Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Udvikling
Personal tools

Udvikling

Udvikling af den nationale biblioteksinfrastruktur i 2018

Gå til: Status på udviklingsplan 2018

I 2018 er omdrejningspunktet i udviklingsplanen for den nationale biblioteksinfrastruktur at udvikle flere leverancer, der er direkte synlige og anvendelige for biblioteker og brugere og mindre konsolidering, opgradering og ’usynligt’ backend-arbejde.

Udviklingen af infrastrukturen i 2018 bliver lettere at få øje på

Single sign-on

På adgangsområdet bliver der udviklet single sign-on på tværs af bibliotekssites. I første omgang kobles DDB CMS på den adgangsplatform, som DBC har udviklet, og som bibliotek.dk netop har taget i brug. Senere følger andre tjenester som fx Forfatterweb, Faktalink og Filmstriben. Andre tjenester som fx eReolen forventes også at komme på adgangsplatformen. Det vil give brugeren mulighed for at gå direkte fra at reservere materialer på det lokale biblioteks hjemmeside til at bestille på bibliotek.dk, læse en artikel på Faktalink eller låne på Filmstriben eller eReolen uden at skulle logge ind mere end én gang.

Søgning tilpasset den enkelte bruger

På søgeområdet skal der arbejdes med at optimere svartider. Nogle af de andre projekter, der vil få umiddelbar betydning for brugerne, er nye muligheder for at sortere søgeresultater, så man fx kan se det mest populære først, og en rankering, der tager udgangspunkt i brugerens adfærd, præferencer, kontekst og device. Desuden bliver der udviklet funktioner, der kan give anbefalinger på baggrund af bl.a. brugeradfærd.

Stort opgraderingsarbejde gjort i 2017

Når det i 2018 kan lade sig gøre at fokusere så meget på udvikling, der er synlig og direkte relevant for brugeren, er det, fordi de store opgraderinger af Netpunkt, Danbib og Posthuset er kommet så langt i løbet af 2017. Der vil dog fortsat være behov for også i 2018 at videreudvikle infrastrukturen, så den er robust, og der udestår dele af opgraderingen af fjernlånssystemet (ORS) – et arbejde, der afsluttes i første halvår af 2018.

RDA giver fordele på længere sigt

Arbejdet med at implementere katalogiseringsreglerne RDA og ikke mindst den trinvise overgang til en ny datamodel er så omfattende, at det rækker ud over 2018. Først når den fulde datamodel er implementeret, det nationale autoritetsdatarepositorium har nået en vis volumen, og der er videreudviklet på søgning og grænseflader i forhold hertil, kan biblioteker og brugere forvente for alvor at høste fordelene ved RDA: Nye muligheder for at udforske og navigere på kryds og tværs i brugergrænsefladen ved hjælp af det indbyrdes netværk af relationer, som bibliotekernes metadata bliver forbundet i, samt bedre muligheder for både at eksponere bibliotekernes metadata for omverdenen og at inddrage omverdenenes metadata i biblioteksgrænsefladerne.

Seks områder

Projekterne i udviklingsplanen for 2018 er grupperet inden for af seks områder, hvoraf søgeområdet timemæssigt er klart det største.

  • Adgang
  • Søgning
  • Samarbejde
  • RDA (Resource Description and Access)
  • Opgradering
  • Eksterne systemer

På områderne adgang og søgning vil der være leverancer allerede i første kvartal af 2018.

Læs mere

Udviklingsplan 2018 for bibliotekernes fælles it-infrastruktur indeholder de udviklingsopgaver, DDB bestiller til udvikling og gennemførelse hos DBC i 2018. Planen er tilpasset de kommentarer, der er modtaget ved høringen i september-oktober 2017. Den er godkendt af DDB’s koordinationsgruppe i december 2017. Læs hele Udviklingsplan 2018.

 


Udviklingsplan for 2018

Projekt Første leverance Slutleverance Start Slut Status
17.04.04.02 RDA metodeprojekt Analysedokument Analyse Q1 Q1 Afsluttet.

