Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » CSR » Trivsel
Personal tools

Trivsel

Trivsel på DBC - en del af DBC's CSR-rapportering

Trivsel på DBC

Trivsel (CSR)

Både det daglige arbejde og sociale aktiviteter som fx den årllige sommerfest er vigtige for, hvordan vi har det.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøudvalget drøfter aktuelle arbejds­miljøspørgsmål og gennemfører initiativer i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Konklusion fra seneste arbejdspladsvurdering (APV)
"Alt i alt har APV'en igen vist, at DBC har et meget godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives i en tillidsfuld atmosfære mellem ledelse og medarbejdere, og hvor tilfredsheden med jobbet er særdeles høj"

I 2017 arbejdede samarbejdsudvalget særligt med psykisk trivsel. Et udvalg kom med forslag til forbedringstiltag, og der blev skabt større kendskab hos ledere og medarbejdere til symptomer på psykisk mistrivsel og hvad vi hver især kan gøre, for at det ender med sygemeldinger. Det løbende trivselsarbejde er i 2018 vendt tilbage til arbejdsmiljøudvalget.

Malene Friis Andersen

”Hvis der ikke er rum at tale om stress i, er der heller ikke rum at handle i.” Sådan lød en af pointerne, da DBC i september 2017 havde besøg af ph.d. og autoriseret psykolog Malene Friis Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun introducerede bl.a. redskabet ’stresstrappen’, der giver et fælles sprog for, hvordan man har det.

 

I 2017 har arbejdsmiljøudvalget ikke haft væsentlige sager om fysisk eller psykisk arbejdsmiljø, og der har ikke været sygemeldinger som følge af arbejdsrelaterede forhold, herunder stress.

Forebyggelse af skader

For at forebygge skader på grund af stillesiddende arbejde står en faguddannet konsulent en gang om året for en fælles gennemgang af, hvordan man bedst indstiller stol, bord osv. og varierer sin arbejdsstilling. I særlige tilfælde ydes individuel rådgivning.

I 2017 har vi desuden haft besøg af en ph.d.-studerende fra Statens Institut for Folkesundhed, der på baggrund af et forskningsprojekt gav ideer til, hvordan vi kan få mere fysisk aktivitet ind i arbejdsdagen.

 

Gennemgang af kontorarbejdsplads

Her rådgiver ergonom Rikke Hedels om indstilling af stol mv. og hvordan man kan variere sin arbejdsstilling.

Kompetenceudvikling

Vi arbejder med målrettet kompetenceudvikling af den enkelte og prioriterer såvel den faglige som den personlige udvikling.

Vi afsætter fem årlige kompetenceudviklingsdage i gennemsnit pr. medarbejder til konferencer, netværk og uddannelse. I 2017 blev der brugt 4,2 dage og 5.600 kroner pr. medarbejder.

Udviklingssamtaler

Vi bruger den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) til at fastholde og forbedre medarbejdertrivslen og dialogen. Samtalerne har fokus på refleksion, kompetenceudvikling og fremtid, så vi sikrer sammenhæng mellem den enkelte medarbejders udviklingsønsker og virksomhedens strategisk begrundede behov for kompetenceudvikling.

Eksempler på MUS-refleksioner

Hvordan vurderer du stemningen i teamet?

Hvad vil du gerne være kendt for hos dine kolleger og din leder?

Hvor godt tilpas føler du dig i løbet af dagen?

Hvordan vurderer du overensstemmelsen mellem dine opgaver og kompetencer?

Hvordan vurderer du din indsats og dit bidrag til at løse vigtige DBC-opgaver?

Introforløb

Alle nye medarbejdere gennemgår et introforløb hos direktørerne samt konkrete ledere og medarbejdere, der er relevante for den pågældendes arbejdsområde.

Fratrædelsesordning

Når vi må foretage afskedigelser, tilbyder vi en fratrædelsesordning, der indeholder samtaler med eksterne konsulenter, som hjælper medarbejderen videre i arbejdslivet.

Pension

Vi lægger vægt på, at alle medarbejdere får pensionsrådgivning, så pensionsopsparing og forsikringsdækning er tilpasset og justeret til den enkeltes behov. Løbende rådgivningsydelser og fælles møder er væsentlige redskaber.

Sund mad

Maden i kantinen er varieret og tilberedt af friske råvarer, der så vidt muligt er økologiske. Kantinen drives af ISS og har gennem mange år haft Fødevarestyrelsens elitesmiley.

Motion

Vi har motionsrum med træningsmaskiner, og ca. 30 medarbejdere deltager på de ugentlige hold i pilates og yoga. Desuden stiller vi med hold til kampagner som Vi cykler til arbejde og Tæl skridt og til motionsarrangementer som Firmaorienteringsløbet, Alt for Damernes kvindeløb m.m.

Marianne: Pilates er godt for både ryg og arbejdsmiljø

Klik på billedet og læs Marianne: Pilates er godt for både ryg og arbejdsmiljø


Misbrugsberedskab

Ved misbrug af for eksempel alkohol kan ledelsen formidle kontakt til en misbrugskonsulent. Tilbuddet er ikke anvendt i 2017.

Sundhedscoaching

Medarbejdere, der ønsker at leve sundere, fx ved at tabe sig eller få bedre kondition, kan efter godkendelse af nærmeste leder og personalekontoret få en indledende konsultation samt op til fem opfølgningssessioner hos en sundhedscoach. Tilbuddet er ikke anvendt i 2017.

Psykologhjælp

Medarbejdere, der rammes af en krise, kan få betalt i første omgang op til fem konsultationer hos en psykolog. Det foregår anonymt for DBC. I 2017 har otte medarbejdere fået psykologisk rådgivning.

Massage, fysioterapi, kiropraktik

For at forebygge og behandle arbejdsrelaterede skader, kan medarbejderne få behandlinger hos en massør, fysioterapeut og/eller kiropraktor. I 2017 blev der udført 20 behandlinger med fysioterapi/massage og 21 behandlinger med kiropraktik.

Influenzavaccination

Der er årligt tilbud om at blive vaccineret mod influenza. I 2017 blev 47 medarbejdere vaccineret.

Sundhedstjek

Hvert andet år tilbydes et forebyggende sundhedstjek med måling af blodtryk, blodsukker m.m. Resultaterne holdes alene mellem Falck Healthcare og den enkelte medarbejder, der efterfølgende kan kontakte egen læge ved uhensigtsmæssige tal.

Det sociale liv

Personaleforeningen arrangerer alt fra skitur over flødebollekurser til byvandringer, og der er mulighed for at udfordre kollegerne i bordtennis eller mødes over en øl eller sodavand i den lejlighedsvise fredagsbar. I 2017 er de sangglade og morgenfriske af os begyndt at synge morgensang en gang om måneden.

Work-life balance

Selv om arbejdet er vigtigt, skal der også være plads til andet. Vi har flextid, orlovsordninger, mulighed for at tilkøbe ekstra ferie og for at passe syge børn både første og anden sygedag. Og både småbørnsforældre og seniorer kan gå på deltid og samtidig bevare fuldt pensionsbidrag.

 

Gå til CSR-forsiden