Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Nationale opgaver » Nationalbibliografi » Billedmaterialer - Selektion og registrering
Personal tools

Billedmaterialer - Selektion og registrering

Billedmaterialer registreres i Dansk billedfortegnelse, hvor billedmaterialer i form af billedværker (dvs. film- og videooptagelser, dias, transparenter m.m.) registreres som en del af den danske nationalbibliografi.

DBC bibliotekskatalogiserer desuden andre film, der vurderes biblioteksrelevante. Registreringerne danner grundlag for bibliotekernes materialeanskaffelser og bruges i bibliotekernes kataloger.

 

Selektion

DBC registrerer billedværker af kunstnerisk og/eller informativ værdi. Fra 1999 blev udenlandske spillefilm med dansk tale eller tekst en del af nationalbibliografien.

DBC modtager nye billedmaterialer til registrering direkte fra producenterne og som lån fra Statsbiblioteket (Pligtafleveringen). Materialer der ses omtalt i tidsskrifter eller som DBC på anden vis bliver gjort opmærksom på rekvireres.

Hvis man udgiver et billedværk i fast fysisk form kan man sende et eksemplar til DBC:

Dansk billedfortegnelse

DBC as
Tempovej 7-11
2750 Ballerup

Hvis man udgiver et billedværk på nettet kan man anmelde udgivelsen til DBC ved at sende en mail til adressen netfilm@dbc.dk med oplysninger der gør det muligt at se udgivelsen.

Hvis udgivelsen er gratis er det tilstrækkeligt at oplyse netadressen. Hvis den er betalingsbelagt skal selve udgivelsen medsendes som en fil. Denne slettes efter endt registrering. Alternativt skal DBC have adgang til udgivelsen i en kort periode.

 

Billedværket vil blive vurderet med henblik på optagelse i Dansk billedfortegnelse og bibliotekskatalogiseringen, og om der skal udarbejdes en materialevurdering.

For yderligere oplysninger se: Optagelseskriterier for Dansk Billedfortegnelse.

 

Registrering

Bibliografisk registrering omfatter deskriptiv katalogisering og emnebehandling. Det bibliografiske arbejde følger regler og standarder.

Den deskriptive katalogisering er en beskrivelse af materialernes ophav, titel, publicering, fysisk form mv. Der udvælges opslagselementer til brug for genfinding af materialerne og opstillingselementer til brug for deres opstilling i bibliotekerne. Emnebehandlingen består af:

  • Klassifikation – til brug for opstilling i bibliotekerne og til brug for emnesøgning
  • Emneordstildeling – til brug for verbal emnesøgning
  • Noteskrivning – med det formål at beskrive materialernes emnemæssige og bibliografiske indhold.

Registreringerne foretages i danMARC2-formatet.

Registreringerne kan søges på www.bibliotek.dk og i bibliotekernes fælles database Danbib såvel som i bibliotekernes lokalkataloger.