Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Produkter & services » Materialevurderinger » Rapport fra Lektørudvalget 2017
Personal tools

Rapport fra Lektørudvalget 2017

Rapport fra Lektørudvalget 2017, lektørudvalgets rapport 2017

Af Mai-Britt Dreier Jensen, formand

Lektørudvalget, som er et uafhængigt udvalg, nedsat af Dansk Bibliotekscenter, har til opgave at behandle klager over udkomne lektørudtalelser. Klagerne vurderes ud fra ”Retningslinjer for lektørudtalelser om bøger”.

En lektørudtalelse er en kortfattet anmeldelse af en nyudkommet bog, der kan tænkes at være egnet til at indgå i folke- eller skolebiblioteker. Den skal være udformet, så bibliotekarer og slutbrugere let og hurtigt kan sætte sig ind i det omtalte materiale.

For bibliotekerne udgør lektørudtalelserne et væsentligt hjælpemiddel, der skal understøtte kvaliteten i materialevalget og i bibliotekarernes orientering i de udkomne materialer, samt være et hjælpemiddel i formidlingen over for slutbrugeren.

Alle, der har ophavsret til en bog eller er bibliotekarer ved et folke- eller skolebibliotek, kan klage til Lektørudvalget over en lektørudtalelse. Man kan klage, hvis man mener, at retningslinjerne ikke overholdes. Klagen skal angive, på hvilke punkter man finder, at retningslinjerne er overtrådt. Inden en klage bliver behandlet af lektørudvalget, afgør formanden sammen med redaktøren, om der evt. er mulighed for at rette en faktuel fejl. Der kan klages over en lektørudtalelse indtil 6 måneder efter, at den er offentliggjort. Når der er klaget over en lektørudtalelse, fremgår dette af udtalelsen, samt hvornår klagen behandles af Lektørudvalget. Hvis udvalget vælger at imødekomme en klage, udsender DBC en ny lektørudtalelse, som er udarbejdet af en anden lektør. Lektørudvalgets afgørelser kan ikke appelleres.

Lektørudvalget er sammensat af 5 medlemmer fra bog- og biblioteksverdenen samt en formand. Medlemmerne udpeges for fireårige perioder med mulighed for genudpegning én gang. Formanden er udpeget uden tidsbegrænsning. Redaktøren af lektørudtalelserne er sekretær for Lektørudvalget.

Lektørudvalget mødes op til 6 gange om året, hvor de indkomne klager behandles. Før hvert møde modtager medlemmerne et eksemplar af det værk, der klages over samt den modtagne klage og orienterer sig i bogen. Derudover indhentes der en kommentar til klagen fra lektøren. Klagesagerne afgøres i fællesskab med formandens stemme som den afgørende efter en grundig og ofte langvarig debat. Der er næsten altid enighed om udfaldet, og det er derfor yderst sjældent, at en afstemning er nødvendig.

I 2017 udkom der 4396 lektørudtalelser om bøger.

I løbet af 2017 modtog Lektørudvalget 17 klager.

Klagerne var fordelt med 7 fra forfattere, 6 klager fra forlag, 4 klager fra forfatter/forlag.

De 12 af klagerne var vedrørende voksenbøger, og 5 klager vedrørte bøger for børn og unge.

3 klager blev imødekommet, 14 blev ikke imødekommet (heraf blev der dog i 1 lavet en rettelse i forhold til den oprindelige lektørudtalelse).

Lektørudvalgets medlemmer er i beretningsåret 2017 forfatter Morten Blok, forlagsredaktør Inger Kristensen, vicebibliotekschef Helle Jensen (børne- og ungeområdet), bibliotekar Stine Bang Iversen (voksenområdet) og skolebibliotekar Marianne Telling (skolebiblioteksområdet).

Udvalgets formand er bibliotekar Mai-Britt Dreier Jensen, og redaktør Hanne Ekström, DBC er sekretær for udvalget.

14. januar 2018

Morten Blok                       Inger Kristensen                 Helle Jensen
Stine Bang Iversen             Marianne Telling               Mai-Britt Dreier Jensen