Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Produkter & services » Webservices » Forsideservice
Personal tools

Forsideservice

Produktbeskrivelse

 

Se forsiden

Forsideservice forenkler adgangen til bogforsider og anden omslagsinformation og opfylder behovet i skoler og biblioteker for enkel og samlet adgang til centralt rettighedsclearede materialer.

 

Forsideservice er udviklet specielt til brug i skolebibliotekers og bibliotekers digitale formidling. Find teknisk information om Forsideservice/Moreinfo på opensource.dbc.dk

Indhold

Forsideservice giver adgang til forsider til bibliotekskatalogiserede bøger, film og multimedier fra 2010 og frem samt bibliotekskatalogiserede musiktitler fra september 2012 og frem.

Forsider til film, multimedier og musik er indscannet af DBC. Det samme gælder en del af bogforsiderne, som dog også for en større dels vedkommende leveres elektronisk af eksterne samarbejdspartnere. Fx er knap 135.000 indscannede forsider omkring årsskiftet 2018/2019 udskiftet med elektroniske, der fremstår i højere kvalitet.

For perioden før 2010 stammer forsiderne fra Boghandlerforeningen.

Som en del af abonnementet på Forsideservice kan bibliotekerne selv uploade billeder til servicen via grænsefladen ufo.dbc.dk.

Det må man bruge billeder af forsider til

Der gælder de samme bestemmelser for brug af centralt uploadede billeder som for de decentralt uploadede billeder. Bestemmelserne følger den aftale, der er indgået mellem DDB og Visda (tidligere Copydan Billedkunst).

Du kan læse mere om brugsbestemmelserne her.

Sådan fungerer Forsideservice

Forsideservice er en webservice, som kan bruges til fx at vise forsider i bibliotekets publikumskatalog og på storskærme.

Når bibliotekssystemet kalder servicen, returneres links til de supplerende data, som er registreret på den pågældende titel. Uddybende teknisk beskrivelse.

Priser

Eneste implementeringsomkostning for brugen af Forsideservice er, at systemleverandøren skal åbne for brugen af webtjenesten i lokalsystemet.

Abonnementet gælder for et år. Den kommunale licens omfatter alle kommunens skole- og folkebiblioteker.

Brugen af Forsideservice forudsætter, at kommunen har aftale med VISDA.

Særligt for kommuner (folke- og skolebiblioteker)

Kommunerne har med virkning fra 1. januar 2019 opsagt deres abonnementer på Forsideservice.
Pr. 1. april 2020 betaler Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) på vegne af alle folke- og skolebiblioteker en samlet månedlig pris på kr. 71.818,- ex moms for benyttelse af Forsideservice indtil videre.

 

Årsabonnement 2019

Kommuner (skole- og folkebiblioteker)

Se ovenfor

Forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med over 17.500 STÅ:
kr. 50.525,- ex moms

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med 10.000-17.500 STÅ:
kr. 37.395,- ex moms

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med 5.000-10.000 STÅ:
kr. 31.370,- ex moms

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med under 5.000 STÅ:
kr. 18.705,- ex moms

Biblioteker ved enkelte uddannelsesinstitutioner:

kr. 12.665,- ex moms

Fag- og specialbiblioteker

kr. 12.375,- ex moms

Mindre uddannelsesbiblioteker (fx handels- og tekniske skoler, VUC’er, gymnasier og private skoler)

Kr. 2.410,- ex moms

Abonnementsvilkår

Opsigelse af abonnementet skal ske skriftligt pr. brev eller på mail dbc@dbc.dk. Manglende betaling accepteres ikke som opsigelse. Hvor intet andet er aftalt, krediteres abonnementsprisen med fradrag af salgsprisen på allerede leverede og igangsatte leverancer i abonnementet. Der betales et gebyr på 10 % af den resterende abonnementsbetaling. Minimum kr. 100,- inkl. moms.

Begrænset anvendelse

Brugsret til billeder fra Faktalink og Forfatterweb, der findes i Forsideservice, er i de fleste tilfælde indkøbt med rettigheder til brug i selve Faktalink og Forfatterweb. DBC lægger disse billeder ind i Forsideservice.

Forsidebillederne kan derfor vises i centrale eller lokale søgesystemer med det formål at præsentere artiklen eller portrættet, men de kan ikke anvendes til visning på storskærme eller lignende, eller løsrevet fra produkterne i øvrigt.

Ønsker man at anvende billederne på anden vis, skal man kontakte fotograf eller billedbureau, der fremgår af byline i artikel eller portræt.

 

For yderligere information

Kontakt: Kundeservice

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.