Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Nationalbibliografi » Fortegnelser og optagelseskriterier » Optagelseskriterier » Optagelseskriterier for danske musikoptagelser
Personal tools

Optagelseskriterier for danske musikoptagelser

1. Afgrænsning


1.1 Indholdsmæssig afgrænsning
Danske musikoptagelser optager udgivelser af musikoptagelser, hvor musikken er det primære indhold.

Med udgivelser af musikoptagelser forstås:

 • Musikoptagelser, der kan erhverves selvstændigt og er offentliggjort til en bredere kreds gennem salg, rekvisition, lån eller leje eller på anden vis er gjort alment tilgængelige

 • Materiale bestående af både musik og andet indhold som fx lyd eller film, hvis musikindholdet er at betragte som primært eller ligeværdigt med det øvrige indhold. Hvis musikken må betragtes som underordnet det øvrige indhold eller sekundært i forhold til det øvrige indhold, optages materialet ikke

Danske musikoptagelser optager ikke:

 • Lydoptagelser, hvor musikken ikke har en primær funktion

 • Musikoptagelser, som alene er beregnet til privat brug eller intern brug i virksomheder, organisationer eller institutioner, hvor offentligheden ikke har fri adgang til materialet

 • Musikoptagelser, som kun har interesse for en snæver lokal kreds, fx optagelser fra koncerter i lokale foreninger, skoler, gymnasier eller musikskoler, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at materialet er tiltænkt en bredere offentlighed og fx promoveres som en handelsvare

 • Musikoptagelser, hvor det fremgår, at materialet er fremstillet med henblik på promovering af eller reklame for et salgsobjekt – musik eller andet. Dog optages: 

0 udgivelser, der skal promovere en bestemt slags musik

0 udgivelser, der ikke udkommer på anden vis efterfølgende og derfor i realiteten er en almindelig udgave uden reklameformål 

 • Udgivelser, der er ulovligt fremstillet i henhold til ophavsretsloven

 • Musikoptagelser, som udgiveren ikke ønsker optaget, med mindre de bliver solgt eller udleveret til alle.

1.2 Geografisk og sproglig afgrænsning

Danske musikoptagelser optager alle musikoptagelser, der er produceret af eller for danske udgivere.
Desuden optages musikoptagelser, som opfylder ét eller flere af nedenstående kriterier, uanset hvor optagelsen, fremstillingen eller udgivelsen er sket:

 • Optagelser, hvor én eller flere danske kunstnere medvirker, uanset værkets nationalitet

 • Optagelser af værker, som er komponeret, arrangeret eller på anden måde bearbejdet af danskere

 • Optagelser af værker, der indeholder dansk tekst eller tekst oversat fra danske forfatteres værker

 • Optagelser af værker, der benytter motiver fra danske kunstneres værker, samt værker eller optagelser, der på anden måde har relation til Danmark eller danske forhold

Ved danske kunstnere forstås i denne sammenhæng:

 • Udøvende kunstnere, der er født i Danmark eller er danske statsborgere.

Som udøvende kunstnere betragtes også:

  • På populærområdet: Musikgrupper med danske medlemmer

  • På det klassiske område: Danske ensembler og danske medlemmer af ensembler med kun 2 medlemmer

Et dansk medlem af et kor, et orkester, et bigband eller lign. eller af et klassisk ensemble med 3 eller flere medlemmer er ikke nok til, at udgivelsen betragtes som dansk.

 • Komponister etc., der er født eller bosiddende i Danmark, er danske statsborgere eller har gjort en markant indsats i dansk musikliv

Et materiale kan indeholde flere værker – materialet optages, såfremt blot ét af værkerne opfylder de ovenfor anførte kriterier. Registreringen fokuserer på indeholdte danske værker. Andre indeholdte værker, der ikke giver anledning til registreringen, beskrives ikke nødvendigvis

Danske musikoptagelser optager ikke:

 • Udenlandsk udgivne/producerede værker beregnet for et udenlandsk/internationalt publikum og importeret til Danmark. Heller ikke hvis det udenlandske værk sælges/udlejes sammen med et dansk bilag, fx en folder med dansk tekst

 • Udenlandske licensudgivelser (udenlandsk produceret musik uden dansk indhold eller dansk bearbejdning i øvrigt, publiceret af dansk udgiver i Danmark efter licens med udenlandsk udgiver)

1.3 Udgivelsesår

Danske musikoptagelser optager musikoptagelser uanset udgivelsestidspunkt.

1.4 Nye udgaver og oplag

Danske musikoptagelser optager genudgivelser. 

2. Fysisk form

2.1 Fysisk fast form
Danske musikoptagelser optager udgivelser af optaget musik uanset fysisk medie.


2.2 Netudgivelser
Danske musikoptagelser optager et udvalg af musikoptagelser udgivet på nettet. Onlinematerialer, der medtages, skal altid have et indhold, der skønnes bredt biblioteksrelevant.

Følgende elementer indgår i vurderingen af, hvad der optages:

 • Indhold af kunstnerisk eller informativ værdi

 • Relevans i relation til biblioteksformidling primært for den almene bruger

 • Blivende værdi og ikke kun flygtig optræden på nettet

 • Tilgængelighed på optagelsestidspunktet

3. Omfang

Danske musikoptagelser optager udgivelser af optaget musik uanset omfang.

4. Periodiske udgivelser

Registrering af periodiske udgivelser er ikke relevant for musikområdet.

5. Specielle typer udgivelser


5.1 Udgivelser, der består musik, tekst og lyd


5.1.1 Udgivelser, der består af musik samt tekst og/eller anden lyd i samme medie
Udgivelser, hvor musikoptagelserne er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages.

Udgivelser, hvor musik samt tekst og/eller lyd har ligeværdig værdi, optages.

 

5.1.2 Udgivelser, hvor musik samt tekst og/eller lyd findes i separate medier, der er udgivet samlet
Udgivelser, hvor musikoptagelsen er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages.
Udgivelser, hvor musikoptagelsen har ligeværdig værdi i forhold til tekst- og/eller lyddele, optages.

5.2 Filmet musik
Danske musikoptagelser optager film/video, hvor musikken har primær eller ligeværdig værdi i forhold til det øvrige indhold.

Musikdokumentarer om danske kunstnere optages, hvis de indeholder optagelser af et eller flere hele, enkeltstående værker.

5.3 Musikoptagelser, der medfølger periodika
Musikoptagelser, der medfølger periodika, optages ikke.

 

Bilag 1: Optagelseskriterier for Grønlandske musikoptagelser
Grønlandske musikoptagelser optager udgivelser af musikoptagelser efter de samme principper, som gælder for "Danske musikoptagelser"; hvad der dér forstås som "dansk" og "Danmark", skal dog her forstås som "grønlandsk" og "Grønland."

Undtaget herfra er netudgivelser, som ikke optages i Grønlandske musikoptagelser.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.