerede, og den grundlæggende softwareudvikling er afsluttet. Projektet følger tidsplanen.

 

Status Q1

Der er planmæssig fremdrift i udskiftning af Fedora teknologi med afløseren: Corepo (PostgreSQL).