Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Udvikling
Personal tools

Udvikling

Udvikling af den nationale biblioteksinfrastruktur i 2018

Gå til: Udviklingsplan for Q1 2018Gå til: Status på udviklingsplan for Q1 2018

I 2018 er omdrejningspunktet i udviklingsplanen for den nationale biblioteksinfrastruktur at udvikle flere leverancer, der er direkte synlige og anvendelige for biblioteker og brugere og mindre konsolidering, opgradering og ’usynligt’ backend-arbejde.

Udviklingen af infrastrukturen i 2018 bliver lettere at få øje på

Single sign-on

På adgangsområdet bliver der udviklet single sign-on på tværs af bibliotekssites. I første omgang kobles DDB CMS på den adgangsplatform, som DBC har udviklet, og som bibliotek.dk netop har taget i brug. Senere følger andre tjenester som fx Forfatterweb, Faktalink og Filmstriben. Andre tjenester som fx eReolen forventes også at komme på adgangsplatformen. Det vil give brugeren mulighed for at gå direkte fra at reservere materialer på det lokale biblioteks hjemmeside til at bestille på bibliotek.dk, læse en artikel på Faktalink eller låne på Filmstriben eller eReolen uden at skulle logge ind mere end én gang.

Søgning tilpasset den enkelte bruger

På søgeområdet skal der arbejdes med at optimere svartider. Nogle af de andre projekter, der vil få umiddelbar betydning for brugerne, er nye muligheder for at sortere søgeresultater, så man fx kan se det mest populære først, og en rankering, der tager udgangspunkt i brugerens adfærd, præferencer, kontekst og device. Desuden bliver der udviklet funktioner, der kan give anbefalinger på baggrund af bl.a. brugeradfærd.

Stort opgraderingsarbejde gjort i 2017

Når det i 2018 kan lade sig gøre at fokusere så meget på udvikling, der er synlig og direkte relevant for brugeren, er det, fordi de store opgraderinger af Netpunkt, Danbib og Posthuset er kommet så langt i løbet af 2017. Der vil dog fortsat være behov for også i 2018 at videreudvikle infrastrukturen, så den er robust, og der udestår dele af opgraderingen af fjernlånssystemet (ORS) – et arbejde, der afsluttes i første halvår af 2018.

RDA giver fordele på længere sigt

Arbejdet med at implementere katalogiseringsreglerne RDA og ikke mindst den trinvise overgang til en ny datamodel er så omfattende, at det rækker ud over 2018. Først når den fulde datamodel er implementeret, det nationale autoritetsdatarepositorium har nået en vis volumen, og der er videreudviklet på søgning og grænseflader i forhold hertil, kan biblioteker og brugere forvente for alvor at høste fordelene ved RDA: Nye muligheder for at udforske og navigere på kryds og tværs i brugergrænsefladen ved hjælp af det indbyrdes netværk af relationer, som bibliotekernes metadata bliver forbundet i, samt bedre muligheder for både at eksponere bibliotekernes metadata for omverdenen og at inddrage omverdenenes metadata i biblioteksgrænsefladerne.

Seks områder

Projekterne i udviklingsplanen for 2018 er grupperet inden for af seks områder, hvoraf søgeområdet timemæssigt er klart det største.

  • Adgang
  • Søgning
  • Samarbejde
  • RDA (Resource Description and Access)
  • Opgradering
  • Eksterne systemer

På områderne adgang og søgning vil der være leverancer allerede i første kvartal af 2018.

Læs mere

Udviklingsplan 2018 for bibliotekernes fælles it-infrastruktur indeholder de udviklingsopgaver, DDB bestiller til udvikling og gennemførelse hos DBC i 2018. Planen er tilpasset de kommentarer, der er modtaget ved høringen i september-oktober 2017. Den er godkendt af DDB’s koordinationsgruppe i december 2017. Læs hele Udviklingsplan 2018.

 


 

