Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » CSR » Miljø
Personal tools

Miljø

CSR-rapportering: Miljø

Miljø

Energiforbrug - LED-belysning

Energiforbrug

Vi skifter løbende til LED-lyskilder og it-udstyr med lavere strømforbrug. I 2017 er mere end 100 gamle strømslugende pærer i kantinen skiftet ud med LED.

Siden 2013 har vi nedbragt vores elforbrug med 14 %, og såvel elforbrug som varmeforbrug er faldet fra 2016 til 2017.

Energiforbrug (CSR 2017)

Siden 2010 har DBC købt strøm, som fremmer produktionen af el, der ikke udleder CO2. Vi betaler en ekstra pris pr. kWh for, at elselskabet køber oprindelsesgarantier for danskproduceret vindenergi svarende til vores årlige forbrug. På den måde er vi med til at øge efterspørgslen efter vedvarende energi, og dermed bliver sandsynligheden for, at der på sigt bliver et reelt marked for vindstrøm, større

Vandforbrug

Vandforbrug (CSR 2017)

Affaldshåndtering

Affaldshåndtering (CSR 2017)

Vi sorterer alt vores affald og tænker i genanvendelse. DBC’s affald består såvel mængde- som vægtmæssigt primært af bøger og papir samt køkkenaffald fra kantinedriften. De seneste år er der sket en markant nedgang i mængden, som skyldes mindre madspild samt reduktion i papirforbruget.

Der er i 2017 indført affaldssortering i kantinen, således at bioaffald nu sorteres fra andet restaffald.

Gå til CSR-forsiden