Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Nationale opgaver » Nationalbibliografi » Lydmaterialer -Selektion og registrering
Personal tools

Lydmaterialer -Selektion og registrering

Beskrivelse af DBCs registrering af lydmaterialer og lydværker registreret i Dansk Lydfortegnelse.

Lydmaterialer registreres i Dansk lydfortegnelse som en del af den danske nationalbibliografi. Som lydmaterialer betragtes bl.a. indlæste og oplæste tekster, dramatiseringer, radioreportager, interviews, debatter, danseinstruktioner, gymnastikinstruktioner og sprogkurser.

Lydbøger defineres som indlæste tekster. Lydbøger medtages, hvis den tilgrundliggende tekst er optagelsesberettiget til Dansk bogfortegnelse/Dansk periodicafortegnelse.


Selektion

DBC registrerer lydværker af kunstnerisk og/eller informativ værdi som udgør en afsluttet og selvstændig enhed.

DBC modtager nye lydmaterialer dels direkte fra producenterne og fra Statsbiblioteket, dels rekvireres materialer, som vi er blevet opmærksomme på via bibliotekshenvendelser o.a.

Hvis man udgiver et lydværk,  kan man sende et eksemplar direkte til DBC og det vil så blive registreret og indgå i udvælgelsen til Kombileverancer.


Lydværket sendes til:

Dansk lydfortegnelse
DBC as
Tempovej 7-11
2750 Ballerup

Netlydbøger og andre netlydmaterialer end lydbøger er også optagelsesberettigede i Dansk lydfortegnelse.  Hvis du ønsker at anmelde en online-lydudgivelse til DBC kan du sende en mail til adressen netlyd@dbc.dk med oplysninger, der gør det muligt at se og høre selve udgivelsen. Ved betalingsbelagte lydudgivelser skal udgivelsen medsendes som en fil, der slettes efter registrering, eller DBC skal i en periode have adgang til udgivelsen.

 

Registrering

Registreringen består af en katalogisering og en emnebehandling. Ved katalogiseringen registreres bl.a. lydmaterialets titel, forfatter og indlæser. Ved emnebehandlingen tildeles lydmaterialet et klassemærke (og på bibliotekskatalogiserede titler også emneord og noter). Ved registrering af en lydbog kopieres emnebehandlingen fra bogens registrering i Dansk bogfortegnelse.

Registreringerne foretages i danMARC2-formatet.
Registreringerne kan søges på www.bibliotek.dk >> og i bibliotekernes fælles database DanBib og andre bibliotekskataloger.

Lydværket bedes sendt til:

Dansk lydfortegnelse
DBC as
Tempovej 7-11
2750 Ballerup