Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Personal tools

Optagelseskriterier for Dansk lydfortegnelse

Revideret maj 2018

1. Afgrænsning

1.1 Indholdsmæssig afgrænsning

Dansk lydfortegnelse optager lydoptagelser af kunstnerisk og/eller informativ værdi, hvis primære indhold er tale, lydeffekter m.m., når materialet samlet set fremstår som et værk.

Som taleoptagelser betragtes bl.a. indlæste og oplæste tekster, dramatiseringer, radioudsendelser, interviews, debatter, danseinstruktioner, gymnastikinstruktioner og sprogkurser.
Indlæste tekster optages, hvis den tilgrundliggende tekst er optagelsesberettiget til Dansk bogfortegnelse/Dansk periodikafortegnelse.
Et udvalg af danske radioudsendelser og podcast publiceret online optages, hvis de forhandles kommercielt eller formodes at have særlig kulturhistorisk værdi - og er tilgængelige for bibliotekerne.

For publikationer der består af både lyd, tekst og billeder, gælder særlige regler (se § 5.3.).

Lydfortegnelsen optager ikke:

 • musikoptagelser (optages i Danske musikoptagelser)
 • udgivelser der er ulovligt fremstillet i henhold til ophavsretsloven
 • udgivelser som udgiveren ikke ønsker optaget, med mindre de bliver solgt eller udleveret til alle
 •  

  1.2 Geografisk og sproglig afgrænsning

  Lydfortegnelsen optager udgivelser, når de er:

  • produceret af eller for danske udgivere/producenter, uanset sprog. Fremmedsprogede indlæste tekster i onlineform udgivet i Danmark udelades dog, hvis det vurderes at de primært er beregnet til salg i udlandet
  • produceret af eller for udenlandske udgivere/producenter, hvor sproget er dansk
  • på anden vis beregnet for det danske marked

  Lydfortegnelsen medtager ikke udenlandsk udgivne/producerede værker beregnet for et udenlandsk/internationalt publikum og importeret til Danmark. Heller ikke, hvis den udenlandske udgivelse sælges sammen med et dansk bilag, fx en folder med dansk tekst.

  Lydfortegnelsen medtager grønlandske udgivelser efter samme kriterier som danske.

  1.3 Udgivelsesår

  Lydfortegnelsen medtager udgivelser udgivet i løbende år samt 5 år tilbage.
  Publikationer der har været udgivet med henblik på salg i detailhandlen, eller har kunnet fås gennem abonnement, optages uanset alder. Lyd, der udleveres gratis eller sælges på anden vis, optages ikke i Lydfortegnelsen, hvis der er gået mere end 5 år siden udgivelsesåret, med mindre de er del af en nummereret serie eller af et flerbindsværk der allerede er optaget.

  1.4 Nye udgaver og oplag

  Nye udgaver og oplag optages i Lydfortegnelsen.

  2. Fysisk form

  2.1 Fysisk fast form

  Lydfortegnelsen optager lydoptagelser i fysisk fast form (fx cd).

  2.2 Netudgivelser

  Indlæste tekster i onlineform optages, med mindre de falder ind under de typemæssige krav, der opstilles i Bilag 5 i Dansk bogfortegnelses optagelseskriterier om typer, der udelades.

  Andre danske lydoptagelser end indlæste tekster optages i begrænset omfang. Følgende elementer indgår i vurderingen af hvad der optages:

  • indhold af kunstnerisk eller informativ værdi
  • relevans i relation til biblioteksformidling primært for den almene bruger
  • blivende værdi og ikke kun flygtig optræden på nettet
  • tilgængelighed på optagelsestidspunktet

  3. Omfang

  3.1 Fysisk fast form

  Lydfortegnelsen optager lydoptagelser i fysisk fast form (fx cd) uanset omfang.

  3.2 Netudgivelser

  Netudgivelser af lyd optages i lydfortegnelsen når de indgår i en biblioteksløsning eller der er tale om en kommerciel lydoptagelse, der optræder som en salgsenhed uanset omfang.
  Andre danske lydoptagelser end indlæste tekster udelades såfremt spilletidslængden er under 15 minutter.

  4. Periodiske udgivelser

  Lydfortegnelsen optager periodiske lydoptagelser efter samme kriterier, som gælder for trykte periodika til Dansk periodikafortegnelse.

  Lydfortegnelsen optager ikke:
  Lokale lydaviser og lokale lydtidsskrifter udgivet i kommunalt eller regionalt regi beregnet for lokalsamfundets borgere

  5. Specielle typer udgivelser

  5.1 Reklame

  Udgivelser med reklameindhold optages ikke, medmindre anden værdifuld information er det primære indhold.

  5.2. Maskinoplæsning

  Lydoptagelser, som alene består af maskinoplæst tekst, optages ikke.

  5.3 Udgivelser, der består af lyd, tekst og billeder

  5.3.1 Udgivelser, der består af lyd, tekst, og/eller billeder i samme medie (fx cd-rom):

  Udgivelser, hvor lyd er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages.

  Udgivelser, hvor lyd, tekst og/eller billeder har ligeværdig værdi, optages.

  5.3.2 Udgivelser, hvor lyd, tekst og billeder findes i separate medier der er udgivet samlet:

  Lyddele, der er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages.
  Lyddele, der har ligeværdig værdi i forhold til tekst- og/eller billeddele, optages.
  Samlinger, som er genudgivelser af tidligere separat udgivne materialer i nyt samlende opbevaringsudstyr, optages ikke.

  Cookies om besøgsstatistik

  DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

  Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

  Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.