Udviklingsplan for Q1 og Q2 2018

Projekt Første leverance Slutleverance Start Slut
17.04.04.02 RDA metodeprojekt Analysedokument Analyse Q1 Q1
18.01.01 DDB CMS integration - adgangsplatform Projektbeskrivelse Drift Q1 Q1
18.01.03 E-reolen integration - adgangsplatform Projektbeskrivelse Drift Q1 Q1
18.02.01.01 OS 5.0 Projektbeskrivelse Drift Q1 Q1
18.02.01.02 Optimering og dokumentation af performance - det videre forløb Workshop Drift Q1 Q1
18.02.02 National og lokal navigering i brugerperspektiv Workshop Ikke fastlagt Q1
18.02.03.01 Rankeringsfunktioner Analysedokument Analyse Q1 Q1
18.02.03.02 Rankeringsfunktioner - det videre forløb Workshop Drift Q1 Q2
18.02.04 Sorteringsfunktioner Workshop Ikke fastlagt Q1
18.02.05 Anbefalingsfunktioner Projektbeskrivelse Drift Q1 Q1
18.02.08 Kombineret søgning i materialer og CMS-indhold Analysedokument Analyse Q1
18.02.14 Personlig digital betjening Workshop Ikke fastlagt Q1
18.04.01 Sameksistens ikke-RDA vs. RDA Projektbeskrivelse Analyse Q1
18.04.07 Nationalt Autoritetsdata Repositorium og Policy Statements Projektbeskrivelse Analyse Q1
18.05.01 Netpunkt version 1.1 Projektbeskrivelse Drift Q1 Q2
18.05.02 Afslutning af Danbib migrering Projektbeskrivelse Drift Q1 Q2
18.05.03 Afslutning af Posthus migrering Projektbeskrivelse Drift Q1 Q2
18.05.04 Afslutning af ORS migrering Projektbeskrivelse Drift Q1 Q2
18.06.01 Udstilling af beholdningsoplysninger Projektbeskrivelse Drift Q1 Q1
18.06.05 Opsamling af data fra eksterne systemer Workshop Ikke fastlagt Q1


Status på udviklingsplan for Q1 2018

Projekt

Første leverance

Status

Slutleverance
17.04.04.02
RDA metodeprojekt
Analysedokument Afsluttet Analyse

18.01.01
DDB CMS integration
- adgangsplatform

18.01.03
eReolen integration
- adgangsplatform

Projektbeskrivelse

Udskudt.
Workflow og design skal være ens for DDB CMS, eReolen, biblioteks-app, bibliotek.dk, Filmstriben, Faktalink, Forfatterweb.

Workflow fastlægges i Q2. Lanceres i Q3.

Drift
18.02.01.01
OS 5.0
Projektbeskrivelse Afsluttet Drift
18.02.01.02
Optimering og dokumentation af performance - det videre forløb
Workshop Workshop ikke fastlagt.
Performance optimeret.
Svartider offentliggøres på kundeservice.dbc.dk.
Dokumentation mangler.
Drift
18.02.02
National og lokal navigering i brugerperspektiv
Workshop Ikke fastlagt Ikke fastlagt

18.02.03.01 Rankeringsfunktioner

Analysedokument

 

Først igangsat i Q2. Omprioriteret til fordel for arbejde med recommendere og suggester. Analyse
18.02.03.02 Rankeringsfunktioner
- det videre forløb
Workshop Ikke fastlagt Drift
18.02.04 Sorteringsfunktioner Workshop Omprioriteret til fordel for arbejde med rankering. Ikke fastlagt
18.02.05 Anbefalingsfunktioner Projektbeskrivelse Færdiggøres i Q2 som en del af den åbne plataform. Drift
18.02.08
Kombineret søgning i materialer og CMS-indhold
Analysedokument Ikke prioriteret af DDB Analyse
18.02.14
Personlig digital betjening
Workshop Ikke prioriteret af DDB Ikke fastlagt
18.04.01 Sameksistens ikke-RDA vs. RDA Projektbeskrivelse I gang. Analyse
18.04.07
Nationalt Autoritetsdata Repositorium og Policy Statements
Projektbeskrivelse I gang Analyse

18.05.01
Netpunkt version 1.1

Projektbeskrivelse Afsluttes i Q2. Sættes i drift efter sommerferien. Kører parallelt med det eksisterende i tre måneder. Drift
18.05.02
Afslutning af Danbib migrering
Projektbeskrivelse Afsluttes i Q2. Sættes i drift efter sommerferien. Kører parallelt med det eksisterende i tre måneder. Drift
18.05.03
Afslutning af Posthus migrering
Projektbeskrivelse Afsluttes i Q2. Sættes i drift efter sommerferien. Kører parallelt med det eksisterende i tre måneder. Drift
18.05.04
Afslutning af ORS migrering
Projektbeskrivelse Afsluttes i Q2. Sættes i drift efter sommerferien. Kører parallelt med det eksisterende i tre måneder. Drift
18.06.01
Udstilling af beholdningsoplysninger
Projektbeskrivelse Udstilles i den Åbne platform. Projektbeskrivelse afleveret til DDB. Afventer DDB's stillingstagen. Drift
18.06.05
Opsamling af data fra eksterne systemer
Workshop Ikke prioriteret Ikke fastlagt