Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Produkter & services » Webservices » Forsideservice
Personal tools

Forsideservice

Produktbeskrivelse.

 

Se forsiden

Forsideservice forenkler adgangen til fremskaffelse af bogforsider og anden omslagsinformation og opfylder behovet i skoler og biblioteker for enkel og samlet adgang til centralt rettighedsclearede materialer.

Forsideservice er udviklet specielt til brug i skolebibliotekers og bibliotekers publikumskataloger og giver også ret til at eksponere forsider og de øvrige omslagsinformationer på bibliotekers og skolebibliotekers hjemmesider.

Find teknisk information om Forsideservice/Moreinfo på opensource.dbc.dk

Indhold

Forsideservice er baseret på et centralt register, som opdateres løbende.

Forsideservice giver pt. adgang til forsider for alle BKM-titler (Bibliotekskatalogiserede materialer) indskannet af DBC fra 2010. Desuden rummes forsider fra Boghandlerforeningen for perioden før 2010.

Sådan fungerer Forsideservice

Forsideservice er en webservice, som fx kan kan bruges til at vise forsider i bibliotekets publikumskatalog samt fx på storskærme. Når bibliotekssystemet kalder servicen, returneres links til de supplerende data, som forefindes registreret på den pågældende titel. Uddybende teknisk beskrivelse.

Priser

Eneste implementeringsomkostning for brugen af Forsideservice er, at der af systemleverandøren åbnes for brugen af webtjenesten i lokalsystemet.

Abonnementet gælder for et år. Den kommunale licens omfatter alle kommunens skole- og folkebiblioteker.

Brugen af Forsideservice forudsætter, at kommunen har aftale med VISDA.

Årsabonnement 2019

Pris for kommuner (skole- og folkebiblioteker)

Indbyggertal

Pris i kr. pr. indbygger ex moms

0 – 75.000 0,29
75.000 - 150.000 0,27
150.000 - 250.000 0,25
250.000 - 400.000 0,23
> 400.000 0,21

Forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med over 17.500 STÅ:
kr. 50.525,- ex moms

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med 10.000-17.500 STÅ:
kr. 37.395,- ex moms

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med 5.000-10.000 STÅ:
kr. 31.370,- ex moms

Biblioteker ved uddannelsesinstitutioner med under 5.000 STÅ:
kr. 18.705,- ex moms

Biblioteker ved enkelte uddannelsesinstitutioner:

kr. 12.665,- ex moms

Fag- og specialbiblioteker

kr. 12.375,- ex moms

Mindre uddannelsesbiblioteker (f.eks handels- og  tekniske skoler, VUC’er og gymnasier)

Kr. 2.410,- ex moms

Skolebiblioteker

Skolebibliotekerne i en kommune er omfattet af folkebibliotekets abonnement.

Opsigelse af abonnementet skal ske skriftligt pr. brev eller på mail dbc@dbc.dk. Manglende betaling accepteres ikke som opsigelse. Hvor intet andet er aftalt, krediteres abonnementsprisen med fradrag af salgsprisen på allerede leverede og igangsatte leverancer i abonnementet. Der betales et gebyr på 10% af den resterende abonnementsbetaling. Minimum kr. 100,- inkl. moms.

Begrænset anvendelse

Brugsret til billeder fra Faktalink og Forfatterweb, der findes i Forsideservice  er i de fleste tilfælde  indkøbt med rettigheder til brug i selve Faktalink og Forfatterweb. DBC lægger disse billeder ind i Forsideservice.

Forsidebillederne kan derfor vises i centrale eller lokale søgesystemer med det formål at præsentere artiklen eller portrættet, men de kan ikke anvendes til visning på storskærme eller lignende, eller løsrevet fra produkterne i øvrigt.

Ønsker man at anvende billederne på anden vis, skal man kontakte fotograf eller billedbureau, der fremgår af byline i artikel eller portræt.

 

For yderligere information

Kontakt: Kundeservice