Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Nyheder » Det serviceorienterede Danbib
Personal tools

Det serviceorienterede Danbib

Artikel om migrationen af Danbib til serviceorienteret arkitektur.

Søgning i DanbibOpdateringer fra DanbibOpdatering af Danbib
Præsentations- og dataformater Det serviceorienterede bestilsystem Brugerhåndtering og licensadministration

Der pågår aktuelt en proces, der skal lede frem til et fælles udbud på nyt bibliotekssystem. Pt. har et antal kommuner svarende til knap 90% af landets indbyggere udtrykt interesse i udbuddet. I den sammenhæng er det relevant at give en orientering om Danbib's udvikling.

I 2013 migrerer DBC Danbib over på brøndplatformen. I forbindelse med denne migrering tilbyder Danbib en vifte af nye services, som kan benyttes af system- og materialeleverandører på det danske biblioteksmarked. Disse services vil alle eller enkeltvis kunne inddrages i tilbudsgiveres tilbud på nyt bibliotekssystem.

 

SØGNING I DANBIB

Det bliver muligt at søge i Danbib igennem webservicen OpenSearch og dermed tilgå Danbib direkte uden om DBC's brugergrænseflader. Søgning vil også kunne foregå gennem standarden, SRU.

 

OPDATERINGER FRA DANBIB

Leverandører vil få mulighed for at få bibliografiske poster fra Danbib opdateret automatisk.

Servicen vil kunne sende bibliografiske poster i forskellige standardformater såsom DanMarc2 (Standard), Marc21 og andre standardiserede formater som leverandørerne efterspørger. Posterne vil blive sendt til leverandørernes systemer, hvis de har et abonnement på servicen. Posterne vil blive sendt umiddelbart efter, de er opdateret eller slettet.

For de leverandører, der ikke ønsker en online opdatering af deres systemer, udvikles et OAI interface til Danbib, der gør det muligt for leverandørernes systemer at hente posterne efter behov.

 

OPDATERING AF DANBIB

DANMARC2 POSTER

Mulighed for direkte katalogisering til Danbib har bl.a. været efterspurgt i projektet "Danbib som ægte fælleskatalog" (senere navngivet "SACS"). Denne mulighed realiseres gennem en katalogiseringsservice, der vil gøre det muligt at udføre CopyReadUpdateDelete operationer direkte på Danbib's poster. Servicen vil være en hovedhjørnesten i migreringen af DBC's katalogiseringsklient DBCKAT til Danbibs nye platform.

BEHOLDNING

I det nye migrerede Danbib efterspørges en mere interaktiv opdatering af beholdningsdata. Derfor vil DBC udvikle en service, der vil gøre det muligt at opdatere beholdningsinformation i Danbib direkte.

I dag er beholdningsinformationen til Danbib på et overordnet niveau. Dette vil stadigvæk være muligt. Men for de kunder der måtte ønske det, vil det være muligt at aflevere mere detaljeret beholdningsinformation til Danbib.

Denne information kunne indeholde oplysninger om hyldeliste, filial og ideelt også information om hvorvidt den pågældende post er hjemme eller ej. Såfremt en kunde ønsker at aflevere så detaljeret information, vil det mindst kræve, at beholdningsinformationen bliver opdateret en gang i timen. Det er DBC’s mål at dette bliver muligt.

Top

PRÆSENTIONS- OG DATAFORMATER

Så længe vi har systemer, der er baseret på forskellige formater, vil der være et behov for at gå fra et format til et andet. DBC vil tilbyde denne mulighed med vores nye OpenFormat service. Servicen kan online transformere en kundes data fra et format til et andet. Desuden vil servicen gøre det muligt at lave præsentationsformater til forskellige platforme som storskærme og mobile løsninger.

 

DET SERVICEORIENTEREDE BESTILSYSTEM

Danbib´s bestillingssystem kan tilgås af services, der understøtter fjernlånsfunktionaliteten. Disse services baserer sig dels på de standarder, der er aftalt i Danmark – Z39.50 og NCIP – men der vil også være adgang til funktionaliteten gennem en række services:

Som led i bibliotek.dk-migreringen er vi ved at sætte bestilsystemet i stand til at samarbejde med brønd-miljøet. I den forbindelse udvider vi eksisterende webservices, således at vi kan tilbyde hele bestil-funktionaliteten som webservices.


KAN MATERIALET BESTILLES?

  • OpenOrder kan på forespørgsel svare på, om et hvilket som helst materiale helt generelt kan bestilles eller ej, herunder om der er biblioteker, der tilbyder elektronisk kopilevering af materialet.
  • OpenHoldingsStatus kan fortælle, hvilke biblioteker der ligger inde med et materiale, om det enkelte bibliotek låner det ud, samt - for hvert enkelt bibliotek - den forventede leveringstid og anden relevant lokal statusinformation.
  • OpenAgency kan levere al relevant information vedr. biblioteker: Vejviseroplysninger, politik og parametre til slutbruger- og interurbanlånsbestillinger i forhold til materialetyper m.m.
  • OpenAgency vil tilbyde en webservice til opdatering af bibliotekernes lokale registre over egne bibliotekslånere, inkl. Bestil- og Downlånparametre.

AFLEVERING AF BESTILLINGER

  • OpenOrder-webservicen kan modtage bestillinger på alle typer af materialer, både fundet ved søgning i DBC's databaser/brønde og i andre udvalgte databrønde (fx Statsbibliotekets SerialSolutions brønd). Evt. kan serviceaftageren bede OpenOrder om selv at finde den bedste/hurtigste leverandør.
  • OpenOrder-webservicen vil kunne modtage bestillinger i alle relevante (xml-)formater og standarder: NCIP, Request Transfer Message og hvad man måtte finde på.
  • Så længe Zpunkt holdes i live opretholder vi mulighed for at aflevere bestillinger i z3950-ill-xml (men z3950-anvendelse i øvrigt erstattes af http/webservice-kald).

OPDATERING AF BESTILLINGER

  • OpenFindOrder-webservicen vil tilbyde en service til opdatering af lokale fjernlånssystemer med bestillinger.
  • OpenOrder-webservicen kan modtage alle ILL-relevante opdateringer af bestillinger (svar på bestillinger, fornyelser, annulleringer, "er-afsendt"-meddelelser (shipping) inkl. stregkode osv). Både som OpenOrder-webservice-requests og som fx NCIP-requests.
  • Anden BOB-grænseflade-funktionalitet (fx gensend af mailkvitteringer, manuel afslutning af bestillinger) kan afleveres via OpenOrder-webservicen.

 

BRUGERHÅNDTERING OG LICENSASMINISTRATION

Håndtering af brugernes adgang til digitale licenser og biblioteksservices vil kunne optimeres, når den nationale infrastruktur er på plads i løbet af 2013. Alle borgere vil kunne anvende NemID mv. som adgangskort, og en række komponenter vil kunne understøtte en samlet adgang til bibliotekernes systemer.

Top

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.