Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Nyheder » DBC udbygger dialogen med forskningsbibliotekerne
Personal tools

DBC udbygger dialogen med forskningsbibliotekerne

DBC nyhed 11. marts 2014. Workshop for Forsknings-, fag- og uddannelsesbiblioteker 7. marts 2014.

Workshop for Forsknings-, fag- og uddannelsesbiblioteker 7. marts 2014

Illustration fra FFU workshop_paa DBC_0703_2014


Det er vigtigt, at vi mødes og samarbejder på tværs – Lad os endelig gøre det igen! Sådan kan man helt kort uddrage essensen af den workshop for fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker (FFU), som fandt sted fredag den 7. marts på DBC.

De 36 deltagere repræsenterede et bredt udsnit af relevante biblioteker samt Danmarks Biblioteksforening, Kulturstyrelsen og DBC.

”Vi har brug for at samarbejde for at vide, hvem hinanden er, og hvilke udfordringer vi har. Det får vi ved at mødes sådan som i dag.” Tine Vind, kontorchef for biblioteker, Kulturstyrelsen

Workshoppen udsprang af et ønske fra FFU-bibliotekerne om i højere grad at blive inddraget i udviklingen af Danbib og bibliotek.dk, også efter etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek, der som udgangspunkt fokuserer på folkebibliotekerne.

Også i DBC har vi stor interesse i et fortsat godt samarbejde med FFU-bibliotekerne. Derfor har vi netop udbygningen af dialogen med denne del af bibliotekssektoren som et af indsatsområderne i vores Strategi 2017, sådan at vi kan understøtte FFU-bibliotekernes centrale placering i forskningsverdenen og det videregående uddannelsessystem.

”Vi ser workshoppen som et startskud til konkrete samarbejdsprojekter med forskningsbibliotekerne. FFU’erne er en vigtig samarbejdsparter for DBC, som vil kunne få gavn af de ting, vi udvikler i resten af den nationale biblioteksinfrastruktur,” siger DBC’s Piet Seiden, der har ansvaret for DBC’s strategiske indsats på FFU-området.

Der er oprettet en FFU-konktaktgruppe, som vil være i løbende dialog med DBC. En årlig workshop og tæt opfølgning på nøglespørgsmål skal være med til at sikre samarbejdet fremover.

Workshoppen var arrangeret af Danske FFU-biblioteker, Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, Lederforum for Special- og Forskningsbiblioteker og DBC.

 

Temaer på workshoppen

- Funktioner i Inter Library Loan (ILL)

- WorldCat – status for viderestilling i Ressource Sharing-bibliotekerne

- Kulturarv i bibliotek.dk

- VIAF

- Forretningsmodel for artikelservice fra Statsbiblioteket

- Data ind/ud og høstning af poster gennem Open Access Initiative

- Målarkitektur og udviklingsplan for samlet biblioteksinfrastruktur 2014

Læs DBC's strategi 2017

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.