Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Udvikling » Udvikling i 2017
Personal tools

Udvikling i 2017

Få overblik over, hvad DBC har leveret til bibliotekernes brugere i 2017.

Med arbejdet i 2017 er DBC ved at have afsluttet migreringen af den samlede biblioteksinfrastruktur, så den i årene fremover er lettere at vedligeholde og videreudvikle. Vi har i løbet af året leveret udvikling rettet mod såvel slutbrugeren som den professionelle bruger.

 

Til kamp mod lange svartider

Til kamp mod lange svartider

Efter problemer hen over sommeren har vi lagt et stort arbejde i at stabilisere databrøndens søgesystem og har startet en større udvikling for at forbedre svartiderne, hvilket allerede har givet resultater.

 

bibliotek.dk baner vejen for single sign-on på tværs af bibliotekssites

bibliotek.dk baner vejen for single sign-on på tværs af bibliotekssites

Som de første har bibliotek.dk ved årsskiftet 2017/2018 taget den adgangsplatform i brug, som DBC tidligere har udviklet. Når DDB CMS og andre bibliotekssites gør det samme, vil det gøre single sign-on muligt, så en bruger fx kan reservere materialer på det lokale biblioteks hjemmeside, bestille på bibliotek.dk og låne på Filmstriben eller eReolen uden at skulle logge ind mere end én gang.

 

Ordforslag, mens du udfylder søgefeltet

Ordforslag, mens du udfylder søgefeltet

Vi har udviklet en ny suggester, der giver forslag til ord og sætninger, mens man udfylder søgefeltet. Den er sat i drift på bibliotek.dk i januar 2018. Næste skridt i udviklingen bliver, at suggesteren selv opsamler data om, hvordan brugerne anvender den, og på den baggrund videreudvikler sine algoritmer, så brugeren får de mest relevante forslag øverst i suggesterens dropdown.

 

Anbefalinger, der inspirerer den enkelte bruger

Anbefalinger, der inspirerer den enkelte bruger

I løbet af 2017 har vi arbejdet på nye recommendere, der kan anbefale materialer til brugeren på baggrund af generelle lånemønstre, mere personaliserede oplysninger og metadata om materialerne. I løbet af 2018 vil man kunne møde dem i forskellige grænseflader.

 

Lettere arbejdsgange i Fælles Bibliotekssystem, som 96 kommuner har taget i brug

Lettere arbejdsgange i Fælles Bibliotekssystem

Med Fælles Bibliotekssystem, som 96 kommuner med udgangen af 2017 har taget i brug, er Danbib reelt blevet fælleskatalog for kommunale biblioteker, hvor bibliotekerne og DBC deler de samme poster (fællesskabsposter).

Omkring en tredjedel af det samlede Fælles Bibliotekssystem udgøres af den nationale databrønd og webservices, som DBC leverer og har videreudviklet og tilpasset, så de spiller sammen med systemet. Det meste af DBC’s arbejde i den forbindelse foregik i 2016.

I 2017 har udviklingen fokuseret på ændringer, der kunne gøre folkebibliotekernes arbejdsgange lettere, end der i første omgang var lagt op til i Cicero/Fælles Bibliotekssystem. Dette har udmøntet sig i forbedrede skabeloner til katalogisering af bibliografiske poster samt performanceforbedringer på servicesiden.

 

Danbib i databrønden

Danbib i databrønden

Migreringen af Danbib-komplekset, der færdiggøres i 2018, er teknologisk og indholdsmæssigt en fremtidssikring i forhold til alle bibliotekstyper, så både kommunale og statslige biblioteker vil kunne basere formidlingsgrænseflade og bibliotekssystem på Danbib.

Selve Danbib-basen er i 2017 blevet en del af databrønden: Folkebibliotekernes poster er kommet i brønden i forbindelse med Fælles Bibliotekssystem. Nu er fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes poster det også, og den videreudvikling af infrastrukturen omkring Danbib-basen, som er sket i 2017, sikrer, at disse bibliotekstyper også i fremtiden kan aflevere poster til Danbib/databrønden gennem et nyt databehandlingssystem.

Også integrationen til OCLC-WorldCat er migreret til en ny platform, som baserer sig på det nye databehandlingssystem. Dermed kan denne integration fortsætte til glæde for dem, der bestiller danske bibliotekers materialer i WorldCat.

 

Nyt Netpunkt og fremtidssikring af fjernlån

Nyt Netpunkt og fremtidssikring af fjernlån

I forbindelse med den øvrige Danbib-migrering til databrønden har også bibliotekspersonalets grænseflade Netpunkt fået nyt design og ny funktionalitet. Vi leverede således i december 2017 første version af et nyt Netpunkt, hvor man kan søge, få vist poster, bruge facetter og se lokaliseringer, forsider og anmeldelser.

En del af de professionelle fjernlånsfunktioner håndteres af Netpunkt: at kunne skelne mellem forskellige udgaver af et materiale, se hvem der har det, se om det er hjemme og bestille det.