18.01.01 DDB CMS integration - adgangsplatform
18.01.03 E-reolen integration - adgangsplatform

Projektbeskrivelse Drift Q1 Q1

Udskudt .
Workflow og design skal være ens for DDB CMS, eReolen, biblioteks-app, bibliotek.dk, Filmstriben, Faktalink, Forfatterweb. Workflow fastlægges i Q2. Lanceres i Q3.

18.02.01.01 OS 5.0 Projektbeskrivelse Drift Q1 Q1 Afsluttet.
18.02.01.02 Optimering og dokumentation af performance - det videre forløb Workshop Drift Q1 Q1 Workshop ikke fastlagt af DDB.
Performance optimeret. 
Svartider offentliggøres på kundeservice.dbc.dk.
Dokumentation mangler.
18.02.02 National og lokal navigering i brugerperspektiv Workshop Ikke fastlagt Q1 Workshop ikke fastlagt af DDB. 
18.02.03.01 Rankeringsfunktioner Analysedokument Analyse Q1 Q1 Først igangsat i Q2.
Omprioriteret til fordel for udvikling af recommendere og suggester.
18.02.03.02 Rankeringsfunktioner - det videre forløb Workshop Drift Q1 Q2 Ikke fastlagt af DDB.
18.02.04 Sorteringsfunktioner Workshop Ikke fastlagt Q1 Omprioriteret til fordel for arbejde med rankering.
18.02.05 Anbefalingsfunktioner Projektbeskrivelse Drift Q1 Q1 Færdiggøres i Q2 som en del af den åbne plataform.
18.02.08 Kombineret søgning i materialer og CMS-indhold Analysedokument Analyse Q1 Ikke prioriteret af DDB.
18.02.14 Personlig digital betjening Workshop Ikke fastlagt Q1 Ikke prioriteret af DDB.
18.04.01 Sameksistens ikke-RDA vs. RDA Projektbeskrivelse Analyse Q1 I gang.
18.04.07 Nationalt Autoritetsdata Repositorium og Policy Statements Projektbeskrivelse Analyse Q1 I gang.
18.05.01 Netpunkt version 1.1 Projektbeskrivelse Drift Q1 Q2

Afsluttet i Q3. Sat i drift og kører parallelt med det eksisterende i tre måneder.
01-09-2018: Link til nyt netpunkt.dk lagt på det gamle netpunkt.

01-10 2018: Skiftes til nyt netpunkt.dk med link til den gamle version.
01-10 2018: Bestil-muligheden på det gamle netpunkt lukkes, er herefter kun til søgning - især i eksterne baser.

01-11 2018: Søgning i eksterne baser bliver tilgængeligt på  nyt netpunkt.dk 
01-11 2018: Emneordsbasen bliver tilgængelig på nyt netpunkt.dk
01-11 2018: Danbib basen udvides med LC-poster og poster fra ISSN

18.05.02 Afslutning af Danbib migrering Projektbeskrivelse Drift Q1 Q2 Afsluttet i Q3. Danbib-brønden sat i drift.
Kører parallelt med det eksisterende i tre måneder.
18.05.03 Afslutning af Posthus migrering Projektbeskrivelse Drift Q1 Q2 Afsluttet i Q3.
Kører parallelt med det eksisterende i tre måneder.
18.05.04 Afslutning af ORS migrering Projektbeskrivelse Drift Q1 Q2

Afsluttes i Q3. 
01-10 2018: Sættes i drift samtidig med bestil-funktionen på nyt netpunkt.dk. 
01-0 2018: ORS1 lukkes.

18.06.01 Udstilling af beholdningsoplysninger Projektbeskrivelse Drift Q1 Q1 Afsluttet.
Udstilles i den Åbne platform.
Projektbeskrivelse afleveret til DDB. Afventer deres stillingtagen.
18.06.05 Opsamling af data fra eksterne systemer Workshop Ikke fastlagt Q1 Ikke prioriteret af DDB.