Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Produkter & services » Materialevurderinger » Selektionskriterier for lektørudtalelser
Personal tools

Selektionskriterier for lektørudtalelser

Selektionskriterier for lektørudtalelser

Der udarbejdes lektørudtalelser om et udvalg af de bibliotekskatalogiserede bogtitler. Bøgerne skal være på dansk eller have dansk paralleltekst – dog anmeldes letlæsningsbøger på engelsk.

Gratispublikationer får ikke lektørudtalelse. Der foretages et skøn af hvilke titler der, indenfor den økonomiske ramme, vil være størst interesse for at få udarbejdet lektørudtalelser om for folke- og skolebiblioteker:

 • Hvor gør en lektørudtalelse mest gavn?
 • Er bibliotekskatalogiseringen tilstrækkelig til materialevalget?
 • Hvor vil det være godt også at have en lektørudtalelse at støtte sig til?

Afhængige værker anmeldes ikke. Det er hovedbogen der anmeldes og det afhængige værk kan omtales i denne lektørudtalelse.

Andagtsbøger anmeldes ikke.

Bilag anmeldes ikke. Det er hovedbogen der anmeldes og bilaget kan omtales i denne lektørudtalelse.

Billedværker (reproducerede kunstværker og fotografier) – kun bøger med bred interesse anmeldes.

Bønnebøger anmeldes ikke.

Citatsamlinger, generelt ingen lektørudtalelser.

Digitaliseringer, der udarbejdes ikke lektørudtalelser om digitaliserede tidligere udgivne bøger.

Digte, udgivelser der kun indeholder få digte, generelt ingen lektørudtalelser.

E-bøger, der udarbejdes ikke lektørudtalelser om bøger, der tidligere er udkommet i trykt form.

Fagspecifikke bøger, der henvender sig til bestemte fag/studerende/brugere, generelt ingen lektørudtalelse. Dog anmeldes fagspecifikke bøger for lærere.

Festskrifter, generelt ingen lektørudtalelser.

Flerbindsværker, de første 2 bind får lektørudtalelse. Hvis alle bind udkommer samtidigt laves en samleudtalelse på hele værket.

Fotografiske genoptryk, generelt ingen lektørudtalelser.

Letlæsningsbøger Helt elementær begynder-letlæsning, der kun indeholder en meget enkel tekst, ofte kun få ord pr. side, får ingen lektørudtalelse.

Lov- og regelsamlinger, generelt ingen lektørudtalelser.

Manualer, generelt ingen lektørudtalelser.

Noveller, udgivelser der kun indeholder få noveller, generelt ingen lektørudtalelser.

Nye udgaver Alle meget udvidede og reviderede udgaver anmeldes

Faglitteratur: Bedømmes igen hvis det er 5 år eller mere siden sidste lektørudtalelse
Skønlitteratur: Bedømmes igen hvis ikke der findes en udtalelse i Lektørbasen.

  Nye oversættelser anmeldes altid.

  Nyillustrerede udgaver anmeldes altid.

  Nye læsebearbejdede udgaver anmeldes altid.

  En samlet udgave af tidligere udgivne værker, der er udarbejdet lektørudtalelser om, anmeldes ikke.

  Oplag, generelt ingen lektørudtalelse.

  Pjecer, generelt ingen lektørudtalelse.

  Prædikensamlinger, kun udgivelser med bred interesse anmeldes.

  Rapporter, generelt ingen lektørudtalelser.

  Romanserier, der udarbejdes lektørudtalelse på de to første bind af lange serier af samme forfatter(e) med de samme gennemgående hovedpersoner.

  Rejseførere, one shots anmeldes altid, serier anmeldes kun første gang for at få ”typen” bedømt.

  Samlelektørudtalelse (en lektørudtalelse der omfatter flere titler). Følgende kan fx ”samleanmeldes

  • skøn- og faglitteratur hvor bind 1-2 osv. udkommer samtidig
  • små skønlitterære titler, pegebøger o.l.
  • skønlitterære titler i samme forlagsserie af samme forfatter og med samme stil og indhold.
  • meget letlæste fagserier

  Det er dog vigtigt at tænke på at det kan være svært at få nuancer frem i de enkelte bøger når der samleanmeldes, og det kan være svært at få plads til sammenligning med anden relevant litteratur.

  Sangbøger, generelt ingen lektørudtalelser.

  Tegneserier, der udarbejdes lektørudtalelse på 1. og 2. bind i en serie og derefter på hvert 10. bind (ved optælling tages udgangspunkt i ”underserier”). Hvis der er tale om en serie der udkommer meget hyppigt fx hver 14. dag udarbejdes kun lektørudtalelse på 1. og 2. bind. Ved tegner- og forfatterskift udarbejdes altid lektørudtalelse.

  Danske tegneserier får generelt lektørudtalelse uafhængigt af serienummerering (flerbindsværker og årbøger følger reglerne herfor).

  Udstillingskataloger, kun bøger med bred interesse anmeldes.

  Undervisningsrelevant litteratur

  ”Taskebøger” anmeldes ikke, da de skal formidles.

  Årbøger, der skønnes relevante for en lektørudtalelse, anmeldes kun første gang.