Netpunkt version 1.1 udvikles i første halvdel af 2018 og giver bl.a. adgang til søgning i WorldCat og i øvrige eksterne baser, skan i søgeregistre og flere detaljer i visningen af poster.

En stor del af infrastrukturen for fjernlån er i løbet af 2017 blevet opgraderet til nyere teknologi, så vi også i fremtiden kan håndtere fjernlånssamarbejdet mellem folkebiblioteker og fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Når opgraderingen og videreudviklingen i løbet af 2018 er færdig, medfører det bl.a. en enklere arkitektur, bedre performance og fjerner bindinger til bestemte server- og operativsystemer.

 

Datahøst erstatter dataleverancer

Datahøst erstatter dataleverancer

DBC har i 2017 taget hul på et helt nyt kapitel i udlevering af data fra Danbib. Det er blevet muligt at hente datasæt via OAI-adgangen til brønden, indtil videre for fire hidtidige dataleverancer. Adgangen vil blive udvidet, efterhånden som der opstår nye behov hos vores kunder.

 

Ny version af åben platform

Ny version af åben platform

Den åbne platform er et lag i it-arkitekturen, der gør det lettere for leverandører af grænseflader, apps mv. at integrere til databrønden uden at have særlig viden om biblioteksdomænet. I 2017 har vi lanceret en version 2, der blandt andet tilbyder funktionalitet til at oprette communities.

 

Bedre brug af bibliotekernes metadata med RDA

Bedre brug af bibliotekernes metadata med RDA

Som en del af de omfattende forberedelser af katalogiseringsreglerne RDA, har DBC for Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet en dansk RDA-profil, der beskriver, hvordan Danmark udmønter reglerne. Vi har desuden afprøvet, at en testudgave af databrønden kan håndtere autoritetsposter – en afgørende forudsætning for RDA.

 


Oversigt over årets projektkandidater og status for året

Releaseplan 2017 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib, bibliotek.dk og den fælles nationale biblioteksinfrastruktur, som DDB har bestilt til gennemførelse hos DBC.

Adgang
R17.01 Brugergrænseflader skal integrere til adgangsplatform
en

0101

Færdiggjort december 2017.

0102

Er efter aftale med DDB udsat til 2018.

Søgning
R17.02 Videreudvikling af søgefunktionalitet

2.1_ny

Projektet har analyseret og idriftsat forskellige tiltag, der har og skal forbedre svartiderne på OpenSearch og dermed i hele søgekomplekset på Brønden.
Forbedring af svartiderne forventes afsluttet i 2018.

0202

Version 2 af platformen er udviklet.

0203

Der er udviklet og idriftsat en ny suggester på bibliotek.dk Desuden er suggesteren implementeret i DDB-CMS men endnu ikke realeased.
I december 2017 blev projektet: "Bestil på udgave til et værk" færdiggjort.

Samarbejde om infrastrukturen
R17.03 Identifikation af specifikke områder, hvor bibliotekerne hensigtsmæssigt
kan etablere digitalt samarbejde om infrastrukturen med andre institutioner - analyse

0301
RP17_0302
RP17_0303
RDA under-støttelse
R17.04 Forberedelse

RP17_0401

Projektet blev taget ud af releaseplanen.

RP17_0402

Projektet blev taget ud af releaseplanen.

RP17_0403

Projektet blev taget ud af releaseplanen og erstattet af et mindre analyseprojekt: R17.04.03.01: "Søgning og visning af RDA-poster".
Første delleverance blev afsluttet i 2017. Den anden  delleverance er overført til 2018.

RP17_0404

Projektet blev taget ud af releaseplanen og erstattet af to mindre analyseprojekter,  R17.04.04.01: "Fastlæggelse af datamodel" og R17.04.04.02: "Metodeundersøgelse".
R17.04.04.01: "Fastlæggelse af datamodel" blev afsluttet i 2017.
R17.04.04.02: "Metodeundersøgelse" overført til 2018.

RP17_0405

Projektet blev taget ud af releaseplanen.

RP17_0406

Projektet blev taget ud af releaseplanen og erstattet af R17.04.08: "Autoritetsposter i Råpostrepositoriet".
Projektet blev afsluttet i 2017. Endelig afrapportering følger.

0407_ny

Projektet blev taget ud af releaseplanen.

R17.05 Nødvendig udvikling

RP17_0501

Overført til 2018.

RP17_0502

Overført til 2018.

RP17_0503

Version 1. blev færdiggjort i december 2017.

RP17_0504

Ti delprojekter blev afsluttet i 2017. Projektet afsluttes endeligt i 2018.

RP17_0505

Seks delprojekter blev afsluttet i 2017. Projektet afsluttes endeligt i 2018.

RP17_0506

Tre delprojekter afsluttet i 2017.

RP17_0507

Seks delprojekter afsluttet i 2017. Idriftsætning overført til 2018.

RP17_0508

Overført til 2018.

RP17_0509

Ikke brugt i 2017.

Projekter udsat eller overført fra 2016

1641

Afsluttet i 2017.

1642

Afsluttet i 2017.

1647

Afsluttet i 2017.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.