Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Personal tools

Danbib

Produktbeskrivelse inkl. licensbetingelser, priser og link til brugerinformation for bibliotekspersonale.

Danbib er fælleskatalog og IT-infrastruktur for de danske biblioteker. Danbib indeholder den danske nationalbibliografi samt alle offentlige forsknings- og folkebibliotekers beholdning af materialer.

Danbib leveres som en grundydelse, der kan suppleres med en række øvrige databaser og services.

Generel information om Danbib-opgaven. | Brugerinformation for bibliotekspersonale


Adgang

Danbib er tilgængelig via http://netpunkt.dk og Zpunkt (via z39.50).

Information om adgang til Danbib via Zpunkt.


Licensbetingelser og priser

Det er en forudsætning for adgang til DanBib, at der betales Katalogiseringsbidrag.

 

Danbib-licens for statslige biblioteker

Kulturstyrelsen betaler Danbib-licens for de statslige biblioteker. Nærmere oplysning fås ved henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Danbib-licens for kommunale biblioteker

Danbib-licens for kommuner er en indbyggerbestemt betaling. Danbib-licensen dækker både folke- og skolebibliotekernes anvendelse af Danbib.

Licensbetalingen beregnes for bibliotekskommuner, dvs. befolkningen under ét for biblioteksfællesskaber.

Indbyggertal
Pris i 2018 pr. indbygger ex moms
0-75.000 3,21
75-150.000 3,00
150-250.000 2,72
250-400.000 2,47
>400.000 2,31

 

Danbib-priser for øvrige brugere i 2018

Private skoler: kr. 3.090,- pr. år
Regionsbiblioteker: kr. 4.265,- pr. år
Udenlandske kr. 5.735,- pr. år

Øvrige institutioner/private virksomheder bedes kontakte Kundeservice angående pris.

 

Kontakt

Kundeservice