Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Produkter & services » Konsulentydelser » Informationsstrukturering
Personal tools

Informationsstrukturering

Produktbeskrivelse af DBC ydelser inden for Informationsstruktuering inkl. billedregistrering og Google Enterprise Search optimering.

| Om informationsstrukturering | Samarbejdspartnere | Optimering af Google Enterprise Search | Definitioner af nøglebegreber |

DBC strukturerer dokumenter, billeder og mediefiler, så it-arkitektur, indhold og design hænger sammen og fungerer optimalt for brugerne.

Rådgivning i informations- og mediestrukturering

Informations- og mediestrukturering er den systematiske ordning af dokumenter og medier på hjemmesider, intranet og andre netværk, der gør, at den tekniske platform har relevante data at søge i, og at designet opleves funktionelt og logisk for brugerne.

 

DBC's Informationsstrukturering

Top

Vi tilbyder informations- og mediestrukturering på tre områder:

 

 • Generel informationsstrukturering
 • Strukturering af billeder og mediefiler
 • Optimering af Google Enterprise Search

Overordnet sikrer informations- og mediestrukturering, at filer navngives og gemmes i en logisk struktur og med en brugervenlig terminologi. Så kan relevante informationer altid findes igen - når og hvor der er brug for dem.

Vi skræddersyer vores rådgivning i informations- og mediestrukturering efter kundens behov - fra indledende rådgivning og analyse til en fuld virksomhedstilpasset løsning. Og hvis behovet er til stede - også gerne inklusive en erfaren bibliotekar til at udføre arbejdet eller dele af det.

Top

Pris

Vores informations- og mediestrukturering prisfastsættes efter opgavens omfang til gældende timepris. Om ydelsen består af nogle timers rådgivning eller et mere dybtgående projekt er op til kunden. Alle informations- og mediestrukturydelser udføres på baggrund af en forud aftalt fastprisaftale med kunden.

Kontakt:

Informationsspecialist Kristine Gazel

Top

Om Informationsstrukturering

 

Analyse

Analyse omfatter rådgivning i forbindelse med at få overblik over virksomhedens dokument- og informationstyper, brugerprofiler og afklaring af virksomhedens begrebsunivers og behov for metadata. Analysen er forudsætning for vore øvrige informationsstrukturydelser.

Strukturering

Strukturering omfatter rådgivning og bistand med repræsentation og indeksering af viden og information i emnetræer og strukturer, således at alle virksomhedens filer gemmes i et univers, der modsvarer virksomhedens behov og begrebsverden.

I strukturering kan for eksempel indgå kontrol af emneordslister, kontrol af navneformer og relationer (henvisninger) mellem begreber i strukturen samt etablering af taggingsystemer og metadata.

Terminologi

Terminologi omfatter sparring omkring udarbejdelse af virksomhedens retningslinjer for indeksering og tagging. I Terminologi kan indgå kontrol med anvendte navneformer, kategorier og labels samt fastlæggelse af virksomhedens valg af terminologi.

Navigation

Navigation omfatter konsistens og sammenhæng mellem websider og niveauer i informationssystemet, det være sig menuer, navigation, linkstrukturer, brødkrummestier, guides og drop-down menuer.

Top

Samarbejdspartnere

 

Vi samarbejder med Attention Solutions, der forhandler billeddatabasen Cumulus og Convergens, der bl.a. er Google Search Appliance Partner. Derudover løser vi struktureringsopgaver for en række kunder, bl.a. Novo Nordisk og Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Vi har indgået et samarbejde med Attention Solutions om at udbyde struktureringsydelser i forbindelse med registrering af billed- og mediefiler i databasen DAM systemet Cumulus.

Når man skal opbygge et mediearkiv med mange tusinde filer, er det vigtigt at grundarbejdet er ordentligt, så man i sidste ende let kan finde frem til bestemte filer og emner. DBC er specialister i at gennemskue og udarbejde sådanne struktureringer, så man kommer godt fra start.

Følgende ydelser indenfor medie- og informationsstrukturering er relevante i relation til Cumulus:

Analyse

Vi anbefaler, at der i samarbejde med kunden udføres nogle foranalyser som forudsætning for udarbejdelse af kvalificerede løsninger:

 • Analyse af hvilke informations- og dokumenttyper (antal og typer af filer), der skal registreres i Cumulus.
 • Kortlægning af organisationens emne- og begrebsunivers til brug for arbejdet med strukturering af filerne i kategorier.
 • Afklaring af behovet for metadata. Dette indbefatter en analyse af hvilke metadata, emne- og søgeord, der er relevante at knytte til mediefilerne, samt hvordan de skal vises og genfindes.

Top

  Strukturering af kategorier (Categories)

  Vi tilbyder at skabe en hierarkisk struktur, der gør det nemt for brugeren at finde relevante mediefiler i en given sammenhæng. Kategorierne giver forskellige indgange til filerne, der således kan genfindes på forskellige måder. Eksempler på kategorier kan være geografi, personer, bygninger, genstande, begivenheder, alt sammen afhængigt af brugerens informationsbehov.

