Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Produkter » Materialevurderinger » Retningslinjer, selektionskriterier mv. » Rapport fra Lektørudvalget
Personal tools

Rapport fra Lektørudvalget

I 2020 udkom der 4.141 lektørudtalelser om bøger. Lektørudvalget modtog 16 klager.

Rapport fra Lektørudvalget 2020

Der udkom 4.141 lektørudtalelser om bøger, og Lektørudvalget modtog 16 klager.

Af Mai-Britt Dreier Jensen, formand for Lektørudvalget

Lektørudvalget er et uafhængigt udvalg nedsat af Dansk Bibliotekscenter. Udvalget har til opgave at behandle klager over offentliggjorte lektørudtalelser. Klagerne vurderes ud fra ”Retningslinjer for lektørudtalelser om bøger”.

En lektørudtalelse er en kortfattet anmeldelse af en nyudkommet bog, der kan tænkes at være egnet til at indgå i folke- eller skolebiblioteker. Den skal være udformet, så bibliotekarer og slutbrugere let og hurtigt kan sætte sig ind i det omtalte materiale.

For bibliotekerne udgør lektørudtalelserne et væsentligt hjælpemiddel, der skal understøtte kvaliteten i materialevalget og i bibliotekarernes orientering i de udkomne materialer, samt være et hjælpemiddel i formidlingen over for slutbrugeren.

Klageberettiget er den, som har ophavsret til bogen, forlaget, biblioteker samt bibliotekarer beskæftiget i folkebiblioteker eller i skolebiblioteker i folkeskolen. Man kan klage, hvis man mener, at retningslinjerne ikke overholdes.

DBC har i 2020 efter forslag fra Lektørudvalget indført en formular til brug ved klage over lektørudtalelse. Denne formular er inddelt i de samme fem afsnit som lektørudtalelsen. I formularen bedes klageren angive, i hvilke afsnit det menes, at retningslinjerne er overtrådt.

Inden en klage bliver behandlet af lektørudvalget, afgør formanden sammen med redaktøren, om der evt. er mulighed for at rette en faktuel fejl. Der kan klages over en lektørudtalelse indtil 6 måneder efter, at den er offentliggjort. Når der er klaget over en lektørudtalelse, fremgår dette af udtalelsen, samt hvornår klagen behandles af Lektørudvalget. Hvis udvalget vælger at imødekomme en klage, udsender DBC en ny lektørudtalelse, som er udarbejdet af en anden lektør. Lektørudvalgets afgørelser kan ikke appelleres.

Lektørudvalget er sammensat af 5 medlemmer fra bog- og biblioteksverdenen samt en formand. Medlemmerne udpeges for fireårige perioder med mulighed for genudpegning én gang. Formanden er udpeget uden tidsbegrænsning. Redaktøren af lektørudtalelserne er sekretær for Lektørudvalget.

Lektørudvalget mødes ca. 4 gange om året, hvor de indkomne klager behandles. Før hvert møde modtager medlemmerne et eksemplar af det værk, der klages over, samt den modtagne klage og orienterer sig i bogen. Derudover indhentes der en kommentar til klagen fra lektøren. Klagesagerne afgøres i fællesskab med formandens stemme som den afgørende efter en grundig og ofte langvarig debat. Der er næsten altid enighed om udfaldet, og det er derfor yderst sjældent, at en afstemning er nødvendig.

I 2020 udkom der 4.141 lektørudtalelser om bøger.

I løbet af 2020 modtog Lektørudvalget 16 klager. Klagerne var fordelt med 9 fra forfattere, 7 klager fra forlag. De 9 af klagerne var vedrørende voksenbøger, og 7 klager vedrørte bøger for børn og unge.

2 klager blev imødekommet, 14 blev ikke imødekommet (DBC blev i et enkelt tilfælde opfordret til at ændre emneord, som ikke var retvisende i den bibliografiske post. Emneordene indgår ikke i lektørudtalelsen).

Lektørudvalgets medlemmer er i beretningsåret 2020 forfatter Morten Blok, forlagsredaktør Inger Kristensen, bibliotekar Camilla Duvald (børne- og ungeområdet), bibliotekar Jan Michael Johansen/vicebibliotekschef John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen (voksenområdet) og skolebibliotekar Marianne Telling (skolebiblioteksområdet).

Udvalgets formand er bibliotekar Mai-Britt Dreier Jensen, og redaktør Hanne Ekström, DBC, er sekretær for udvalget.

11. januar 2021

Inger Kristensen, Marianne Telling, Morten Blok, John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen, Camilla Duvald og Mai-Britt Dreier Jensen.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.