Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Nationalbibliografi » Fortegnelser og optagelseskriterier » Optagelseskriterier » Optagelseskriterier for Dansk billedfortegnelse
Personal tools

Optagelseskriterier for Dansk billedfortegnelse

Optagelseskriterier for Dansk Billedfortegnelse.

Revideret januar 2018

Afgrænsning | Fysisk form | Omfang | Periodiske udgivelser | Specielle typer udgivelser

1. Afgrænsning

1.1 Indholdsmæssig afgrænsning

Dansk billedfortegnelse optager udgivelser af film/video-optagelser og andre billedmaterialer, der kræver fremvisningsudstyr, når materialet samlet set fremstår som et værk.

Billedfortegnelsen optager:

 • udgivelser, som er offentliggjort til en bredere kreds, og som enten er gratis eller fås gennem salg, lån eller leje
 • indhold fra betalingsbelagte streamingtjenester, hvis det er til rådighed via biblioteker
 • et udvalg af danske tv-udsendelser publiceret online, hvis de forhandles kommercielt eller formodes at have særlig kulturhistorisk værdi – og er tilgængelige for biblioteker

For publikationer, der består af både billeder, tekst og lyd, gælder særlige regler (se § 5.3.)

Billedfortegnelsen optager ikke:

 • udgivelser, som alene er beregnet til privat brug eller intern brug i virksomheder, organisationer eller institutioner
 • udgivelser, der er ulovligt fremstillet i henhold til ophavsretsloven
 • udgivelser, som udgiveren ikke ønsker optaget, med mindre de bliver solgt eller udleveret til alle
 • materialer, som kun er offentliggjort ved fremvisning, fx i biograf eller tv
 • enkelte billeder
 • digitaliseringer af enkelte materialer fra egne samlinger (fx biblioteker og arkiver)


1.2 Geografisk og sproglig afgrænsning

1.2.1 Geografisk og sproglig afgrænsning – udgivelser i fysisk fast form

Billedfortegnelsen optager udgivelser i fysisk fast form, når de er:

 • produceret af eller for danske udgivere/producenter, uanset sprog i tale og tekst
 • produceret af eller for udenlandske udgivere/producenter, hvor sproget er dansk tale eller dansk tekst
 • instrueret af en dansk instruktør
 • på anden vis beregnet for det danske marked, hvilket fx kan være indikeret ved dansk mærkning eller dansksproget omslag

Billedfortegnelsen medtager ikke udenlandsk udgivne/producerede værker beregnet for et udenlandsk/internationalt publikum og importeret til Danmark. Heller ikke, hvis den udenlandske udgivelse sælges/udlejes sammen med et dansk bilag, fx en folder med dansk tekst.

Billedfortegnelsen medtager grønlandske udgivelser efter samme kriterier som danske.

1.2.2 Geografisk og sproglig afgrænsning netudgivelser
Billedfortegnelsen optager netudgivelser, når de er:

 • produceret af eller for danske udgivere/producenter, uanset sprog i tale og tekst
 • produceret af eller for udenlandske udgivere/producenter, hvor sproget er dansk tale (inklusiv dansk synkronisering)
 • instrueret af en dansk instruktør

Et udvalg af udenlandske film uden dansk tale men med danske undertekster optages. Følgende elementer indgår i vurderingen af, hvad der optages:

 • indhold af kunstnerisk eller informativ værdi
 • relevans i relation til biblioteksformidling primært for den almene bruger
 • blivende værdi og ikke kun flygtig optræden på nettet
 • tilgængelighed på optagelsestidspunktet

1.3 Udgivelsesår
Billedfortegnelsen medtager udgivelser udgivet i løbende år samt 5 år tilbage.

1.4 Nye udgaver og oplag

Nye udgaver og oplag optages i Billedfortegnelsen.

2. Fysisk form

2.1 Fysisk fast form

Film/video
Billedfortegnelsen optager film-/videooptagelser uanset fysisk medie og format (fx dvd).

Faste billeder
Billedfortegnelsen optager samlinger af faste billeder i elektronisk form (fx cd-rom). Samlinger af faste billeder i bogform optages i Dansk bogfortegnelse.

2.2 Netudgivelser

Film/video
Billedfortegnelsen optager film-/videooptagelser i onlineform.

Faste billeder
Samlinger af faste billeder i boglignende netpublikationer optages i Dansk bogfortegnelse

Samlinger af faste billeder i onlineform, der ikke har boglignende karakter (fx billeddatabaser), optages i begrænset omfang. Følgende elementer indgår i vurderingen af, hvad der optages:

 • indhold af kunstnerisk eller informativ værdi
 • relevans i relation til biblioteksformidling primært for den almene bruger
 • blivende værdi og ikke kun flygtig optræden på nettet
 • tilgængelighed på optagelsestidspunktet

3. Omfang

3.1 Fysisk fast form

Billedfortegnelsen optager udgivelser i fysisk fast form uanset omfang.

3.2 Netudgivelser

Netudgivelser af film/video optages i Billedfortegnelsen, når spilletidslængden er på minimum 15 minutter.

Undtaget fra dette minimuskrav er danske børnefilm, danske kortfilm, danske fagfilm og danske dokumentarfilm, der opfylder et af nedenstående kriterier:

 • er produceret med filmstøtte
 • forhandles kommercielt
 • er produceret af offentlige myndigheder/institutioner
 • er udgivelser af professionel karakter produceret af private institutioner (fx museer), organisationer (fx almennyttige foreninger) eller personer

Film med en spilletidslængde på under 5 minutter optages dog kun, hvis de indgår i en biblioteksløsning.

4. Periodiske udgivelser

Billedfortegnelsen optager periodiske billedværker efter samme kriterier, som gælder for trykte periodika til Dansk periodikafortegnelse.

5. Specielle typer udgivelser

5.1 Boksudgivelser af film/video
Samlinger, som er genudgivelser af film i nyt originalt samlende opbevaringsudstyr, optages i Billedfortegnelsen.

Samlinger, som er genudgivelser af film, hvor de enkelte film er opbevaret i det originale opbevaringsudstyr og lagt i et fælles papomslag eller lignende, optages ikke.

5.2 Afgangsfilm
Afgangsfilm fra professionsuddannelser som fx Den Danske Filmskole optages i Billedfortegnelsen.

5.3 Udgivelser, der består af billeder, tekst og lyd

5.3.1 Udgivelser, der består af billeder, tekst, og/eller lyd i samme medie (fx cd-rom):
Udgivelser, hvor billederne er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages.
Udgivelser, hvor billeder, tekst og/eller lyd har ligeværdig værdi, optages.

5.3.2 Udgivelser, hvor billeder, tekst og lyd findes i separate medier, der er udgivet samlet:
Billeddele, der er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages.
Billeddele, der har ligeværdig værdi i forhold til tekst- og/eller lyddele, optages.

Samlinger, som er genudgivelser af tidligere separat udgivne materialer i nyt samlende opbevaringsudstyr, optages ikke

5.3.3 Filmet musik
Billedfortegnelsen optager film/video med scenisk musikindhold (fx koncertoptagelser, musicals, operaer, musikdokumentarer) samt musikdokumentarfilm.
Enkelte musikvideoer optages ikke.

5.3.4 Computerspil
Computerspil optages i Dansk bogfortegnelse, uanset om billederne er det primære.

5.4 Reklame
Udgivelser med reklameindhold optages ikke, medmindre anden værdifuld information er det primære indhold.

5.5 Film, der medfølger periodika
Film, der medfølger periodika, optages ikke.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.