  Emneord (Keywords)

  Ved at arbejde med kontrollerede emneord skaber vi et supplement til kategorierne i form af et mere fintmasket net til beskrivelse og dermed genfinding af filerne.

  Metadata (Record View Sets)

  I Cumulus er mulighederne for selv at definere og tilrette metadata uendelige. Vi definerer på baggrund af foranalysen felter til registrering af data, der kan tilknyttes forskellige formater og visninger. Det gælder data som f.eks. genstandsnummer, navn, oprindelsesdato m.v.

   

  Søgning i Cumulus (Searching by Category, Quicksearch og Find window)

  Ved at definere metadatafelters søgbarhed giver vi brugeren mulighed for at finde og genfinde filer på forskellige måder.

  Top

  Optimering af Google Enterprise Search

   

  Først når Enterprise Search løsningen fintunes, opnås det fulde udbytte af teknologiens muligheder.

  • Optimering af Enterprise Search handler om at forstå brugernes søgeadfærd
  • og informationsbehov. Optimeringen præciserer søgningerne, så de returnerer
  • og præsenterer de resultater, der matcher brugernes behov og imødekommer
  • organisationens strategiske og forretningsmæssige mål.

  Alle vore optimeringsydelser kan kombineres og udfoldes i overensstemmelse med specifikke behov.

  Før vi optimerer Enterprise Search løsningen, analyserer vi brugernes søgeadfærd, informationsbehov og de organisationsstrategiske anvendelsesmuligheder af
  Enterprise Search. Læs mere om vore analyser i mappen.

  På baggrund af en indledende analyse tilbyder vi Google Enterprise Search optimering inden for disse områder
  (pdf):

  Top

  Definitioner af nøglebegreber

   

  Begrebsanalyse

  Organisationens nøglebegreber analyseres og defineres for dels at kort-lægge forskellige brugernes forståelse og anvendelse af ord og begreber, dels for at bestemme autoritetstermer og relationer mellem begreber.

  Dokumentanalyse

  Forskellige typer af information i form af dokumenter og filformater kort-lægges. Hertil kommer analyse af dokumenternes struktur, samt hvordan de skal præsenteres via metadata.

  Brugerprofilering

  Segmentering af forskellige brugergrupper med henblik på at skabe metadata, søgemuligheder og visformater der tilgodeser forskellige brugeres behov.

  Informationsbehovsanalyse

  Analyse af hvilke informationsbehov forskellige bruger-grupper oplever og hvad de gør for at imødekomme disse behov, dvs. hvordan de søger infor-mation og deler viden.

  Top

  Autoritetskontrol

  Konsistens i anvendelse af de termer, der bruges om ord og begreber, herunder emneord og navneformer.

  Vokabularium, emneordsliste, autoritetsfil

  En kontrolleret liste over termer (navnefor-mer, emneudtryk o.a.) som er de vedtagne ved indeksering. Der henvises fra ikke-vedtagne former og udtryk til de vedtagne. Formålet er at skabe konsistens i de termer (metadata) der indekseres/tagges med, således at dokumenternes indhold er ensartet indekseret på tværs af fx dokumenttyper.

  Emnestruktur, emnehierarki

  En struktureret emneordsliste, der viser relationer mellem termer og kategorier.

  Metadata – data om data

  Strukturerede data, som identificerer, beskriver, lokaliserer og således gør det nemmere at genfinde, bruge eller navigere i forskellige typer af dokumenter og informationer. Metadata kan være fx. deskriptive, indholdsbeskrivende eller administrative.

  Top

  Tags, tagging

  Ofte brugt om brugerskabte metadata, men tags kan både tildeles af en central redaktion og decentralt af de brugere, som er ophav til og uploader dokumenterne.

  Billedmetadata

  Metadata der tildeles billeder og mediefiler med henblik på beskrivelse, strukturering og genfinding.

  Taksonomi

  Taksonomien er en kortlægning af viden i en hierarkisk struktur, der sætter be-greber og emner i relation til hinanden, og dermed hjælper brugeren med at navigere.

  Klassifikationssystem

  Her repræsenteres taksonomiens emner og relationer via symboler i form af tal eller bogstaver.

  Thesaurus

  En thesaurus er en taksonomi, hvori emnerne defineres med en note og deres relationer beskrives; fx hierarkiske, associative eller lighedsrelationer. Der henvises til og fra foretrukne termer (synonymer o.a.)

  Labels

  De valgte betegnelser for kategorier af ord og begreber, der svarer til brugerens eller organisations begrebsforståelse og videnunivers, og som i taksonomien hjælper brugeren til at navigere og genfinde dokumenter i et informationssystem.

  Navigationsstruktur

  Navigationsstrukturen komplementerer informationsstrukturen og understøtter anvendelsen af informationssystemet på en fleksibel og overskuelig måde, samt viser brugeren informationen i sin kontekst. Formålet med navigationsstrukturen er at under-støtte brugerens vej til den rigtige information.

  Kontakt:

  Informationsspecialist Kristine Gazel

  Top