Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Produkter & services » Databaser og tjenester » Databrønden
Personal tools

Databrønden

Produktbeskrivelse.

Introduktion

Databrønden er et centralt værktøj i bibliotekerne, der understøtter formidlingen med intelligente søgeredskaber og udbyggede metadata og sørger for, at de materialer, der findes i Brønden, søges og præsenteres sidestillet uanset medietype og oprindelse.

Primo 2016 indeholder Databrønden alle folkebibliotekernes poster, bibliotek.dk og en række eksterne, biblioteksrelevante kilder.

Databrønden suppleres løbende med nye kilder og vil også komme til at inkludere Danbib og alle poster fra de Pædagogiske Læringscentre.

Dyb integration og relationer

Databrønden sikrer dyb integration og skaber relationer mellem relevante data i brønden. Det sker på tværs af kildetyper og metadata, uanset om det er bibliotekets lokale data eller kilder fra forskellige leverandører.

Det kan eksempelvis være en bogpost, hvortil der findes en relation til én eller flere anmeldelseskilder (f.eks fra Materialevurderinger, Infomedia eller Litteratursiden) og/eller til en præsentation af forfatteren i Forfatterweb eller på Litteratursiden.

Disse poster bliver i Databrønden relateret til hinanden, så anmeldelsen og/eller forfatterpræsentationen bliver vist sammen med den fundne bogpost. Databrønden anvender forskellige typer af relationer afhængig af, hvilken type relation det drejer sig om.

Bibliotekerne har i VIP-basen mulighed for at vælge, hvilke af de eksterne kilder de vil give adgang til, ligesom det der også er muligt at vælge, hvordan flere af kilderne skal kunne søges, fx om kilden skal indgå i en almindelig søgning, eller om den kun skal fremvises som en relation.

Søgning i Databrønden med Open Search

Når der søges i Databrønden benyttes webservicen Open Search.
Denne service leverer et svar fra Databrønden, der indeholder:

  • En rankeret og sorteres liste over fundne poster
  • Facetter til at afgrænse søgningen
  • Relationer til de enkelte poster (afhængig af opsætningen i VIP).

Fremvisning af poster og hvordan facetter, relationer mv. benyttes og vises, afhænger af grænsefladen.

Brøndversioner

Der eksisterer pt. to versioner af brønden: Brønd 3 og Brønd 3.5.

Brønd 3.5 er den version bibliotekerne benytter, når de overgår til FBS. Brønd 3.5 indeholder, udover eksterne kilder og de tilsluttede bibliotekers poster, også bibliotekernes beholdningsdata.

Grunden til at beholdningsdata er inkluderet i Brønd 3.5 er, at man skal kunne afgrænse søgeresultater i forhold til tilgængelighed af materialer. Fx. skal der kunne søges på materialer, som er hjemme eller tilgængelige på et givent bibliotek. Desuden skal der kunne udleveres materialelokaliseringer, information om hvor mange biblioteker der ejer materialet, og hvilke biblioteker der udlåner det.

Brønd 3.5 tages i brug af bibliotekerne og de Pædagogiske Læringscentre i takt med, at de overgår til FBS.

I løbet af 2016 vil også bibliotek.dk blive migreret til Brønd 3.5. Når alle de tilsluttede FBS biblioteker er i drift og overflyttet til Brønd 3.5, vil Brønd 3 blive lukket. Det forventes at ske i løbet af 2017.

Læs også artiklen: Databrønden giver dig alt i ét hug

Se også: PPT præsentationer af Databrønden, afholdt i forskellige sammenhænge