Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Nationale opgaver » DK5-Forum
Personal tools

DK5-Forum

Beskrivelse af opgaver og formål for DK5 forum.

Kommissorium


Opgaver og formål

DK5-forum forestår udviklingen af DK5 i løbende og åben dialog med biblioteksansatte og brugere i hele landet. Bibliotekernes bevidsthed om muligheden for at have indflydelse på DK5 skal øges og deres lyst til at give input skal stimuleres.

DK5-forum lægger problemstillinger ud til debat og præsenterer løsningsforslag og løsninger på profblog.bibliotek.dk.

DK5-forum skal endvidere formulere den principielle fortolkning af klassifi­kationssystemet.

DK5-forums årlige beretning og arbejdsplan forelægges for Bibliografisk Råd, der har det overordnede ansvar for DK5's udvikling.

Sammensætning

DK5-forum består af i alt 4 medarbejdere fra DBC, hvoraf 1 er sekretær for gruppen. DK5-forum kan trække på DBC’s egne fagreferenter og eksterne specialister og interessenter ved udvikling inden for specifikke DK5-grupper.

Arbejdsform

DK5-forum afholder møder efter behov, ca. 4-6 møder årligt. DK5-forum kan afholde møder/workshops på et bibliotek, hvor der er adgang til at se litteraturen på hylderne, i samarbejde med bibliotekarer på det pågældende bibliotek.